Persbericht

Eerste pleidooien in rechtszaak Test Aankoop v. Apple

10 oktober 2022

Bijna twee jaar na het indienen van de class action van Test Aankoop tegen Apple, wordt er vandaag gepleit over de ontvankelijkheid van de zaak. Inzet van de kwestie is de iPhone 6-serie waarop Apple software updates losliet die de toestellen dermate vertraagden dat de smartphones niet meer normaal konden gebruikt worden en de consument aanspoorde tot de vervanging van de batterij of de aankoop van een nieuw toestel. Test Aankoop, dat al langer strijd voert tegen deze vormen van vroegtijdige veroudering van producten, wil dat de consument wordt gecompenseerd voor de schade, die in België kan oplopen tot ruim 11 miljoen euro. Ook bij de zusterorganisaties van Test Aankoop, in Spanje, Portugal en Italië werd in 2020 al een verzoek tot collectieve rechtsvordering ingediend.

Vervroegde veroudering

In 2017 al stuurde Apple consumenten die een iPhone hadden van de 6-serie (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s en iPhone 6s Plus), een verzoek om hun toestel te updaten naar het iOS 10-besturingssysteem. Deze en daaropvolgende updates, leidden er echter toe dat de iPhones onbruikbaar werden. Niet alleen werden de iPhones trager in gebruik, maar ook, werd de levensduur van de batterijen aanzienlijk ingekort of, erger nog, schakelden de smarthpones automatisch uit. Over deze negatieve effecten werd geen enkele consument geïnformeerd door de Amerikaanse producent. Bovendien was het onmogelijk om, eens de updates waren doorgevoerd, ze nog ongedaan te maken. "Volgens ons dit een typische voorbeeld van bewust versnelde veroudering van producten door sofware-aanpassingen te gebruiken om de consument te doen kiezen voor een nieuwe batterij of een nieuw toestel", zegt Test Aankoop.

 

Mondiale verontwaardiging

De praktijken van de Californische wereldspeler, gingen wereldwijd niet ongemerkt voorbij en leidden tot heel wat verontwaardiging bij zijn gebruikers. In die mate zelfs dat er in de Verenigde Staten tal van procedures werden ingeleid die finaal minnelijk werden geregeld voor een totale som van 500 miljoen dollar. Daarnaast hadden 33 staten van de Verenigde Staten eveneens een onderzoek gestart tegen Apple voor deze geplande veroudering. Apple is hierbij recentelijk akkoord gegaan om dit minnelijk te schikken voor een bedrag van 113 miljoen USD. Ook Europa liet zich niet onbetuigd : zo werd Apple veroordeeld door de Italiaanse mededingingsautoriteit voor een bedrag van 10 miljoen euro en ook in Frankrijk werd een boete uitgesproken ten belope van 25 miljoen euro.

 

Class action

Bijna twee jaar na het indienen van de class action in 2020, wordt er vandaag gepleit over de ontvankelijkheid van de zaak. De rechter zal hierbij nagaan of Test Aankoop geplaatst is om een dergelijke procedure te voeren en of een class action procedure wel de adequate manier is om zo’n claim te behandelen. Test Aankoop zal de rechter vragen een systeem van ‘opt-out’ toe te staan waarbij alle gedupeerde consumenten automatisch in de zaak betrokken zouden kunnen worden. Op basis van studies van ScientaMobile en verkoopcijfers verzameld door GfK zouden in België alleen al 190.000 exemplaren van de iPhone 6-serie zijn verkocht.  De consumentenorganisatie hoopt voor het einde van het jaar uitsluitsel te hebben over de ontvankelijkheid van de zaak.

Schadevergoeding

Test Aankoop vordert voor elke Apple gebruiker van de iPhone 6-serie en afhankelijk van het model vergoedingen van 29 tot 89 euro voor de kosten verbonden aan de batterij en tevens provisionele kosten voor de verminderde prestaties van het toestel.  Uitgaand van een gemiddelde compensatie ten belope van 60 euro zou de totale schadevergoeding kunnen oplopen tot ruim 11 miljoen euro.  “Belgische consumenten verdienen het met evenveel respect en gelijkwaardig te worden behandeld als Amerikaanse en verdienen een compensatie te krijgen”, klinkt het bij Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Bovendien is dergelijke geprogrammeerde veroudering totaal onverantwoord in het licht van milieu- en consumentenbescherming.”

Consumenten die in het bezit zijn of waren van een iPhone 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus en die op de hoogte willen worden gehouden van de groepsactie tegen Apple en/of die aan de actie willen deelnemen, kunnen zich inschrijven via het onlineformulier op www.test-aankoop.be/apple