Dossier

Mag jouw wagen nog binnen in een lage-emissiezone?

10 januari 2019

10 januari 2019
Verschillende Belgische steden hebben al een “lage-emissiezone”, waar je niet meer of slechts beperkt met de auto binnen mag als de uitstoot van die auto te hoog ligt. Wat betekent dat in de praktijk?

Wat is een lage-emissiezone?

Een lage-emissiezone is een afgebakende zone in een stad (bv. binnen een ringweg) waarbinnen men de luchtkwaliteit probeert te verbeteren door wagens met een te hoge uitstoot te weren of slechts beperkt toe te laten. In ons land bestaat zo’n zone in Antwerpen en Brussel en in de nabije toekomst in Gent.

Geleidelijke invoer

Een lage-emissiezone betekent niet dat elke auto van enkele jaren oud voortaan halt moet houden aan de stadspoorten. Het systeem wordt geleidelijk aan ingevoerd, d.w.z. eerst een verbod op de oudste en meest vervuilende auto’s. Daarbij wordt gekeken naar de Euronorm van je wagen, de Europese limietwaarden voor de verschillende soorten uitstoot. Er is ook een verschil tussen diesel en benzine.

Zo zijn momenteel alle wagens, zowel benzine als diesel, zionder Euro-norm of met Euro 1 verboden in Brussel, en geldt dit verbod ook voor diesels met norm Euro 2. In Antwerpen mag je ook nog binnen met Euro 1-wagens op benzine

In de volgende jaren wordt ook de toegang voor recentere modellen beperkt of moet je ervoor betalen. Voor een auto met Euro 3norm is dit (in de meeste gevallen) vanaf 2020, voor Euro 4 spreken we ook over 2020 of 2022, voor een beperking voor Euro 5 zitten we al in 2025. Op de volgende pagina vind je een volledig overzicht van de verbodsbepalingen voor elke Euro-norm en elke motorisatie.

Overgangsregeling

Rijd je met een veeleer oude auto, dan wordt je dus beperkt in je bewegingsvrijheid, al zijn er uitwegen (hierover later meer). Maar ook meer recente auto’s, met norm Euro 3 en 4, komen dus stilaan in het vizier, en zeker die laatste zijn nog niet bepaald stokoud. Voor deze modellen wordt er voorzien in een overgangsregeling, de “toegang na betaling”. Die geldt nu al in Antwerpen voor dieselwagens met norm Euro 3 en zonder roetfilter. Behalve voor enkele uitzonderingen geldt een tarief van € 20 per dag, € 45 per maand, € 180 per halfjaar en € 350 per jaar.

Geldt er voor jouw auto al een “definitief” verbod in Antwerpen en Brussel, dan kan je de lage-emissiezone enkel nog binnen met een dagpas. Voor € 35 krijg je toegang op de gekozen dag, tot zes uur de volgende ochtend. Je kunt maximaal acht keer per jaar een dagpas kopen.

Bewoner van de lage-emissiezone?

Wat als je zelf binnen de grenzen van een lage-emissiezone woont en je hebt een “verboden” auto? Voor jou gelden dezelfde regels als voor wie van buitenaf komt. Rijd je dus rond in een oud model, dan zul je deze moeten vervangen of zoeken naar een alternatief waarbij je je wagen buiten de afgebakende zone achterlaat en de rest van je traject met andere middelen aflegt. Maar dat laatste blijkt in de praktijk vaak zo goed als onhaalbaar.

Val je voorlopig onder de “toelating na betaling”, dan wordt er een flinke meerkost toegevoegd aan je autogebruik.