Dossier

Elektrische huishoudtoestellen voor mensen met fysieke beperkingen

08 juni 2015
Elektrische huishoudtoestellen voor mensen met fysieke beperkingen

Dankzij de steekkaarten die we hebben uitgewerkt, kan ieder nagaan of een specifiek model van wasmachine of magnetron geschikt is voor personen met een lichamelijke handicap.

Beperkte manuele vaardigheden

Beperkte manuele vaardigheden: wasmachine

In- en uitladen

De handgreep van de deur mag geen scherpe randen hebben. Uw volledige hand moet eromheen passen, en niet alleen enkele vingers. Kies een wasmachine waarvan de deur opendraait in een richting die past bij de plaatsing (bv. in een hoek of als de trommeldroger en de wasmachine naast elkaar staan). U kunt namelijk de draairichting niet aanpassen. Een deur die openblijft nadat u ze opende, is handiger dan een deur die automatisch dichtgaat. Die laatste moet u immers openhouden, waardoor u misschien slechts één hand vrij hebt. Hoe groter de diameter van de opening van de machine, hoe gemakkelijker u kunt in- en uitladen.

Detergentbakje

Ook hier mag de handgreep geen scherpe randen hebben en moet hij voldoende groot zijn zodat u hem met de volledige hand kunt vastnemen. Bij voorkeur moet u niet twee handelingen tegelijkertijd uitvoeren om het compartiment te openen, zoals bv. op hetzelfde moment met de vingers de handgreep indrukken en met de hand de lade opentrekken. Als u last hebt van bevingen, kiest u het best een machine met voldoende grote compartimenten. Zo kunt u het product erin gieten zonder dat u morst. Als u het detergentbakje reinigt, moet u het gemakkelijk en zonder te veel kracht kunnen verwijderen en zonder te veel precisie kunnen terugplaatsen. Nauwkeurig op een knop moeten drukken, krachtig moeten trekken of beide handen gebruiken … Elk systeem heeft zijn eigen nadelen. Kies het systeem waarmee u het minst problemen zult hebben.

Bedieningsknoppen

Ofwel moet u de knoppen draaien, ofwel moet u ze indrukken. Vermijd de bedieningsknoppen waarbij u twee handelingen tegelijkertijd moet uitvoeren, zeker voor functies die u vaak gebruikt. Voor de draaiknoppen verkiest u het best grote knoppen met een grote, centrale, uitspringende staaf als handgreep. De verschillende functies (programma's) van de knop moeten ver genoeg van elkaar staan, zodat u zonder te veel precisie van de ene naar de andere kunt overschakelen. Idealiter komen de drukknoppen boven het oppervlak uit, of kunt u ze zonder te veel kracht indrukken. Het belangrijkste is dat ze geen precisie vragen (vermijd bv. heel kleine toetsen die u met één enkele vinger diep moet indrukken). De knoppen moeten met verschillende delen van de hand (de muis van de hand of enkele vingers) kunnen worden bediend. Bijgevolg moeten ze groot zijn en voldoende ver van elkaar staan.

Onderhoud van de filter

Voor mensen met beperkte manuele vaardigheden is deze taak geen sinecure. Steeds moet u kracht en precisie aanwenden om de filter te openen en hem zodanig terug te sluiten dat hij hermetisch gesloten is. De beste oplossing is een filter waarvan het deksel groot genoeg is en gemakkelijk in de hand past. U kunt echter minder belang hechten aan dit criterium, omdat de filter maar een keer per jaar moet worden gereinigd. Indien nodig kunt u dus hulp inroepen. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een buisje, waarmee u het water dat uit de filter loopt als u die opent, gemakkelijker kunt opvangen.

