Dossier

Welk type motor kies je best voor je nieuwe auto?

09 januari 2020

Benzine, diesel, gas, 100% elektrisch of hybride? Het antwoord is niet zo simpel. Er spelen verschillende criteria en bovendien zijn er nog een aantal relatieve onzekerheden rond de normen en de fiscale aspecten. Om je te helpen bij je keuze, leggen we hier de pro's en de contra's van elk type aandrijving naast elkaar.

Kies op basis van je gebruik

Is je huidige voertuig aan vervanging toe of zou je graag een nieuwe wagen aanschaffen? Wedden dat de voertuigklasse, het model en misschien zelfs de kleur al vastliggen?Rest enkel nog de motor! Laat dat nu net het onderwerp zijn dat we in dit dossier aansnijden.

We hebben de marktevolutie in de gaten gehouden en ook gekeken met welke criteria je rekening dient te houden bij je keuze. Op basis hiervan hebben we van elk type motor de voor en de nadelen verzameld.

Diesel blijft terrein verliezen aan benzine

Het verlies dat dieselwagens in 2018 leidden, kwam grotendeels ten goede aan de benzinemotoren en dus in zeer beperkte mate aan andere aandrijflijnen. Deze alternatieve aandrijflijnen zijn samen nog altijd maar goed voor 6% van de nieuwe inschrijvingen, waarvan 4,5% hybride voertuigen zijn. Het is dus duidelijk dat elektrische wagens en auto's op gas een verwaarloosbaar deel uitmaken van de autoverkoop. Bij de vorige enquête (december 2017) gaf 39% van ons representatieve panel nog aan geïnteresseerd te zijn in een elektrische wagen (volledig elektrisch of hybride). Er is dus maar een klein deel van deze geïnteresseerden die in 2018 ook effectief de stap heeft gezet. Net zoals we destijds aanhaalden, blijken de kopers te worden afgeschrikt door de prijs en in mindere mate ook door het rijbereik.

Welke motor past bij welk gebruik?

Iedereen die zijn of haar auto wil vervangen, kan opgelucht ademhalen. Vanuit technisch standpunt bestaan er geen foute motortypes. Alles hangt dus af van je persoonlijk gebruik. Belangrijk daarbij is dat je je berekening niet alleen laat afhangen van de aankoopprijs van je nieuwe auto, maar ook van de prijs tijdens het gebruik en wat je wagen opbrengt wanneer je hem opnieuw inruilt. Naast de aankoopprijs moet je ook naar de fiscale aspecten kijken, de brandstofprijzen, de prijs voor het onderhoud en voor onderdelen en zelfs de geschatte inruilwaarde. Hierbij moet je uiteraard goed beseffen dat je zo'n berekening op lange termijn niet zonder risico's kunt maken.

Bovendien hangt de impact op de luchtkwaliteit en op de CO2-uitstoot niet alleen af van de constructeur en van de overheid. Als bestuurder speel je een zeer grote rol, bijvoorbeeld door je keuze van het voertuig, zijn vermogen en motor en door de manier waarop je je auto gebruikt. Meer informatie hierover vind je in ons dossier Ecodriving tips: bespaar tot 30% brandstof.

Evolutie van de uitstootnormen en van de fiscale wetgeving

Zoals je misschien weet, maakte het NEDC-systeem voor de uitstootcontrole van voertuigen in december 2017 plaats voor het WTLP-systeem. Nieuwe auto's zullen echter pas vanaf september 2019 op basis van dit nieuwe systeem moeten worden goedgekeurd. Dat betekent concreet dat je op het autosalon de oude uitstootnormen (NEDC) naast de nieuwe (WLTP) zult aantreffen.

De Belgische fiscale wetgeving zou ten vroegste in 2020 wijzigen.Fiscaal gezien zouden de WLTP-resultaten (die realistischer zijn door hogere uitstootwaardes) dus geen negatieve impact mogen hebben voor mensen wiens nieuwe auto met dit systeem werd goedgekeurd.

Tijdens de overgangsperiode (tot eind 2021) zullen de Europese landen de WLTP-waardes omzetten in gecorreleerde NEDC-waardes of NEDC 2.0, zodat er geen fiscaal verschil zou mogen zijn tussen het oude en het nieuwe controlesysteem. Of toch bijna geen verschil... Meer informatie hierover kun je lezen in onze newsflash  Heeft evolutie naar nieuwe uitstootnorm ook verborgen fiscale impact?