Nieuws

Energieprijzen: wat te doen als je contract met een vast tarief afloopt?

09 mei 2022
energie, energieprijzen, vaste tarieven, vast of variabel, aardgas, elektriciteit

De wintermaanden liggen al even achter ons, maar de energieprijzen blijven erg hoog. En het aanbod van de leveranciers is fors ingekrompen. Wat doe je nu het best als je contract met een vast tarief weldra ten einde komt?

In april klommen de consumententarieven voor gas en elektriciteit opnieuw naar een torenhoog niveau als gevolg van de recordprijzen in maart op de energiebeurzen. Vorige maand daalden de prijzen op die groothandelsmarkten lichtjes, wat zich in mei vertaalt in lagere tarieven voor de gezinnen. 

Aanbod aan tariefformules gehalveerd

De leveranciers zetten de laatste maanden fors de schaar in hun aanbod. Zo tellen we deze maand in Vlaanderen nog slechts 36 elektriciteits- en 30 gascontracten (in Wallonië 29 en 25). Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er nog dubbel zoveel met respectievelijk 78 en 62 contracten (in Wallonië 64 en 53). In Brussel is het armoe troef: vandaag schieten er nog amper 8 tariefformules voor elektriciteit en 7 voor gas over. Exact een jaar geleden telden we er 4 keer meer!

De oorzaak is niet ver te zoeken: door de huidige energiecrisis zetten sommige leveranciers hun activiteiten stop (Watz, Aeco en Octa+ in Brussel) of gingen ze failliet (Vlaamse Energieleverancier) terwijl andere leveranciers een tijdelijke klantenstop hanteren (zoals Ecopower tot eind 2022 en Antargaz).

Weinig andere keuze dan een variabel tarief

De resterende leveranciers beslisten de voorbije maanden bijna allemaal om de vaste tarieven uit hun aanbod te schrappen omdat die voor hen te risicovol zijn. Enkel Luminus biedt op dit moment nog verschillende vaste tarieven aan.

Bij een variabel tarief volgt de prijs die je betaalt, dan weer de schommelingen op de energiebeurzen. Als de prijs daar daalt, daalt ook jouw energietarief. Maar de laatste maanden zagen we de prijzen vooral stijgen en dan gaat ook jouw energietarief mee de lucht in. 

Energieprijzen blijven hoog

Doordat de groothandelsprijzen in april zijn gedaald, liggen de consumententarieven in mei toch iets lager. In de veronderstelling dat deze de komende 12 maand op hetzelfde niveau zouden blijven, zou een elektriciteitsverbruik van 3 500 kWh je gemiddeld 920 euro kosten enkel en alleen voor de energiecomponent. Met de nettarieven en de heffingen erbij zou de totaalfactuur oplopen tot 1 460 euro (inclusief 6% btw).

Voor aardgas kom je aan gemiddeld 2 800 euro aan energiekosten voor een verbruik van 23 260 kWh. Met de heffingen en nettarieven erbij loopt de jaarfactuur op tot ongeveer 3 250 euro. Voor aardgas betaal je nu gemiddeld ca. 12 c€ per kWh tegenover zo’n 3 c€ per kWh in mei 2021. Ondanks de btw-verlaging liggen de prijzen dus nog steeds 4 keer hoger in vergelijking met een jaar eerder.

Wat te doen?

Heb je een lopend vast tarief, dan zit je voorlopig nog safe en doe je beter niets. Loopt je vaste tarief weldra af, dan zal je leverancier jou een nieuw voorstel doen 2 maand vóór het tarief afloopt. Dat zal wellicht een variabel tarief zijn. Vergelijk dit tarief met de rest van het marktaanbod, ook al is dat voor variabele tarieven niet evident. 

Ga na of jouw leverancier geen goedkopere formules in zijn gamma heeft zoals een formule met enkel online dienstverlening (online klantendienst en elektronische facturatie). Dit soort formules is vaak goedkoper dan die met een uitgebreidere keuzevrijheid op het vlak van betalings- en factureringsvoorwaarden.

Voor het vergelijken van tarieven kun je steeds terecht op ons energieplatform.

VERGELIJK ENERGIETARIEVEN OP ONS PLATFORM