Dossier

Elektrische huishoudtoestellen voor mensen met fysieke beperkingen

08 juni 2015
Elektrische huishoudtoestellen voor mensen met fysieke beperkingen

Dankzij de steekkaarten die we hebben uitgewerkt, kan ieder nagaan of een specifiek model van wasmachine of magnetron geschikt is voor personen met een lichamelijke handicap.

Slechtzienden

Slechtzienden: wasmachine

In- en uitladen

Het toestel openen (d.m.v. een handvat) gaat goed op de tast. Indien de machine opent met een drukknop, dan is die over het algemeen goed herkenbaar omdat hij ver van de andere bedieningsknoppen staat en ietwat meer kracht vergt.

Detergentbakje

Idealiter kunt u de verschillende compartimenten op de tast herkennen (ze mogen geen scherpe randen hebben). De symbolen in reliëf kunnen handig zijn om te weten waar u de verschillende producten moet ingieten. Ook de grootte of het deksel ervan kunnen u helpen om de compartimenten te herkennen. Een groter compartiment kunt u ook gemakkelijker vullen, zonder dat u daarbij morst.

Bedieningsknoppen

Hoe minder handelingen u moet uitvoeren, hoe kleiner de kans dat u zich vergist. Zijn er te veel opschriften, dan kan dat de leesbaarheid negatief beïnvloeden (bv. als alle verklaringen in verschillende talen zijn geschreven). Teksten en cijfers vallen te verkiezen boven symbolen.

De bedieningsknoppen moeten zo duidelijk mogelijk zijn. Verschillende groottes en vormen zijn handig want ze helpen u te onthouden welke knop met welke functie overeenkomt. Vermijd elektrische bedieningsknoppen waarop u bv. twee keer moet drukken voor programma B en vier keer voor programma E. Geef de voorkeur aan een draaiknop met een pijl die duidelijk herkenbaar is (op het zicht en/of op de tast). Zo kunt u weten welke functie u hebt geselecteerd. De opschriften moeten zijn geschreven in een mengeling van hoofdletters en kleine letters, die toch voldoende groot zijn. De kleur van de opschriften moet contrasteren met de achtergrond (bv. zwart op wit). De verklikkerlichtjes moeten intens zijn. Bovendien moeten ze zich dicht bij datgene bevinden waarnaar ze verwijzen.

Onderhoud van de filter

De filter mag geen scherpe randen hebben. Bovendien moet u hem, na het onderhoud, vlot kunnen sluiten. Hetzelfde geldt voor het deksel. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een buisje, waarmee u het water dat uit de filter loopt als u die opent, gemakkelijker kunt opvangen.

Slechtzienden: trommeldroger

In- en uitladen

U hebt de keuze tussen drie mogelijkheden om uw trommeldroger te openen: met een druk op een knop van het bedieningspaneel, door op een precieze plaats op de deur zelf te duwen of door de deur open te trekken aan een handgreep. De eerste mogelijkheid vergt ietwat meer kracht. U moet de knop gemakkelijk op de tast vinden en hem vlot kunnen onderscheiden van de andere bedieningsknoppen. Opent u de trommeldroger door op de deur te drukken? Dan moet het drukgevoelig oppervlak voldoende groot en duidelijk aangeduid zijn. Ook de handgreep moet u vlot op de tast vinden.

Filter

Bij elk gebruik moet u de filter van de trommeldroger reinigen. Die belet immers dat pluisjes in het toestel terechtkomen, waar ze schade kunnen aanrichten. Meestal bevindt de filter zich in de deur en over het algemeen levert hij geen moeilijkheden op. Sommige filters zitten vast, andere kunt u verwijderen. Die laatste moet u dus uit de machine halen als u ze wilt reinigen. Bij voorkeur heeft de filter geen scherpe randen en kunt u hem gemakkelijk terugplaatsen (verwijderbare filter).