Beperkte manuele vaardigheden: trommeldroger

In- en uitladen

Als u de deur opent met een knop, mag die niet te veel kracht en precisie vergen. Hij moet gemakkelijk toegankelijk en groot genoeg zijn, zodat u uw volledige hand kunt gebruiken. Als de deur eenmaal open is, moet er genoeg ruimte zijn zodat u een hand tussen de deur en de trommeldroger kunt steken. Vereist het systeem dat u op een bepaald deuroppervlak drukt? Dan moet dat vlak groot genoeg zijn zodat u bv. uw volledige hand of knieën kunt gebruiken. Als u de deur opent met een handgreep, mag deze geen scherpe randen of hoeken hebben. Ook moet de handgreep groot genoeg zijn zodat u hem met de volledige hand kunt vastnemen. Bovendien mag hij niet te veel kracht vergen. Kies een trommeldroger waarvan de deur opendraait in een richting die past bij de plaatsing (bv. in een hoek of als de trommeldroger en de wasmachine naast elkaar staan). Sommige fabrikanten stellen u bij de aankoop voor de draairichting van de deur te wijzigen. Met een openingshoek van 180° en een voldoende dun laadvenster houdt u meer plaats over om de trommeldroger in en uit te laden. Een deur die openblijft nadat u ze opende, is handiger dan een deur die automatisch dichtgaat. Die laatste moet u immers openhouden, waardoor u slechts één hand vrij hebt.

Filter

Bij elk gebruik moet u de filter van de trommeldroger reinigen. Die belet immers dat pluisjes in het toestel terechtkomen, waar ze schade kunnen aanrichten. Meestal bevindt de filter zich in de deur en over het algemeen levert hij geen moeilijkheden op. Sommige filters zitten vast, andere kunt u verwijderen. Die laatste moet u dus uit de machine halen als u ze wilt reinigen. Schenk aandacht aan de toegankelijkheid, de scherpe randen en de vereiste kracht en precisie. Bepaalde verwijderbare filters moet u nog openen, nadat u ze eruithaalde. Dat is een bijkomende handeling, die u moet vermijden, indien mogelijk.

Bedieningsknoppen

De knoppen waarbij u tegelijkertijd twee handelingen moet uitvoeren (bv. op hetzelfde moment indrukken en omdraaien), vermijdt u het best. Idealiter springen de draaiknoppen uit, zijn ze groot en hebben ze een staaf in het midden als handgreep. Ze vereisen niet veel kracht, de standen voor de verschillende programma’s staan ver genoeg van elkaar en u kunt de knoppen in beide richtingen draaien. Ook de drukknoppen moeten uitspringen, groot genoeg zijn en niet veel kracht vereisen. Bovendien moeten ze ver genoeg van elkaar staan, zodat u ze met de volledige hand kunt indrukken zonder dat u daarbij op hetzelfde moment een andere functie inschakelt. Vermijd kleine knoppen die kracht en precisie vergen.

Condensatiemodellen

  • Waterreservoir: de gemakkelijkste oplossing bestaat erin dat u de trommeldroger rechtstreeks op de waterafvoerleiding aansluit, met behulp van een buis. Zo moet u niet na elk gebruik het waterreservoir leegmaken. Of dit mogelijk is, zal afhangen van de plaats waar de trommeldroger staat (mogelijke aansluiting op de waterafvoerleiding) en van het toestel zelf (sommige modellen bieden deze optie met afvoerbuis immers niet aan). Kunt u de trommeldroger niet op de waterafvoerleiding aansluiten? Schenk dan aandacht aan de grootte van de handgreep van de lade (u moet hem met 4 vingers kunnen vastnemen, zelfs als die opgezwollen zijn), aan de scherpe randen, de vereiste kracht en precisie om het bakje te verwijderen en terug te plaatsen, en het gemak waarmee u de lege of volle lade kunt verplaatsen.
  • Onderhoud van de condensator: u moet niet elke keer dat u uw droogtrommel gebruikt, uw condensator reinigen. Een keer per jaar volstaat. Voor deze taak kunt u dus hulp inroepen, wat dit selectiecriterium minder primordiaal maakt. Als u het toch zelf wilt doen, moet u het deksel gemakkelijk kunnen openen en terug sluiten. Bovendien moet u het zonder te veel precisie kunnen terugplaatsen.
Beperkte manuele vaardigheden: stofzuiger

