Dossier

Betrouwbaarheid van wasmachines

12 juni 2015
Betrouwbaarheid

12 juni 2015

Toestellen zoals een wasmachine hebben we vaak meerdere keren per week nodig. Een defect komt dan ook altijd ongelegen. Gebaseerd op de ervaringen van de gebruikers zelf, zochten we naar de betrouwbaarste merken en de vaakst voorkomende problemen.

In 2015 hebben we een grote enquête gehouden met bijna 35 500 consumenten met betrekking tot de betrouwbaarheid van en de tevredenheid over hun huishoudtoestellen.
Ook leest u hoe betrouwbaar de merken zijn, op basis van de leeftijd van de toestellen van onze respondenten, het aantal defecten en de ernst daarvan. De score is steeds een gemiddelde op 100. Hoe hoger de score, hoe groter de tevredenheid en de betrouwbaarheid.
Wasmachines Betrouwbaarheid

 

Meest voorkomende problemen

De mensen die deelnamen aan onze enquête konden ook aangeven welke problemen bij hen al waren voorgekomen. Op basis daarvan maakten we een lijst van de tien meest frequente defecten:
 • Werking van de deur (11,8%)
 • Centrifugeren (11%)
 • Filter (10,9%)
 • Evacuatiepomp (9,3%)
 • Waterlekken (9,4%)
 • Compartimenten (8,8%)
 • Slecht werkende bedieningstoetsen (8%)
 • Corrosie/roest (7,6%)
 • Aandrijfriem (5,5%)
 • Elektrische problemen (5,5%)

Wat doen bij een defect?

Ga eerst na of de garantie nog van toepassing is. Voor elektrische huishoudtoestellen schrijft de wet een minimale garantie van twee jaar voor. Binnen die tijdspanne moeten herstellingen te wijten aan een inherent gebrek gratis worden uitgevoerd. Check of dat het geval is of vraag ernaar als u een toestel aankoopt.

Om problemen met de hersteldienst te voorkomen gaat u bij voorkeur als volgt te werk:

 • Vraag een schriftelijk bestek vooraleer u opdracht geeft voor de herstelling; zo krijgt u zicht op wat het u zal kosten;
 • Vraag een gedetailleerde factuur, waarin volgende gegevens zijn opgenomen: het uitgevoerde werk, de prijs ervan, de btw en de datum. In geval van problemen hebt u die gegevens nodig om de garantie te laten spelen.

 Verleng de levensduur van uw wasmachine

Defecten die vaak voorkomen bij een wasmachine zijn problemen met de evacuatiepomp en lekken. Die kunt u vermijden door zeker steeds goed na te kijken of alle zakken van kledingstukken leeg zijn voordat u ze inlaadt. Kleine voorwerpen zoals paperclips, muntstukken en speelgoed kunnen de pomp immers gaan blokkeren en beschadigen.

Lekken aan de deur van uw wasmachine kunt u voorkomen door de deur dicht te doen met het handvat i.p.v. ze dicht te duwen. Daardoor zal het slot minder snel slijten. Slijtage aan de rubber is onvermijdelijk, maar het is enigszins te beperken door de rubber regelmatig schoon te maken en af te drogen.

Over onze enquête

In onze tabellen vindt u enkel de merken terug die in ons land beschikbaar zijn en waarvoor we voldoende antwoorden hebben gekregen op onze enquête. De vragenlijst werd begin 2015 afgenomen van onze abonnees, met medewerking van consumentenverenigingen in Italië, Portugal en Spanje. We kregen 35 000 ingevulde formulieren, waarvan 7 725 uit België.