Nieuws

Steeds meer klachten over VW-wagens na software-aanpassing

14 november 2017
Dieselgate update softwareprobleem

Steeds meer eigenaars van een auto van de Volkswagen-groep rapporteren problemen nadat ze de sjoemelsoftware in hun auto hebben laten aanpassen. Maar wat er precies gebeurt tijdens die operatie, mag niemand weten. Daarom hebben we de Duitse homologatie-instantie KBA hierover geïnterpelleerd en de Economische Inspectie gevraagd om op te treden.

Het aantal consumenten dat problemen ondervindt na het aanpassen van de sjoemelsoftware in hun auto van de Volkswagen-groep, neemt elke dag toe. Intussen hebben we al tientallen klachten ontvangen. Ze gaan onder meer over rare geluiden, een slecht functionerende EGR-klep, hoger brandstofverbruik en een lager vermogen. En de rekening om deze euvels te laten herstellen is meestal gepeperd.

VW houdt de lippen op elkaar

De Volkswagen-groep houdt vol dat “de uitvoering van de corrigerende maatregelen geen enkel negatief effect heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, de motorprestaties of het geluidsemissieniveau van hun voertuig en dat alle gegevens met betrekking tot de homologatie van het voertuig ongewijzigd blijven”.

Maar VW wil geen toegang geven tot documenten, nota’s en testresultaten die deze bewering op een objectieve manier kunnen staven. De autoconstructeur verwijst enkel naar KBA, de Duitse homologatie-instantie die de software-aanpassing heeft goedgekeurd.

Daarom hebben we aan KBA gevraagd om uit te leggen hoe ze de door Volkswagen voorgestelde software-correctie heeft onderzocht en om ons alle nodige informatie en testrapporten te bezorgen. KBA heeft laten weten (momenteel) niet op onze vraag in te gaan.

Nood aan transparantie

De consument weet dus nog steeds niet wat er gebeurt tijdens een software-aanpassing en wat de gevolgen ervan zijn voor de wagen. Hij moet blind vertrouwen op een goede afloop. Dat ligt moeilijk, na wat er allemaal gebeurd is.

Voor ons kan dit zo niet langer. We hebben aan de economische inspectie en aan minister van Consumentenzaken Kris Peeters gevraagd om op te treden tegen dit schrijnende gebrek aan informatie.

Wat kun je doen?

Eigenaars van een model van de VW-groep met sjoemelsoftware moeten kosteloos hun wagen in orde kunnen laten brengen. Wie al heeft betaald voor deze operatie, moet dat geld terugkrijgen. De sjoemelsoftware had nooit in de wagens mogen worden geïnstalleerd, dus het is logisch dat Volkswagen de kosten van de aanpassing draagt.

We raden consumenten met deze problemen aan contact op te nemen met D’Ieteren, die de terugroepactie in België coördineert. Dat kan heel makkelijk via onze klachtenmodule op www.testaankoop.be/klagen. Als D’Ieteren na 14 dagen nog niet heeft gereageerd, moet je de klacht nog eens rechtstreeks via aangetekende brief sturen. Blijft een positief resultaat uit, dan kunnen we tussenbeide komen voor onze abonnees.

Via de klachtenmodule contact opnemen met D'Ieteren