Nieuws

Energieprijzen gaan verder door het dak, nog grotere impact voor gezinnen

12 oktober 2021
stijgende energieprijzen, stijgende gasprijzen, energiefactuur

De federale energieregulator CREG waarschuwde vorige week dat de energiefactuur in vergelijking met 2 jaar terug nu al ruim 700 euro hoger oploopt voor gezinnen die over een variabel tarief beschikken. Maar de tarieven van deze maand doen erger vermoeden. Zuinig omspringen met je energie en de energiecontracten vergelijken blijft meer dan ooit aangewezen.

Voor zijn berekeningen maakte de regulator inschattingen voor het vierde trimester van dit jaar en het eerste trimester van volgend jaar, op basis van de hoge gemiddelde prijzen van vorige maand. Die berekeningen gingen er vanuit dat deze tarieven onveranderd zouden blijven. Wij stellen vandaag jammer genoeg vast dat de tarieven in oktober verder de hoogte zijn ingeschoten. De impact op de factuur zal dus vermoedelijk nog zwaarder uitvallen.

Aardgas tot bijna 4 keer duurder in vergelijking met 2019

In oktober kwam er een aanpassing van alle variabele tariefplannen, die vaak driemaandelijks worden geïndexeerd. Dit leidt deze maand tot een forse stijging van de energieprijs: het gemiddelde jaarbedrag voor elektriciteit gaat op een maand van 405 euro naar 630 euro. Voor aardgas is de stijging nog meer uitgesproken: van 1.100 euro naar 1.893 euro. Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier enkel en alleen over de energiekosten, daar komen nog nettarieven en heffingen bij!

De vaste tarieven – die al bij meerdere leveranciers uit het aanbod zijn verdwenen - schieten eveneens de hoogte in. Voor elektriciteit gaan we van gemiddeld 485 euro naar 588 euro voor de energiecomponent alleen. Voor gas gaan we van 1.255 euro in september naar 1.798 euro in oktober… Ongeziene stijgingen.

In vergelijking met oktober 2019, dus pre-corona, komt dat neer op een stijging van 75% voor vaste elektriciteitstarieven en van 140% voor vaste aardgastarieven. Betaalde je in oktober 2019 gemiddeld 3 c€/kWh aardgas (vast tarief), dan is dat vandaag gemiddeld 7,5 c€/kWh met uitschieters tot meer dan 9 c€! Voor variabele tarieven zijn we van gemiddeld 2,1 c€/kWh in 2019 naar bijna 8 c€/kWh geklommen, quasi een verviervoudiging!

Wat kun je als consument doen?

We herhalen ons advies: heb je een vast contract, dan heb je er alle baat bij dat aan te houden. Heb je een variabel contract, dan zul je de prijsstijgingen voelen. Zeker voor aardgas is dat het geval: vier vijfden van je verbruik situeert zich immers in de komende koudere herfst- en wintermaanden. De prijs van die maanden zal dus zwaarder doorwegen in je eindfactuur. 

Je kunt overwegen om over te schakelen naar een vast tarief, maar ook daar liggen de prijzen momenteel zeer hoog en het is af te raden dit hoog tarief gedurende een volledig jaar te betalen. Switch je dus naar een vast tarief, houd dan zeker de marktevoluties in de gaten.

In elk geval kun je er voordeel bij doen om te blijven vergelijken, want hoewel het prijsniveau vandaag hoog is, bestaan er nog steeds verschillen tussen de contracten onderling. Het komt er dus op aan om de meerprijs die je zult betalen, zoveel als mogelijk te beperken. 

Uiteraard heb je er meer dan ooit baat bij om je energiekosten te drukken, bijvoorbeeld door de verwarming een graad lager te zetten, wat je een besparing van 7% oplevert. De warmwaterleidingen isoleren of reflecterende folie achter je radiator plaatsen kan je eveneens helpen besparen. Meer tips vind je in ons dossier

Heb je vragen of bezorgdheden over jouw energiefactuur? Bel dan naar ons gratis 0800-nummer.

BEL ONS OP 0800 500 20