Nieuws

Is jouw auto met Euro 5-diesel-motor afgekeurd door nieuwe uitstoottest?

21 november 2022
roettest tijdens autokeuring

Heel wat wagens met Euro 5a-, Euro 5b- of Euro 6-motor raken niet door de autokeuring doordat de test om de roetuitstoot te meten is aangepast. Dit moet je hierover weten.

We krijgen heel wat vragen van mensen wiens wagen met Euro-norm 5, of zelfs een nog meer recente norm, niet door de autokeuring geraken doordat hij niet slaagt voor de roettest. Wat is er precies aan de hand en wat kun je doen? Enkele vragen en antwoorden.

Wat is er precies aan de hand?

Sinds deze zomer ondergaan dieselwagens een nieuwe testprocedure bij de autokeuring. Ze worden onderworpen aan een andere type meting voor de roetuitstoot, en worden 'massaal afgekeurd op het resultaat daarvan. De nieuwe procedure geldt echter alleen voor wagens met Euro 5(a)-norm, die vanaf 2011 op de markt kwamen, of met de latere Euro 6-norm. Oudere wagens, Euro 0 tot Euro 4, vallen onder de oude uitstoottest.

Wat houdt de nieuwe test in?

Bij de oude test, de “opaciteitstest”, werd het aantal roetpartikels in de uitstoot gemeten wanneer de motor in een hoog toerental draaide. Maar deze test bleek niet nauwkeurig. Bij de nieuwe partikelmeting wordt de uitstoot gemeten terwijl de wagen stationair draait. Deze meting zou nauwkeuriger zijn.

Wanneer wordt je auto afgekeurd?

Momenteel geraak je niet door de keuring als de uitstoot van je wagen een miljoen partikels per kubieke centimeter bevat. Dat is een erg hoge waarde die, als ze overschreden wordt, duidt op een ernstig probleem aan je motor of aan je uitlaat. Zit je boven dat miljoen partikels, dan krijg een “rode kaart” en moet je je binnen de drie maanden opnieuw gaan aanbieden voor een herkeuring. Die termijn is langer dan de gebruikelijke twee weken, omdat het soms nodig kan zijn om wisselstukken te bestellen. Zit je boven 250 000 partikels per kubieke centimeter, dan krijg je een oranje kaart als waarschuwing. Dan ga je het best al eens langs bij je garagist.

Wat kan het probleem aan je motor precies zijn?

Zowel bij diesel- als benzinewagens met directe injectie komen fijnstofpartikels vrij. Die worden opgevangen door een filter, de katalysator. Maar mogelijk is deze vol en komt er daardoor veel roet vrij. De filter reinigt zichzelf door de partikels te verbranden als de temperatuur heel hoog oploopt, maar als je enkel korte afstanden doet, wordt de katalysator niet warm genoeg en worden de partikels dus ook niet verbrand.

De katalysator van je wagen moet voldoende kunnen opwarmen om de roetpartikels te verbranden.

Maar er zijn ook andere mogelijke oorzaken, bv. een defecte of verstopte EGR-klep. Die stuurt zuurstofarme uitlaatgassen terug naar de motor om ze te hergebruiken en om dus minder uit te stoten, maar de klep kan na verloop van tijd vervuild en uiteindelijk verstopt geraken en daardoor niet meer werken. Ook defecte sensoren of een klein gaatje in de uitlaatlijn kunnen problemen veroorzaken.

Hoe weet je hoe hoog je uitstoot precies is?

Normaalgezien krijg je geen inzage in de concrete resultaten van je autokeuring. Maar je kunt ze zeker opvragen. Ze kunnen je garagist immers helpen om in te schatten welke maatregelen nodig zijn om het probleem op te lossen.

Kan je garagist de uitstoot meten voordat je naar de keuring gaat?

Nee, vaak kan hij dat niet. De meeste garagisten hebben nog niet de juiste meetapparatuur om de meting op de nieuwe manier uit te voeren of apparatuur die op dezelfde manier meet als in het keuringscentrum.

Hoe kun je het probleem verhelpen?

Als de hoge uitstoot wordt veroorzaakt door een vervuilde katalysator, dan zou je kort voordat je naar de autokeuring gaat – dat kan ook enkele dagen ervoor zijn – gedurende minstens een uur aan een hoge snelheid rijdt, d.w.z. minstens 70 km per uur. Dan is de kans groter dat er een regeneratiecyclus op gang komt waarbij de partikels worden verbrand.

Je garagist kan ook proberen het probleem op te lossen door de motor te reinigen, zodat injectoren en andere onderdelen terug vrij zijn van vuil. Maar in sommige gevallen zal de filter moeten worden vervangen, wat een kostelijke zaak is. Bovendien heeft het geen zin om vervolgens meteen terug naar de keuring te gaan aangezien die nieuwe filter een inrijtijd nodig heeft. En je hebt geen garantie dat het probleem ook daadwerkelijk is opgelost, als het zich alsnog in de motor situeert.

Wallonië kan uitweg bieden

Heb je een Euro 5a-diesel en ben je bang dat hij zal worden afgekeurd door de nieuwe meetprocedure? Dan kun je uitwijken naar Wallonië voor een keuring. Een dieselwagen met Euronorm 5a zal daar altijd door de keuring geraken (tenzij er andere problemen zijn). Ben je intussen afgekeurd door een Vlaams keuringsstation, dan zou je voor een herkeuring naar datzelfde station moeten gaan, maar je kunt ook voor een volledig nieuwe keuring in Wallonië gaan. Het keurattest dat je daar behaalt is in heel België geldig.