Hanteerbaarheid en flexibiliteit

Als het snoer te kort is, zult u vaak van stopcontact moeten wisselen. Deze handeling kan moeilijk en zelfs pijnlijk zijn als u beeft of als u bv. artritis hebt. Denk er dus aan om de snoerlengte te controleren, zodat u die handeling niet te vaak moet uitvoeren. Test hoe gemakkelijk u de stofzuiger kunt voorttrekken en u de buis zonder horten en stoten 360° kunt draaien. Het toestel moet flexibel en hanteerbaar zijn, net als de zuigmond die moeiteloos op de grond moet blijven rusten terwijl u schoonmaakt. Het gebruik ervan op een harde vloer of op tapijt mag niet te veel kracht vergen. Omgekeerd is een zuigmond die te gemakkelijk glijdt ook niet handig. U kunt hem immers moeilijker bedienen. De accessoires die opgeborgen zijn op de handgreep of de buis kunt u gemakkelijker bereiken. Ze kunnen u echter ook hinderen tijdens de schoonmaak. Als u de stofzuiger moet dragen, is hij het best uitgerust met goede handgrepen. Ze moeten goed geplaatst zijn en aan de volledige hand comfort bieden. De telescopische buis moet u zonder te veel kracht kunnen in- en uitschuiven.

Toegankelijkheid en accessoires

De bedieningsknoppen en de accessoires moeten gemakkelijk toegankelijk zijn. Kunt u een voet opheffen? Controleer dan of het mogelijk is om daarmee bepaalde knoppen te bedienen. Alles hangt echter af van uw persoonlijke situatie. Als u bv. ook evenwichtsstoornissen hebt, zal deze handeling voor u moeilijk zijn. Bij sommige stofzuigers bevinden de aan-uitknop en de knop waarmee u de zuigkracht kunt aanpassen zich op de buis. Dat kan erg handig zijn. De grootte van een bedieningsknop zegt niet veel over zijn gebruiksgemak. Een knop kan zeer groot zijn, maar slechts op een zeer kleine oppervlakte gevoelig zijn voor de druk die u uitoefent. Belangrijk is dus de grootte van dat vlak. Dat moet zo groot mogelijk zijn zodat u zonder veel kracht of precisie de knop kunt indrukken (bv. de knop waarmee u het snoer kunt oprollen). Bij al deze functies is het belangrijk dat u geen twee handelingen tegelijkertijd moet stellen. Vermijd dus zeker de modellen waarbij u op hetzelfde moment een bedieningsknop moet indrukken en omdraaien of de toestellen waarbij u die handeling moet stellen om de accessoires vast of los te maken, of ze op te bergen.

Onderhoud

De toegang tot de filters en de stofzak of -bak mag niet te veel kracht of precisie van u vergen. Bovendien moet u de deksels gemakkelijk kunnen openen. Natuurlijk moet u de filters minder vaak reinigen of vervangen dan de stofzak of -bak. Desondanks raden we u aan om er aandacht aan te besteden tijdens uw aankoop. Vermijd ook de modellen met scherpe randen waaraan u zich zou kunnen verwonden.

Beperkte manuele vaardigheden: magnetronoven

De deur

U hebt twee mogelijkheden. Ofwel kunt u de deur openen met een handgreep waaraan u moet trekken. In dat geval moet die voldoende groot en comfortabel zijn. Ofwel kunt u de deur openen met een druk op een knop. Bij voorkeur vergt dat niet te veel kracht of precisie. De grootte van een bedieningsknop zegt niet veel over zijn gebruiksgemak. Een knop kan zeer groot zijn, maar slechts op een zeer kleine oppervlakte gevoelig zijn voor de druk die u uitoefent. Belangrijk is dus de grootte van dat vlak. Dat moet zo groot mogelijk zijn zodat u zonder veel kracht of precisie de knop kunt indrukken.

Toegankelijkheid van de binnenkant van de oven

In een magnetronoven met een grote opening kunt u de gerechten gemakkelijker plaatsen. Ook wint u aan plaats als de deur 180° opendraait en dit aan de zijkant (niet naar de onderkant). Een deur die openblijft als u ze opende, is handiger dan een deur die vanzelf dichtvalt. Die laatste moet u immers openhouden, waardoor u slechts één hand vrij hebt. Als u de gerechten in de oven plaatst, moet het draaiplateau stabiel blijven.

