Nieuws

Steun onze groepsvordering tegen Apple

02 december 2020

In onze strijd tegen geplande veroudering starten we een groepsvordering tegen Apple. Aanleiding is de achteruitgang van de prestaties van bepaalde iPhone-modellen na updates. Apple wist dat zijn iPhones hierdoor trager zouden werken, minder performant zouden worden en zelfs zomaar zouden uitvallen, maar informeerde de consument hier niet over. Wij willen dat de consument wordt vergoed voor de schade en brengen de zaak voor de rechter.

Bij geplande veroudering denken we vaak aan het gebruik van minderwaardige onderdelen of de onmogelijkheid om een product te herstellen zodat de consument voor een nieuw toestel moet kiezen. Maar geplande veroudering kan ook softwarematig gebeuren.

In 2017 kwam Apple met software-updates voor heel wat iPhone 6-modellen. Deze updates hadden een grote impact op het prestatieniveau van de telefoons. De gebruiker werd hiervan niet op de hoogte gebracht, terwijl de smartphones hierdoor veel trager gingen werken, minder performant werden en soms zelf volledig uitvielen.

Volgens ons was het doel van Apple duidelijk: de gebruiker een nieuw toestel of nieuwe batterij doen kopen. Hiermee maakte Apple zich dan ook schuldig aan geplande veroudering.

Wereldwijd probleem

Apple-gebruikers over de hele wereld kregen met hetzelfde type probleem te maken. Vanaf het ogenblik dat de problemen met de iPhone 6-modellen duidelijk werden, hebben wij samen met BEUC, het Europees netwerk van consumentenorganisaties, een brief verstuurd naar Apple met de vraag om de problemen op te lossen en betrokken consumenten te compenseren.

Nadien diende onze Italiaanse zuserorganisatie, Altroconsumo, ook een klacht in bij de autoriteiten. Met succes overigens: op 29 mei 2020 bevestigde de administratieve rechtbank van Lazio in Italië immers een eerder vonnis van de Italiaanse mededingingsautoriteit dat Apple veroordeeld had tot de betaling van een boete van 10 miljoen euro. De rechter beschouwde Apples handelswijze als een oneerlijke en agressieve handelspraktijk. Rond dezelfde tijd ging Apple in de Verenigde Staten akkoord om consumenten te compenseren door een overeenkomst te sluiten van 500 miljoen dollar, een nakende groepsvordering werd hiermee afgewend.

Omwille van deze nieuwe elementen reikte Euroconsumers, de groep consumentenorganisaties waartoe ook Test Aankoop behoort, meerdere keren de hand uit naar Apple om compensatie te eisen voor de eigenaars van de Apple iPhones 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus in België, Italië, Spanje, Portugal en Brazilië. Ook eisten we duurzamere modellen. Ondanks deze pogingen is er geen oplossing gevonden ten voordele van consumenten.

"Totaal onverantwoord"

We hebben daarom besloten om een collectieve rechtsvordering voor de rechtbank van koophandel in Brussel te brengen. "Belgische consumenten verdienen even respectvol en gelijkwaardig te worden behandeld als Amerikaanse consumenten, en hebben dus recht op een compensatie", aldus onze woordvoerder Simon November. "Geplande veroudering is trouwens totaal onverantwoord ten opzichte van het milieu."

Nu de noodzaak voor een groenere en duurzamere economie meer dan ooit voelbaar is, is onze boodschap dan ook duidelijk: geprogrammeerde veroudering kan niet getolereerd worden.

Steun onze groepsvordering

Ben (of was) je in het bezit van een iPhone 6, 6 Plus, 6S of 6S Plus, dan kun je je inschrijven via ons onlineformulier. Je wordt dan op de hoogte gehouden van onze groepsvordering tegen Apple en kunt er in de toekomst mogelijk aan deelnemen.

Steun onze groepsvordering