Persbericht

Test Aankoop lanceert class action tegen Apple in zaak van geplande veroudering

02 december 2020

Geplande veroudering via software

 “Als we aan geplande veroudering van producten denken, denken we vaak aan het gebruik van minderwaardige onderdelen of het herstel van een product onmogelijk maken om zo de consument te doen vernieuwen. Geplande veroudering kan echter ook softwarematig gebeuren en dat is precies wat Apple gedaan heeft”, klinkt het bij Test Aankoop. In 2017 lanceerde Apple immers software-updates voor heel wat iPhone 6-modellen dewelke een grote impact hadden op het prestatieniveau van de telefoons. De gebruiker werd hiervan niet op de hoogte gebracht hoewel deze updates ervoor zorgden dat de telefoons veel trager gingen werken, minder performant werden en soms zelf volledig afsloten. Voor Test Aankoop is de bedoeling van Apple duidelijk: de gebruiker een nieuw toestel of een nieuwe batterij doen kopen.

 

Mondiaal probleem

Apple gebruikers over de hele wereld hebben met hetzelfde type probleem te maken gekregen. Vanaf het ogenblik dat de problemen met de iPhone 6-modellen duidelijk werden, heeft Test Aankoop samen met BEUC een brief verstuurd naar Apple met de vraag om de problemen op te lossen en betrokken consumenten te compenseren.  Nadien diende de  Italiaanse zuserorganisatie  van Test Aankoop, Altroconsumoook een klacht in bij de Italiaanse autoriteiten. Met succes overigens: op 29 mei 2020 bevestigde de administratieve rechtbank van Lazio in Italië immers een eerder vonnis van de Italiaanse mededingingsautoriteit dat Apple veroordeeld had tot de betaling van een boete van 10 miljoen euro. De rechter beschouwde Apple’s handelswijze als een oneerlijke en agressieve handelspraktijk. Ongeveer rond dezelfde tijd ging Apple in de Verenigde Staten akkoord om consumenten te compenseren via een minnelijke schikking van 500 miljoen dollar waarmee een  nakende groepsvordering werd afgewend. Omwille van deze nieuwe elementen reikte Euroconsumers, de groep consumentenorganisaties, waartoe ook Test Aankoop behoort, meerdere keren de hand uit naar Apple om compensatie te trachten bekomen voor de eigenaars van de Apple iPhones 6, 6Plus, 6S and 6S Plus in België, Italië, Spanje, Portugal en Brazilië alsook duurzamere modellen. Ondanks meerdere pogingen is er geen oplossing gevonden ten voordele van de consument.

 

Class action

Omdat Belgische consumenten gelijkwaardig dienen te worden behandeld als Amerikaanse Apple gebruikers en eveneens verdienen een compensatie te krijgen, dient Test Aankoop vandaag, 2 december, een groepsvordering in tegen het elektronicabedrijf”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. Geplande veroudering is totaal onverantwoord in het licht van milieu- en consumentenbescherming. In een tijdsgeest waarbij duurzaamheid en een groene economie steeds meer centraal komen te staan, wil Test Aankoop hiermee dan ook het signaal geven dat handelspraktijken zoals die van Apple niet getolereerd kunnen worden.  

 

Consumenten die in het bezit zijn of waren van de iPhone 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus en schade hebben geleden en die op de hoogte wensen gehouden te worden van de groepsvordering tegen Apple en/of in de toekomst willen deelnemen aan de actie kunnen zich inschrijven via www.test-aankoop.be/apple

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.