Dossier

Mag jouw wagen nog binnen in een lage-emissiezone?

24 oktober 2022
auto stoot uitlaatgassen uit

Verschillende Belgische steden hebben een “lage-emissiezone”, waar je niet meer of slechts beperkt met de auto binnen mag als de vervuilende uitstoot van die auto te hoog ligt. Wat betekent dat in de praktijk?

Wat is een lage-emissiezone?

Een lage-emissiezone is een afgebakende zone in een stad (bv. binnen een ringweg) waarbinnen men de luchtkwaliteit probeert te verbeteren door wagens met een te vervuilende uitstoot te weren of slechts beperkt toe te laten. In ons land bestaat zo’n zone in Antwerpen en Brussel en in Gent.

Test of jouw auto nog binnen mag

Een lage-emissiezone betekent niet dat elke auto van enkele jaren oud voortaan halt moet houden aan de stadspoorten. Het systeem wordt geleidelijk aan ingevoerd, d.w.z. eerst een verbod op de oudste en meest vervuilende auto’s. Daarbij wordt gekeken naar de Euronorm van je wagen, de Europese limietwaarden voor de verschillende soorten uitstoot. Er is ook een verschil tussen diesel en benzine.

 

 

 

 

Momenteel zijn alle wagens, zowel benzine als diesel, zonder Euro-norm of met Euro 1 verboden in Brussel. Dit verbod geldt ook voor diesels tot en met norm Euro 4. In Antwerpen mag je nog binnen met Euro 2-wagens op benzine. In lage emissiezones controleren intelligente camera's of je wagen aan de uitstootnorm voldoet of niet.

De volgende grote aanpassing van de LEZ’s van Brussel, Gent en Antwerpen komt er begin 2025. Dan komt de grens van vrije toegang voor benzinewagens te liggen op Euro norm 3 of hoger, voor dieselwagens wordt dat Euro norm 6 of hoger.

Ben je op zoek naar een nieuwe wagen, en wil je er zeker van zijn dat die nog een hele tijd binnen mag in een LEZ? Zoek dan naar het model op jouw maat in onze koopwijzer.

Naar de koopwijzer auto's

Geen LEZ in Walonië

We stellen vast dat in Wallonië geen enkele stad lage emissiezones heeft ingevoerd en toekomstige controles zullen daar ongetwijfeld niet gebeuren met camera's, maar aan de hand van vignetten.

In Vlaanderen hebben Mechelen/Willebroek en Leuven in het verleden besloten om toch geen LEZ op hun grondgebied in te voeren.

Overgangsregeling

Rijd je met een veeleer oude auto, dan word je dus beperkt in je bewegingsvrijheid, al zijn er overgangsregelingen. Zo kunnen in Brussel, Antwerpen en Gent wagens die normaal gezien verboden zijn tot maximaal acht keer per jaar de stad in als de bestuurders een dagpas kopen van € 35. 

Meer informatie over de verschillende lage-emissiezones vind je op deze websites:

https://www.brussel.be/lez

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez

Bewoner van de lage-emissiezone?

Wat als je zelf binnen de grenzen van een lage-emissiezone woont en je hebt een “verboden” auto? Voor jou gelden dezelfde regels als voor wie van buitenaf komt. Rijd je dus rond in een oud model, dan zul je deze moeten vervangen of zoeken naar een alternatief.

Val je voorlopig onder de “toelating na betaling”, dan wordt er een flinke meerkost toegevoegd aan je autogebruik.