Bedieningsknoppen en verklikkerlichtjes

Hoe minder handelingen u moet uitvoeren, hoe gemakkelijker u het zult hebben. De bedieningsknoppen moeten duidelijk en leesbaar zijn, en bovendien opvallen. Ook moet u ze gemakkelijk vinden. Natuurlijk is het nog beter als u de bedieningsknoppen op de tast kunt herkennen. Daarvoor vormen knoppen in verschillende vormen en groottes een goed geheugensteuntje. Afhankelijk van uw gezichtsvermogen moeten de letters groter of kleiner zijn. Bij voorkeur worden hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruikt. Vermijd tekst in cursief. Ook door het contrast tussen de kleur van de letters en die van de achtergrond zult u de instructies gemakkelijker kunnen lezen (vermijd bv. grijstinten en pastelkleuren). Opschriften in verschillende talen kunnen de leesbaarheid negatief beïnvloeden. Vermijd de elektrische bedieningsknoppen waarop u bv. twee keer moet drukken voor programma B en vier keer voor programma E. Bij bepaalde toestellen kunt u op een scherm het programma zien dat u kiest. Als u niet goed ziet, kan het kleurencontrast of de lichtsterkte problemen opleveren. Geef de voorkeur aan een draaiknop met een pijl die duidelijk herkenbaar is (op het zicht en/of op de tast). Zo kunt u weten welke functie u hebt geselecteerd. De mechanische knoppen zijn het meest geschikt voor u. Ze hebben immers twee gemakkelijk herkenbare standen: uitspringend (aan) of ingedrukt (uit). De verklikkerlichtjes moeten groot zijn en opvallen. Bovendien moeten ze intens zijn en dicht bij datgene staan waarnaar ze verwijzen.

Condensatiemodel

  • Waterreservoir: de gemakkelijkste oplossing bestaat erin dat u de trommeldroger rechtstreeks op de waterafvoerleiding aansluit, met behulp van een buis. Zo moet u niet na elk gebruik het waterreservoir leegmaken. Of dit mogelijk is, zal afhangen van de plaats waar de trommeldroger staat (mogelijke aansluiting op de waterafvoerleiding) en van het toestel zelf (bepaalde modellen bieden deze optie immers niet aan). Kunt u de trommeldroger niet op de waterafvoerleiding aansluiten? Schenk dan aandacht aan het gemak waarmee u het reservoir kunt verplaatsen zonder te morsen, hoe vlot u het kunt leegmaken, de scherpe randen en hoeveel precisie het vergt om het reservoir terug te plaatsen.
  • Onderhoud van de condensator: u moet een condensator een keer per jaar reinigen. Dit criterium kunt u dus minder zwaar laten doorwegen. Bovendien kunt u voor deze taak hulp inroepen. Als u het ondanks alles toch zelf wilt doen, mag de condensator geen scherpe randen hebben en moet hij voor de schoonmaak goed toegankelijk zijn.
Slechtzienden: stofzuiger

Snoer

Kleuren en contrasten zijn belangrijk. Een oranje snoer is bv. beter dan een zwart. Daardoor is het gemakkelijker te vinden en is het risico erover te struikelen kleiner. De knop om het snoer terug te spoelen, moet een opvallend symbool dragen. Het opschrift en de achtergrond moeten contrasteren: kies bv. voor zwart op wit. Bij sommige modellen is het opschrift in dezelfde kleur als de achtergrond en kan het op de tast herkenbaar zijn.

Toegankelijkheid en accessoires

Het opschrift van de bedieningsknoppen (harde vloer/tapijt, aan/uit, aanpassing van zuigkracht...) moet opvallen. De leesbaarheid wordt hoofdzakelijk bepaald door de grootte van de letters en het contrast van de kleuren. De knoppen zijn in een andere kleur dan het toestel zelf. Daardoor zijn ze gemakkelijker te gebruiken. Ook de accessoires zijn vlotter te vinden als hun vak in een andere kleur is. Verzeker u ervan dat u zonder veel precisie de accessoires kunt verwijderen en terugplaatsen.

Onderhoud

Als u de filters, de stofzak of -bak wilt vervangen of reinigen, moet u over het algemeen een of meerdere deksels verwijderen. Het is belangrijk dat u controleert of u deze gemakkelijk kunt openen en sluiten. Ze mogen ook geen scherpe randen hebben. Ook hier kan het kleurencontrast nuttig zijn.

Opbergen

Bepaalde stofzuigers kunt u horizontaal of verticaal opbergen. Als u de buis kunt vastmaken aan de stofzuiger zelf, dan is het nuttig te controleren of dit gemakkelijk kan (kleur, contrast en precisie).

Slechtzienden: magnetronoven

Toegankelijkheid van de binnenkant van de oven

In een magnetronoven met een grote opening kunt u de gerechten gemakkelijker plaatsen. Ook wint u plaats als de deur 180° opendraait en dit aan de zijkant (niet naar de onderkant). Een deur die openblijft na ze te hebben geopend, is handiger dan een deur die vanzelf dichtvalt. Die laatste moet u immers openhouden, waardoor u slechts één hand vrij hebt. Als u de gerechten in de oven plaatst, moet het draaiplateau stabiel blijven.

