Nieuws

Digitale meters, een dure verplichting: reageer, teken onze petitie!

14 juni 2018
Linky slimme meter energie

Jij als consument zult moeten opdraaien voor de kosten van de uitrol van de digitale meter. Maar haal je er ook voordeel uit? Wij eisen volledige transparantie en een vrije keuze in afwachting van meer zekerheid. Steun onze vraag naar duidelijke garanties voor jouw rechten.

Btw-verhoging, kosten die aan de gebruikers worden doorgerekend, ... De voorbije jaren schoot je energiefactuur de hoogte in…

Daar bovenop komt binnenkort nog de vervanging van je analoge meter door een digitale en geconnecteerde versie. Nog meer kosten voor de gebruiker, die absoluut niet te verantwoorden zijn! 

Een investering die vooral ten goede komt aan de netwerkbeheerders, terwijl er absoluut geen bewijs is dat je er zelf ook de vruchten van zult plukken. Zeker niet wanneer je zelf opdraait voor de aankoop ervan.

Stand van zaken

Ga snel naar ons dossier De digitale meter: wat je moet weten, waarom reageren? om per gewest een zicht te krijgen op de status en op de impact van de invoer van de digitale meter. In Vlaanderen plant men een algemene uitrol van de digitale meter, in tegenstelling tot Wallonië en Brussel. Wij vragen in elk geval duidelijke garanties ter bescherming van de rechten van de consument.

Teken onze petitie 

  1. Je moet als consument zelf kunnen kiezen of je al dan niet een digitale meter wenst te plaatsen of het communicatiesysteem wilt uitschakelen.
  2. Er moeten transparante voorwaarden komen qua kosten en opbrengsten: hoeveel zul je als gebruiker moeten betalen voor je digitale meter en hoeveel kun je erdoor besparen?
  3. Je privacy moet gerespecteerd worden.
  4. De inkomsten die deze meters genereren voor de netwerkbeheerders moeten terugvloeien naar de gebruikers door de distributiekosten te verlagen.
  5. De slimme toepassingen van de meter mogen er niet toe leiden dat het moeilijker wordt om van leverancier te veranderen. 

Op alle fronten

Wij aanvaarden de voortdurende stijgingen van de energiefactuur niet, en deze petitie is een nieuw bewijs van de strijd die wij voor jou zullen blijven voeren. Daarnaast blijven we jou informeren om de juiste keuzes te maken: