Dossier

Elektrische huishoudtoestellen voor mensen met fysieke beperkingen

08 juni 2015
Elektrische huishoudtoestellen voor mensen met fysieke beperkingen

Dankzij de steekkaarten die we hebben uitgewerkt, kan ieder nagaan of een specifiek model van wasmachine of magnetron geschikt is voor personen met een lichamelijke handicap.

Evenwichtsstoornissen

Evenwichtsstoornissen: wasmachine

In- en uitladen

Idealiter bevindt zich op het bedieningspaneel een knop waarmee u zonder veel kracht de deur van de machine kunt openen, zodat u geen trekbeweging moet uitoefenen terwijl u zich bukt. Het nadeel is dat deze systemen net wel veel kracht vragen, waardoor uw persoonlijke voorkeur misschien toch uitgaat naar het klassieke systeem van een deur met handvat. De deur mag niet te laag zitten. Met een openingshoek van 180° en een voldoende dun laadvenster houdt u meer plaats over om de wasmachine in en uit te laden. Een deur die openblijft nadat u ze opende, is handiger dan een deur die automatisch dichtgaat. Die laatste moet u immers openhouden, waardoor u slechts één hand vrij hebt.

Detergentbakje

U kunt de lade openen door er aan te trekken. Let erop dat ze niet te veel kracht vereist. Is dat wel het geval, dan kunt u uw evenwicht verliezen. Ook het verwijderen en terugplaatsen van een lade na reiniging, vergt kracht en soms precisie. Roep in dat geval iemands hulp in. Idealiter kunt u voortdurend ergens op steunen.

Verklikkerlichtjes en bedieningsknoppen

De verklikkerlichtjes en de bedieningsknoppen moeten zichtbaar zijn vanuit een staande positie, zonder dat u moet vooroverbuigen. Vaak zijn de bedieningspanelen naar boven gericht, zodat ze beter leesbaar zijn. Een verticaal bedieningspaneel hoeft echter niet noodzakelijk problemen op te leveren. Welke handeling u ook met de knop dient uit te voeren, altijd moet ze weinig kracht vergen.

De filter

De filter is moeilijk toegankelijk. Hij bevindt zich immers onderaan de machine, waardoor u dus moet hurken of op de knieën zitten. Bovendien vergt het kracht en precisie om de filter te openen en hermetisch te sluiten. U kunt echter minder belang hechten aan dit criterium, omdat u de filter slechts een keer per jaar moet reinigen. Wilt u dat ondanks alles toch zelf doen? Let er dan op dat u het deksel gemakkelijk kunt terugplaatsen. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een buisje, waarmee u het water dat uit de filter loopt als u die opent, gemakkelijker kunt opvangen.

Evenwichtsstoornissen: trommeldroger

In- en uitladen

U hebt de keuze tussen drie mogelijkheden om uw trommeldroger te openen: met een druk op een knop van het bedieningspaneel, door op een precieze plaats op de deur zelf te duwen of de deur open te trekken aan een handgreep. De eerste mogelijkheid is ideaal indien die knop niet te veel kracht vereist, omdat u niet moet vooroverbuigen en geen trekbeweging moet maken. Vereist het systeem daarentegen dat u op een precies oppervlak van de deur drukt? Dan moet dat vlak zich hoog genoeg bevinden. Over het algemeen is dat oppervlak groot, maar soms moet u er hard op drukken. Om de deur met een handgreep te openen, moet u vooroverbuigen en trekken, wat in uw geval moeilijker is. Met een openingshoek van 180° en een voldoende dun laadvenster houdt u meer plaats over om de trommeldroger in en uit te laden. Een deur die openblijft nadat u ze opende, is handiger dan een deur die vanzelf dichtvalt. Die laatste moet u immers openhouden, waardoor u slechts één hand vrij hebt.

Filter

Bij elk gebruik moet u de filter van de trommeldroger reinigen. Die belet immers dat pluisjes in het toestel terechtkomen, waar ze schade kunnen aanrichten. Meestal bevindt de filter zich in de deur en over het algemeen levert hij geen moeilijkheden op. Sommige filters zitten vast, andere kunt u verwijderen. Die laatste moet u dus uit de machine halen als u ze wilt reinigen. Het probleem is dat u moet vooroverbuigen om het stof op te ruimen of om de filter uit de deur te halen. Deze handelingen mogen niet te veel kracht vergen. Bepaalde verwijderbare filters moet u nog openen, nadat u ze uit de machine haalde. Dat is een bijkomende handeling die u het best vermijdt. Uw beide handen zullen er immers niet vrij door zijn, waardoor u eventueel uw evenwicht niet zult kunnen bewaren.

Bedieningsknoppen en verklikkerlichtjes

De bedieningsknoppen en verklikkerlichtjes moeten zichtbaar zijn vanuit een staande positie, zonder dat u daarbij achteruit moet gaan of vooroverbuigen. Controleer of de knoppen gemakkelijk in de hand passen (uitspringend, hanteerbaar).

Condensatiemodel

  • Waterreservoir: de gemakkelijkste oplossing bestaat erin dat u de trommeldroger rechtstreeks op de waterafvoerleiding aansluit, met behulp van een buis. Zo moet u niet na elk gebruik het waterreservoir leegmaken. Of dit mogelijk is, hangt af van de plaats waar de trommeldroger staat (mogelijke aansluiting op de waterafvoerleiding) en van het toestel zelf (sommige modellen bieden deze optie immers niet aan). Kunt u uw trommeldroger niet op de waterafvoerleiding aansluiten? Schenk dan aandacht aan de kracht, de precisie en het evenwicht dat u nodig hebt om deze handelingen uit te voeren.
  • Onderhoud van de condensator: de condensator bevindt zich altijd onderaan het toestel. Sommige bevinden zich echter vlak boven de grond, terwijl andere een twintigtal cm hoger zitten, wat voor u handiger is. U moet de condensator maar een keer per jaar reinigen. Dit criterium hoeft voor u dus niet primordiaal te zijn. U kunt hiervoor ook steeds de hulp van anderen inroepen. Wilt u het ondanks alles toch zelf doen? Kies dan een toestel waarvan de condensator zich hoog genoeg bevindt. Hij moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn als u hem wilt reinigen.
Evenwichtsstoornissen: stofzuiger

Hanteerbaarheid en flexibiliteit

Als u evenwichtsstoornissen hebt, zult u een zwaar en omvangrijk toestel moeilijk kunnen hanteren. Een grote en hoge stofzuiger zal u daarentegen een steunpunt bieden tijdens de schoonmaak. Elke keer dat u het snoer in het stopcontact moet steken en er terug uithalen, moet u vooroverbuigen. Denk er dus aan om de snoerlengte te controleren, zodat u die handeling niet te vaak moet uitvoeren. Test hoe gemakkelijk u de stofzuiger kunt voorttrekken en u de buis 360° zonder horten en stoten kunt draaien. Het toestel moet flexibel en hanteerbaar zijn, net als de zuigmond die moeiteloos op de grond moet blijven rusten terwijl u schoonmaakt. Het gebruik ervan op een harde vloer of op tapijt mag niet te veel kracht vergen. Omgekeerd is een zuigmond die te gemakkelijk glijdt ook niet handig. U kunt hem immers moeilijker bedienen. De accessoires die opgeborgen zijn op de handgreep of de buis kunt u gemakkelijker bereiken. Ze kunnen u echter ook hinderen tijdens de schoonmaak. Als u de stofzuiger moet dragen, blijft hij het best goed in evenwicht. Ook moet u hem bij voorkeur dicht tegen het lichaam kunnen verplaatsen. Het toestel moet dus uitgerust zijn met comfortabele en goed geplaatste handgrepen. De telescopische buis moet u zonder te veel kracht kunnen in- en uitschuiven.

Toegankelijkheid en accessoires

De bedieningsknoppen en de accessoires moeten goed toegankelijk zijn, zonder dat u moet vooroverbuigen. Kunt u een voet opheffen? Controleer dan of het mogelijk is om daarmee bepaalde knoppen te bedienen. Alles hangt echter af van uw persoonlijke situatie. Bij sommige stofzuigers bevinden de accessoires, de aan-uitknop en de knop waarmee u de zuigkracht kunt veranderen zich op de buis. Dat is erg handig omdat u niet moet vooroverbuigen.

De grootte van een bedieningsknop zegt niet veel over zijn gebruiksgemak. Een knop kan zeer groot zijn, maar slechts op een zeer kleine oppervlakte gevoelig zijn voor de druk die u uitoefent. Belangrijk is dus de grootte van dat vlak. Dat moet zo groot mogelijk zijn zodat u zonder veel kracht of precisie de knop kunt indrukken (bv. de knop waarmee u het snoer kunt oprollen). Als de knoppen veel precisie en kracht vergen, riskeert u sneller uw evenwicht te verliezen dan wanneer het vlak dat gevoelig is voor uw druk groot en gemakkelijker indrukbaar is.

Onderhoud

Om bij de filters en de stofzak of -bak te kunnen moet u onvermijdelijk vooroverbuigen. Als die moeilijk toegankelijk zijn, moet de gevergde kracht des te kleiner zijn. Natuurlijk moet u de filters minder vaak reinigen of vervangen dan de stofzak of -bak. Desondanks raden we u aan om er aandacht aan te besteden tijdens uw aankoop.