Gebruik van de bedieningsknoppen

De magnetronoven moet stabiel zijn. Hij mag niet wegschuiven als u de deur opent (met een druk op een knop of door aan een handgreep te trekken). De bedieningsknoppen moeten ook ver genoeg van elkaar staan. Natuurlijk zult u niet elke knop even vaak gebruiken. Bepaalde knoppen zijn dus minder belangrijk. De draaiknoppen moeten groot zijn, gemakkelijk in de hand passen en hun bediening mag niet te veel kracht vergen. Toch moeten ze een zekere weerstand bieden als u ze gebruikt. Anders zou u te snel en buiten uw wil van de ene functie naar de andere overschakelen. Ook moeten de functies van een draaiknop ver genoeg van elkaar staan. Wanneer u de knop omdraait, kunt u zo zonder te veel precisie de gewenste functie inschakelen. Als u een bedieningsknop in beide richtingen kunt draaien, moet u nooit meer dan 180° draaien. Ook de niet-draaiende knoppen moeten groot genoeg zijn en goed in de hand passen. Ze mogen evenmin te veel kracht of precisie vergen.

Accessoires

Een magnetronoven wordt doorgaans met meerdere accessoires verkocht. Zeker diegene die u regelmatig gebruikt, moeten gebruiksvriendelijk zijn, bv. het rooster of het braadspit.

Onderhoud

De binnenkant van de oven valt niet altijd gemakkelijk te reinigen. Denk maar aan alle bijna onbereikbare hoekjes, bv. aan het rooster of het vast plateau. Het draaiplateau, dat u uit de oven moet halen als u die wilt reinigen, mag niet te zwaar zijn. Weet ook dat een oven uit roestvrij staal meer onderhoud vraagt. U ziet er immers gemakkelijk sporen van vette vingers op ... Bepaalde ovens zijn uitgerust met een speciaal accessoire waarmee u de oven met stoom kunt reinigen. Over het algemeen moet u het accessoire met water en detergent vullen en daarna in de oven plaatsen. De opening moet groot genoeg zijn zodat u het stoomaccessoire zonder te veel precisie kunt vullen.

Beperkte manuele vaardigheden: strijkijzer

Strijken

Het strijkijzer en de stoomgenerator mogen niet te zwaar zijn, zodat u ze gemakkelijk kunt verplaatsen. Als de opening van het waterreservoir voldoende groot is, kunt u er de vloeistof zonder morsen ingieten. Een verwijderbaar reservoir kunt u rechtstreeks onder de kraan vullen en in de gootsteen leeggieten. De deksels of de doppen van het reservoir moeten gemakkelijk in de hand passen. Bovendien moet u ze zonder veel kracht of precisie kunnen verwijderen. Het gewicht van de strijkzool moet gelijkmatig verdeeld zijn over het volledige strijkijzer. Als u uw strijkijzer tijdens het strijken opheft, mag het noch naar voor noch naar achter hellen. Het comfort van de handgreep zal worden beïnvloed door de vorm ervan, het gebruikte materiaal, de beschikbare ruimte voor uw hand ... U moet het strijkijzer gemakkelijk van de stoomgenerator kunnen afnemen en er terug op plaatsen.

Temperatuurregeling en het stoomdebiet

Aangezien u de temperatuurregeling vaak gebruikt, moet die handig zijn. De bedieningsknoppen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn. U mag bv. niet worden gehinderd door de handgreep. De (draai)knoppen beschikken bij voorkeur over een duidelijk referentiepunt en zijn voldoende groot en gemakkelijk te hanteren.

Stoomknop en spray

De stoomknop van een stoomgenerator moet vaak constant ingedrukt blijven terwijl u strijkt. Dat kan erg moeilijk zijn als u niet behendig genoeg bent. Bij bepaalde modellen kunt u de stoomknop vergrendelen zodat die steeds ingedrukt blijft. Zowel de stoomknop als de spray moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, goed in de hand passen en niet te veel kracht vergen.

Aan-uitknop (bij een strijkijzer met een stoomgenerator)

De stoomgeneratoren hebben doorgaans een aparte aan-uitknop. Let daarbij op de toegankelijkheid, hoe de knop in de hand past en hoeveel kracht het vergt om deze bedieningsknop in te schakelen.