Gebruik van de bedieningsknoppen

De magnetronoven moet stabiel zijn. Hij mag niet wegschuiven bij het openen van de deur (met een druk op een knop of door aan een handgreep te trekken). Ook moeten de bedieningsknoppen ver genoeg van elkaar staan. Bij voorkeur verschillen hun grootte en vorm, waardoor u ze gemakkelijk op de tast herkent. Natuurlijk zult u niet elke knop even vaak gebruiken. Bepaalde knoppen zijn dus minder belangrijk. De toetsen mogen niet te gevoelig zijn. Een functie mag niet worden ingeschakeld door toevallig de knop lichtjes aan te raken. Dit geldt vooral voor de elektrische bedieningsknoppen. De kleuren moeten opvallen en contrasteren (bv. zwart op wit). De stand van draaiknoppen moet u herkennen op de tast (bv. aan de hand van een pijltje) of aan een geluidssignaal (bv. "klik", als de functie wordt ingeschakeld).

Digitale display

De digitale display is het kleine scherm waarop bv. het uur, de gekozen functie of de timerfunctie zou verschijnen. De kleur van de letters moet opvallen en contrasteren met die van de achtergrond. Een mengeling van kleine letters en hoofdletters geniet de voorkeur, net als statische informatie (niet lopend). Pastelkleuren of lichte tinten (bv. lichtgrijs op donkergrijs) vallen te mijden. Ook tekst in cursief is veel moeilijker leesbaar.

Bereiding

De binnenkant van de magnetronoven moet goed verlicht zijn, niet alleen tijdens de bereiding maar ook als de deur open is. Bij voorkeur laat het toestel een geluidssignaal horen als de bereiding klaar is. Ook een herhaling van het geluid enkele minuten later kan helpen.

Accessoires

Een magnetronoven wordt doorgaans met meerdere accessoires verkocht. Zeker diegene die u regelmatig gebruikt, moeten gebruiksvriendelijk zijn, bv. het rooster of het braadspit.

Onderhoud

De binnenkant van de oven valt niet altijd gemakkelijk te reinigen. Denk maar aan alle bijna onbereikbare hoekjes, bv. aan het rooster of het vast plateau. Het draaiplateau, dat u uit de oven moet halen als u die wilt reinigen, mag niet te zwaar zijn. Een oven uit roestvrij staal vraagt meer onderhoud. U ziet er immers gemakkelijk sporen van vette vingers op … Bepaalde ovens zijn uitgerust met een speciaal accessoire waarmee u de oven met stoom kunt reinigen. Over het algemeen moet u het accessoire met water en detergent vullen en daarna in de oven plaatsen. De opening moet groot genoeg zijn zodat u het stoomaccessoire zonder te veel precisie kunt vullen.

Slechtzienden: strijkijzer

Strijken

Als de opening van het waterreservoir voldoende groot is, kunt u er de vloeistof zonder morsen ingieten. Anders kunt u een trechter gebruiken. Dankzij een goed zichtbare maatstreep kunt u gemakkelijker schatten hoeveel water nog in het reservoir rest. Als u niet goed ziet, zult u vaak uw hand als referentiepunt gebruiken. Als de strijkzool dik is, vergroot echter ook de oppervlakte die met uw huid in contact kan komen en loopt u dus meer risico op brandwonden. Alle bedieningsknoppen moeten leesbaar zijn, voorzien van grote letters of duidelijke symbolen.

Temperatuurregeling en stoomdebiet

De temperatuur moet u sowieso geregeld instellen. Het gemakkelijkst doet u dat met een bedieningsknop die bij elke verandering van stand een "klik" laat horen. Deze "klik" moet te onderscheiden en gemakkelijk herkenbaar zijn. U kunt de verschillende standen ook vinden als ze voorzien zijn van opschriften die op de tast herkenbaar zijn (sommige merken leveren etiketten in reliëf om op het toestel te kleven).

Stoomknop en spray

De stoomknop moet vaak constant ingedrukt blijven terwijl u strijkt. Bij bepaalde modellen kunt u hem echter blokkeren. Bij de traditionele strijkijzers bevinden de bedieningsknop voor de water-spray en de stoomknop zich vaak dicht bij elkaar. Als ze elk een andere vorm of kleur hebben, kunt u ze mogelijk gemakkelijker herkennen.

Aan-uitknop (alleen bij een strijkijzer met een stoomgenerator)

De stoomgeneratoren hebben doorgaans een aparte aan-uitknop. Let daarbij op de opschriften (ze moeten contrasteren op het vlak van grootte en kleur) en op het gemak waarmee u de stand van de aan-uitknop herkent (geef daarbij de voorkeur aan een mechanische knop, in reliëf).

Verklikkerlichtjes

Het strijkijzer of de stoomgenerator kunnen met meerdere verklikkerlichtjes uitgerust zijn, die er bv. op wijzen dat het water of het strijkijzer opwarmt, of dat het waterreservoir leeg is. Ze moeten allemaal erg opvallen en goed geplaatst zijn zodat u ze kunt zien terwijl u strijkt.