Nieuws

Onderzoek gestart naar wanpraktijken van farmabedrijf Leadiant

23 april 2019
prijs van geneesmiddelen

Farmabedrijf Leadiant bracht een reeds gekend (en gebruikt) molecule op de markt als weesgeneesmiddel. De prijs werd op slag meer dan 300 keer verhoogd. Wij willen dat paal en perk gesteld wordt aan dergelijke wanpraktijken en dienden klacht in bij de Belgische mededingingsautoriteit. Die is inmiddels een onderzoek gestart.
Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door financiële steun van Open Society Foundations.

 

In 2017 bracht Leadiant het geneesmiddel CDCA Leadiant ® op de markt als weesgeneesmiddel. Chenodeoxycholzuur (CDCA) is echter geen nieuw molecule. Integendeel. Het werd al geruime tijd gebruikt als behandeling van cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), een ernstige zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte die zonder behandeling tot een voortijdige dood kan leiden. Toch werd de prijs meer dan 300 keer verhoogd.

Minimale kost voor Leadiant …

Hoewel CDCA al jaar en dag wordt ingezet voor de behandeling van CTX, was de molecule hiervoor tot voor kort niet officieel geregistreerd bij het geneesmiddelenagentschap. CTX stond dus ook niet vermeld als indicatie op de bijsluiter. Dit wordt ook wel “off-labelgebruik” genoemd.

CDCA werd in België al jaren geleden onder verschillende merken op de markt gebracht voor de behandeling van bepaalde galstenen. De belangrijkste was Chenofalk. In 2005 betaalde je voor één capsule van dit geneesmiddel € 0,39, op jaarbasis kostte een behandeling voor een volwassen patiënt dan € 427 (365 dagen, 3 capsules per dag).

In 2017 krijgt de firma Leadiant de officiële goedkeuring van het geneesmiddelenagentschap om CDCA te gebruiken bij de behandeling van CTX. Dit gebeurde echter op basis van een dossier dat bestond uit oudere studies. Geen grote investeringen dus qua onderzoek en ontwikkeling.

… maximale prijs voor de maatschappij

En toch betaal je nu voor datzelfde geneesmiddel €140/capsule, ofwel € 153 300 per jaar. Een vermenigvuldiging van de prijs met factor 360, zonder objectieve en aanvaardbare verklaring.

Toch was de overheid genoodzaakt om via een bijzondere procedure het medicijn terug te betalen. Patiënten zaten immers zonder behandeling. Zonder deze medicatie kunnen de symptomen zich terug ontwikkelen en zelfs onherstelbare schade aanrichten als dit te lang duurt. Zulke wanpraktijken vormen dus een reëel gevaar voor de gezondheid van patiënten én voor onze ziekteverzekering.

Bewuste opbouw van een monopoliepositie

Leadiant werkte jarenlang bewust aan het opbouwen van een monopoliepositie. Dat deed het onder meer door enkele concurrerende betaalbare producten op basis van CDCA op te kopen en van de markt te halen, zoals Chenofalk. Door de registratie als weesgeneesmiddel verzekert het bedrijf zich voor een periode van 10 jaar van een comfortabele monopoliepositie, ook al wordt het niet beschermd door een patent. Dat is een voorrecht dat de Europese wetgever in 2000 invoerde om bedrijven te motiveren om medicijnen te ontwikkelen voor zeldzame aandoeningen.

Wij dienden klacht in

Zulke praktijken die de gezondheid van patiënten en onze ziekteverzekering aan het wankelen brengen zijn onaanvaardbaar. Om die reden hebben we dan ook een klacht ingediend bij de Belgische mededingingsautoriteit, die inmiddels een onderzoek heeft geopend. We willen dat zij vaststellen dat Leadiant misbruik maakt van zijn monopoliepositie, dat hier een einde aan wordt gemaakt en dat er een boete wordt opgelegd.

Het is niet de eerste keer dat we met een dossier naar de mededingingsautoriteit stappen. Denk maar aan Avastin/Lucentis of Aspen. In november 2018 organiseerden we tevens in samenwerking met Dokters van de Wereld en Kom op tegen Kanker een symposium om de politieke partijen te sensibiliseren voor de almaar stijgende prijzen van geneesmiddelen.