Dossier

Welk type motor kies je best voor je nieuwe auto?

07 januari 2021

Benzine, diesel, gas, 100% elektrisch of hybride? Het antwoord is niet zo simpel. Er spelen verschillende criteria en bovendien zijn er nog een aantal relatieve onzekerheden rond de normen en de fiscale aspecten. Om je te helpen bij je keuze, leggen we hier de pro's en de contra's van elk type aandrijving naast elkaar.

Kies op basis van je gebruik

Is je huidige voertuig aan vervanging toe of zou je graag een nieuwe wagen aanschaffen? Wedden dat de voertuigklasse, het model en misschien zelfs de kleur al vastliggen? Rest enkel nog de motor! Laat dat nu net het onderwerp zijn dat we in dit dossier aansnijden.

We hebben de marktevolutie in de gaten gehouden en ook gekeken met welke criteria je rekening dient te houden bij je keuze. Op basis hiervan hebben we van elk type motor de voor en de nadelen verzameld.

Om te weten welk type motor (benzine, diesel, elektrisch, hybride ...) voor jou het meest geschikt is, hebben we een test uitgewerkt. Op basis van hoe jij je verplaatst en van wat voor jou belangrijk is, kom je hiermee uit bij het type motor dat het best bij jouw rijgedrag aansluit.

Exclusief voor leden

Krijg toegang tot deze inhoud

Ontdek deze inhoud en veel meer !


Ik ontdek Test Aankoop!

Reeds lid? Aanmelden

In onderstaande video, die we maakten naar aanleiding van het autosalon van begin 2020, zet onze mobiliteitsexpert Steve Mestdagh nog even de verschillen op een rij.

Diesel blijft terrein verliezen aan benzine

De coronacrisis veroorzaakte, volgens Febiac, een flinke terugval in de verkoop en inschrijvingen van nieuwe wagens. Met een jaartotaal van ongeveer 425 000 nieuw ingeschreven auto’s (- 20% t.o.v. 2019) moeten we al terug naar 1997 om nog lagere cijfers te vinden.

Het valt op dat een groeiend aantal nieuwe auto’s elektrisch of deels elektrisch rijden. De volledige elektrische of batterij-elektrische auto's (BEV) zagen hun marktaandeel verdubbelen van 1,5 % in 2019 naar 2,9% in 2020. Bij de hybrides ging het nog net iets harder: van 4,6% naar 9,5%.

Dat daarnaast het overwicht van de dieselmotor achter ons ligt, is oud nieuws. Maar het valt op dat de terugval ervan gestopt lijkt. Diesels vertegenwoordigen dit jaar 33 % van de markt, dat is zelfs lichtjes hoger dan in 2019 (31 %).

Bij een vorige enquête gaf 39 % van ons representatieve panel nog aan geïnteresseerd te zijn in een elektrische wagen (volledig elektrisch of hybride). Er is dus maar een klein deel van deze geïnteresseerden dat in 2020 ook effectief de stap heeft gezet. Net zoals we destijds aanhaalden, blijken de kopers te worden afgeschrikt door de prijs en in mindere mate ook door het rijbereik.

Welke motor past bij welk gebruik?

Iedereen die zijn of haar auto wil vervangen, kan opgelucht ademhalen. Vanuit technisch standpunt bestaan er geen foute motortypes. Alles hangt dus af van je persoonlijk gebruik. Belangrijk daarbij is dat je je berekening niet alleen laat afhangen van de aankoopprijs van je nieuwe auto, maar ook van de prijs tijdens het gebruik en wat je wagen opbrengt wanneer je hem opnieuw inruilt. Naast de aankoopprijs moet je ook naar de fiscale aspecten kijken, de brandstofprijzen, de prijs voor het onderhoud en voor onderdelen en zelfs de geschatte inruilwaarde. Hierbij moet je uiteraard goed beseffen dat je zo'n berekening op lange termijn niet zonder risico's kunt maken.

Bovendien hangt de impact op de luchtkwaliteit en op de CO2-uitstoot niet alleen af van de constructeur en van de overheid. Als bestuurder speel je een zeer grote rol, bijvoorbeeld door je keuze van het voertuig, zijn vermogen en motor en door de manier waarop je je auto gebruikt. Meer informatie hierover vind je in ons dossier Ecodriving tips: bespaar tot 30% brandstof.

Evolutie van de uitstootnormen en van de fiscale wetgeving

Zoals je misschien weet, maakte het NEDC-systeem voor de uitstootcontrole van voertuigen in december 2017 plaats voor het WTLP-systeem. Nieuwe auto's moesten echter pas vanaf september 2019 op basis van dit nieuwe systeem worden goedgekeurd. Dat betekent concreet dat je momenteel nog de oude uitstootnormen (NEDC) naast de nieuwe (WLTP) zult aantreffen.

De Belgische fiscale wetgeving zou ten vroegste in 2021 wijzigen. Fiscaal gezien zouden de WLTP-resultaten (die realistischer zijn door hogere uitstootwaardes) dus geen negatieve impact mogen hebben voor mensen wiens nieuwe auto met dit systeem werd goedgekeurd.

Tijdens de overgangsperiode (tot eind 2021) zullen de Europese landen de WLTP-waardes omzetten in gecorreleerde NEDC-waardes of NEDC 2.0, zodat er geen fiscaal verschil zou mogen zijn tussen het oude en het nieuwe controlesysteem. Of toch bijna geen verschil... Meer informatie hierover kun je lezen in onze newsflash Heeft evolutie naar nieuwe uitstootnorm ook verborgen fiscale impact?

Vlaanderen hanteert sinds 2021 voor nieuw ingeschreven particuliere wagens de strengere WLTP-uitstootnorm bij de bepaling van de BIV en de verkeersbelasting, maar heeft de berekeningswijze van die belastingen aangepast zodat de WLTP-uitstootnorm geen te drastische fiscale wijzigingen doet ontstaan.