Dossier

Mag jouw wagen nog binnen in een lage-emissiezone?

06 januari 2020

Verschillende Belgische steden hebben een “lage-emissiezone”, waar je niet meer of slechts beperkt met de auto binnen mag als de vervuilende uitstoot van die auto te hoog ligt. Wat betekent dat in de praktijk?

Wat is een lage-emissiezone?

Een lage-emissiezone is een afgebakende zone in een stad (bv. binnen een ringweg) waarbinnen men de luchtkwaliteit probeert te verbeteren door wagens met een te vervuilende uitstoot te weren of slechts beperkt toe te laten. In ons land bestaat zo’n zone in Antwerpen en Brussel en in Gent.

Geleidelijke invoer

Een lage-emissiezone betekent niet dat elke auto van enkele jaren oud voortaan halt moet houden aan de stadspoorten. Het systeem wordt geleidelijk aan ingevoerd, d.w.z. eerst een verbod op de oudste en meest vervuilende auto’s. Daarbij wordt gekeken naar de Euronorm van je wagen, de Europese limietwaarden voor de verschillende soorten uitstoot. Er is ook een verschil tussen diesel en benzine.

Zo zijn momenteel alle wagens, zowel benzine als diesel, zionder Euro-norm of met Euro 1 verboden in Brussel, en geldt dit verbod ook voor diesels met norm Euro 2. In Antwerpen mag je ook nog binnen met Euro 1-wagens op benzine. In lage emissiezones controleren intelligente camera's of je wagen aan de uitstootnorm voldoet of niet.

Concreet zullen vanaf 1 januari worden verboden:

  • In Brussel, Antwerpen en Gent: benzinewagens zonder norm en norm Euro 1.
  • In Brussel, Antwerpen en Gent: dieselwagens zonder norm, norm Euro 1, Euro 2 en Euro 3. In Antwerpen en Gent mogen dieselwagens met een norm Euro 4 de stad in op voorwaarde dat ze een bijdrage betalen.

In 2022 en 2025 zullen er in Brussel nog strengere normen gelden. In Antwerpen en Gent zullen er in 2025 nog strengere regels van toepassing zijn. In Vlaanderen hebben Mechelen/Willebroek en Leuven onlangs besloten om toch geen LEZ op hun grondgebied in te voeren.

We stellen vast dat in Wallonië geen enkele stad lage emissiezones heeft ingevoerd en toekomstige controles zullen daar ongetwijfeld niet gebeuren met camera's, maar aan de hand van vignetten.

Overgangsregeling

Rijd je met een veeleer oude auto, dan word je dus beperkt in je bewegingsvrijheid, al zijn er overgangsregelingen. Zo kunnen in Brussel, Antwerpen en Gent wagens die normaal gezien verboden zijn tot maximaal acht keer per jaar de stad in als de bestuurders een dagpas kopen van € 35. 

Meer informatie over de lage-emissiezone in Brussel vind je op de website van de stad:

https://www.brussel.be/lez

In Antwerpen en Gent kunnen vanaf 1 januari 2020 ook geen dieselwagens met norm Euro 4 de stad meer in, tenzij ze een bijdrage betalen. Wil je weten hoeveel je precies moet betalen, neem dan een kijkje op de website van de respectievelijke steden.

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez

Bewoner van de lage-emissiezone?

Wat als je zelf binnen de grenzen van een lage-emissiezone woont en je hebt een “verboden” auto? Voor jou gelden dezelfde regels als voor wie van buitenaf komt. Rijd je dus rond in een oud model, dan zul je deze moeten vervangen of zoeken naar een alternatief.

Val je voorlopig onder de “toelating na betaling”, dan wordt er een flinke meerkost toegevoegd aan je autogebruik.