Nieuws

Rode rijstgist: natuurlijk, maar niet ongevaarlijk

03 februari 2017
riz rouge

De minister van Volksgezondheid blijft het als een gewoon voedingssupplement beschouwen, maar rode rijstgist kan bijwerkingen hebben. Het zou enkel mogen worden verkocht als geneesmiddel en dus betere controles moeten ondergaan.

Wilt u meer informatie over een geneesmiddel dat u inneemt?

Raadpleeg onze databank geneesmiddelen 

Voor andere vragen over uw gezondheid, aarzel niet om te bellen naar onze advieslijn gezondheid op het nummer 02 542 33 94 (ma-vr 9-12.30 u. | 13-17 u., vr tot 16 u.).

Rode rijstgist, niet zonder gevaar

De minister van Volksgezondheid blijft het als een gewoon voedingssupplement beschouwen, maar rode rijstgist kan bijwerkingen hebben. Het zou enkel mogen worden verkocht als geneesmiddel en dus betere controles moeten ondergaan.

Rode rijstgist, dat vaak wordt voorgesteld als een onschadelijk alternatief voor cholesterolverlagende geneesmiddelen, was het onderwerp van een recente Italiaanse studie*. Bij de vermoedelijke bijwerkingen vermeldt deze onder meer maag- en darmstoornissen, huidreacties, aantasting van de lever, spierpijn en zelfs een geval van rabdomyolyse (spierweefselafbraak). Sommige gebruikers moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Deze studie sluit aan bij de vrees die wij reeds in 2015 uitdrukten (Test-Gezondheid 128). Wij eisen dat rode rijstgist wordt verboden als "voedingssupplement" en dat het als een geneesmiddel wordt beschouwd. Ons standpunt wordt overigens gedeeld door de Hoge Gezondheidsraad.

Een slechte beslissing

De minister van Volksgezondheid heeft in december 2016 een ontgoochelend "Richtsnoer betreffende producten die rode gist rijst bevatten" ondertekend. Het gaat om een document dat werd opgesteld door de Gemengde Commissie binnen het Agentschap voor Geneesmiddelen, dat zich moet buigen over de problematiek van producten die zich in de "grijze zone" bevinden, bijvoorbeeld tussen geneesmiddel en voedingssupplement.

In de door de Gemengde Commissie uitgevoerde analyse vinden we de volgende onthullende fragmenten:

  • "rode gist rijst [kan] schadelijke ingrediënten zoals citrinine (...) bevatten. Deze substantie is nefrotoxisch"
  • "uit systematische analyses van de wetenschappelijke studies rond rode gist rijst blijkt dat meer en diepgaande studies nodig zijn"
  • "de expert van het Fagg [is] van mening (...) dat in het ideale geval rode gist rijst geregistreerd moet worden als geneesmiddel teneinde de correcte dosering van de diverse ingrediënten te garanderen, het gehalte aan hoeveelheid citrinine te beperken en de veiligheid en de doeltreffendheid aan te tonen door klinische studies "
  • "er [wordt] geen grensdosis Monacoline K (...) vastgesteld waaronder Monacoline K als niet significant farmacologisch actief moet worden gezien".

Voor ons bevestigt dit dat rode rijstgist moet worden geregistreerd als een geneesmiddel. Maar de conclusie van het Gemengd Comité is totaal anders!

Volgens de Commissie kunnen producten die maximaal 10 mg monacoline K per dag verschaffen als voedingssupplementen worden beschouwd indien de dosis monacoline K gestandaardiseerd is (maximaal 10% verschil) " teneinde de neveneffecten geassocieerd met hogere dosissen, te vermijden". Dat er onder 10mg per dag geen bijwerkingen zijn, staat echter hoegenaamd niet vast. Zo meldt de Italiaanse studie ernstige bijwerkingen bij doses van slechts 3 mg!

Deze beslissing zal de lobby van de voedingssupplementenindustrie ongetwijfeld behagen, maar ze brengt onverantwoorde risico's met zich mee voor de consument.

Vertrouw eerder op een geneesmiddel!

Als er sprake is van verhoogde cholesterolwaarden waarvoor een behandeling vereist is, is het beter om een geneesmiddel met een bewezen klinische werkzaamheid, zoals pravastatine of simvastatine, te kiezen.

*Adverse reactions to dietary supplements containing red yeast rice: assessment of cases from the Italian surveillance system, British Journal of Clinical Pharmacology, januari 2017.