Nieuws

Aardgas toch niet zó groen

14 juni 2021
aardgas verbranding CO2 uitstoot

Is gas een optie als we naar klimaatneutraliteit willen evolueren? Gaat het echt om groene energie? Deze vragen verdienen een ernstig, genuanceerd antwoord, wars van alle verkooppraatjes.

We hadden al groene energieleveranciers en groene stroom met soms een stevig grijs randje aan. Nu zien we reclame opduiken waarin aardgas als een duurzame keuze en als groene energie wordt voorgesteld, die een positieve invloed zou hebben op het milieu en de luchtkwaliteit.

Wij denken dat dit soort beweringen vooral verwarring dreigt te zaaien en de consumenten niet echt correct informeert.

Minst schadelijke fossiele energiebron

Het klopt wel dat de overstap van stookolie naar aardgas de luchtvervuiling via de schoorsteen vermindert omdat je bij aardgas een “schonere” verbranding hebt (minder uitstoot van C02, fijne deeltjes en stikstofoxide). Net zoals bij iemand die zijn oude ketel door een condensatiemodel vervangt en zijn verbruik ziet dalen. In die zin is dat zeker een stap vooruit.

Maar of je nu gas of stookolie gebruikt, jouw verwarmingsketel stoot nog altijd CO2 uit, waarvan er al te veel in de atmosfeer aanwezig is. De uitstoot via de schoorsteen loopt op tot 2050 kg aan CO2 per 1 000 m³ gasverbruik, en nog hoger bij stookolie (2800 kg).

Aardgas blijft een fossiele brandstof, die niet past binnen een CO2-vrije samenleving, behoudens compensatiemechanisme. Het is gedoemd om op termijn te moeten wijken voor hernieuwbare energie. En het is hoog tijd dat de consument een echt aanbod van hernieuwbaar gas aangeboden krijgt.

Bij gebrek aan alternatief is het vanuit milieuoogpunt overigens de warmtepomp die het best scoort, met nog half zoveel uitstoot als gas.

De juiste keuzes maken

De Europese Unie heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Op het vlak van energie betekent dit dat we onze woningen beter zullen moeten isoleren en zullen moeten overschakelen op verwarmingssystemen die minder CO2 uitstoten.

Is jouw verwarmingsketel al ouder dan 20 jaar en ligt het verbruik aan de hoge kant omdat je nog niet over een condensatiemodel beschikt, is het wellicht tijd om aan de vervanging van je ketel te denken.

Hoe dan ook moet je jouw verwarmingsketel geregeld laten onderhouden: om de 2 jaar voor een gasketel en zelfs jaarlijks voor een stookolieketel (wegens de afzetting van roet).

Wij helpen jou ook op tal van vlakken om jouw energie-uitgaven in te krimpen via onze Energieplatform.

Naar ons energieplatform