Nieuws

Fipronil in voedingsmiddelen: transparantie en coherentie graag, nog steeds!

22 augustus 2017
Fipronil in bewerkte producten

Ondertussen duiken er ook verwerkte producten op met sporen van fipronil. Het gehalte blijft onder de veiligheidsdrempel, toch hebben sommige landen een lijst van verdachte producten gepubliceerd. België niet… Wij vinden echter dat de consument met volledige kennis van zaken moet kunnen kiezen.

Fipronil-bewerkte-producten

Het insecticide fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren bestemd voor de voedselketen. Toch is duidelijk geworden dat dit wel is gebeurd, en dat de stof niet alleen aanwezig is in eieren maar ook in verwerkte producten. Vreemd genoeg verschilt de aanpak van land tot land…

Onze buurlanden doen het, waarom wij dan niet?

Vorige week werd er in Frankrijk een lijst gepubliceerd van voedingsmiddelen met fipronil die systematisch wordt geactualiseerd. Ook al is de Europese veiligheidsdrempel van 0,72 mg/kg niet overschreden en is er dus geen probleem voor de gezondheid, deze landen hebben ervoor gekozen om de informatie transparant te communiceren.

Op de Franse lijst (pdf-bestand) staan bijvoorbeeld frangipanes van Lotus afkomstig uit België waarin sporen van fipronil zijn aangetroffen.

Dergelijke lijst bestaat echter niet bij ons. Wat houdt België tegen? Waarom blijft men deze informatie halsstarrig achterhouden?

Wat eieren betreft is er in ons land tot nu toe één terugroeping geweest voor één eicode waar de veiligheidsdrempel is overschreden, namelijk 3BE3114.

Het FAVV stelt echter dat er tot op vandaag nog geen enkel verwerkt product is dat een gevaar voor de volksgezondheid vormt. Jammer genoeg kun je als consument daardoor niet zelf beslissen of je het product met sporen van fipronil al dan niet consumeert of terugbrengt naar het verkooppunt.

Nog heel wat vragen blijven onbeantwoord…

Wij volgen het fipronildossier al van in het begin. Op 7 augustus verspreidden wij reeds een lijst met 6 vragen die de consument zich stelde. Een aantal van deze vragen zijn nog steeds onbeantwoord. Ook naar aanleiding van de speciale zitting van de parlementscommissies volksgezondheid en landbouw in de kamercommissie op 9 augustus publiceerden wij heel wat bedenkingen.

  • Hoe kan het dat fipronil zo lang zonder toelating kon worden gecommercialiseerd?
  • Hoe is het mogelijk dat niemand heeft overwogen dit zogezegde “mirakelproduct” te testen? 
  • Waarom heeft het FAVV zo lang gewacht om de bevoegde minister alsook de andere lidstaten op de hoogte te brengen terwijl een procedure deze voorzorgsmaatregel vereist? 
  • Hoe komt het dat fipronil zo lang onder de radar is kunnen blijven en slechts door een eenvoudig toeval werd ontdekt? 
  • Wat is de impact van de besparingen besparingen die de regering Michel oplegde aan het FAVV op zijn huidig en toekomstig functioneren? 
  • Hoe kan de communicatie van het FAVV naar de consument worden verbeterd?

En ga zo maar verder… In dit voor de consument belangrijk dossier, vragen wij dan ook duidelijke antwoorden zodat lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst.