Nieuws

Laten we nieuwe Pia's vermijden

18 september 2019

Dankzij een golf van solidariteit, konden de ouders van de kleine Pia het nodige bedrag bij elkaar krijgen om hun dochtertje te laten behandelen. Om het probleem van woekerprijzen voor medicijnen tegen zeldzame ziektes aan te pakken, zijn echter structurele maatregelen vereist.

De afgelopen dagen kreeg de kleine Pia heel wat media-aandacht. Ze lijdt aan de zeldzame spierziekte SMA. Voor een behandeling met een dosis Zolgensma, een medicijn gecommercialiseerd door Novartis in de Verenigde Staten, zou haar ouders maar liefst 1,9 miljoen euro kosten. Gelukkig toonden heel wat Belgen hun warm hart, waardoor het geld werd bijeengesprokkeld. Helaas zijn er nog heel wat kleine Pia’s. En om zulke problemen definitief op te lossen, zijn er structurele maatregelen nodig.

Klacht tegen Biogen

In juli dit jaar dienden wij een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen de firma, Biogen, dat Spinraza ontwikkelde. Spinraza is de enige in België beschikbare behandeling tegen spinale musculaire atrofie. Een behandeling voor één patiënt komt neer op € 529 800 voor het eerste jaar, € 264 900 voor de volgende jaren in het begin zijn er meerdere doses nodig).

Dankzij deze exorbitante prijzen, verdiende Biogen al na één jaar veel meer dan wat het zelf had geïnvesteerd. In de Verenigde Staten werd Zolgensma, een ander middel tegen SMA goedgekeurd door de FDA. Het medicijn wordt gecommercialiseerd door Novartis voor een astronomisch bedrag van 1,9 miljoen euro. Volgens ons is er geen twijfel mogelijk dat de prijs gevraagd en bekomen door een farmabedrijf voor haar medicijn als referentie zal dienen voor prijzen die door andere farmaceutische ondernemingen zullen worden gevraagd voor geneesmiddelen binnen dezelfde markt. Novartis bevestigt bovendien dat de prijs voor Zolgensma die nu in acht genomen wordt, wordt bepaald “in functie van de prijs van de therapie tegen SMA voor de duur van 10 jaar”. Als de politiek niet ingrijpt, hoeveel zal Zolgensma dan kosten eens het middel wordt gecommercialiseerd op de Belgische markt ?

De maatschappij betaalt twee keer

We benadrukken bovendien dat een groot deel van het onderzoek om Spinraza te ontwikkelen, aan de universiteit is gebeurd en dus is gefinancierd met publieke middelen.

In België kunnen farmaceutische firma’s ook rekenen op aanzienlijke belastingvoordelen. Ondernemingen die investeren in onderzoek betalen bijvoorbeeld minder vennootschapsbelasting. Zo wordt 80 tot 85% van de inkomsten uit patenten vrijgesteld van belastingen.

Hoe durven farmaceutische bedrijven dan, met al die subsidies en voordelen, toch nog zulke exuberante prijzen vragen voor hun medicijn en zo de sociale zekerheid onder druk zetten?

Evenwichtige winst, ja. Exorbitante prijzen, nee

De voorbeelden van Spinraza en Zolengsma zijn maar nieuwe voorbeelden in het dossier van de woekerprijzen die soms worden gehanteerd. Het staat vast dat onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen door bedrijven risico’s inhoudt. De uitkomst is immers vaak onzeker, maar dit rechtvaardigt niet dat men een race rijdt naar de hoogst mogelijke prijzen. Om “nieuwe Pia’s” te vermijden, moeten de Belgische en Europese autoriteiten dit dossier dan ook ter hand nemen en de nodige maatregelen nemen.

In afwachting van deze maatregelen, zetten wij de strijd voort. We dienden immers niet enkel klacht in tegen Biogen voor deze praktijken, maar ook tegen de bedrijven Avastin/Lucentis en Leadiant met betrekking tot andere geneesmiddelen.