Nieuws

Lotnummers van fipronil-eieren moeten publiek worden gemaakt

07 augustus 2017
Fipronil in eieren

Uit alle analyses blijkt dat het gezondheidsrisico van de aanwezigheid van het insecticide fipronil in eieren minimaal is. Toch eisen wij dat de lotnummers van de gecontamineerde eieren publiek worden gemaakt. De consument moet zelf kunnen beslissen of hij deze consumeert of niet.

Het insecticide fipronil mag niet gebruikt worden op dieren bestemd voor de voedselketen. Toch is ondertussen duidelijk geworden dat dit wel is gebeurd én dat de stof ook aanwezig is in eieren.

Verwarring alom

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft onvoldoende en te weinig transparant gecommuniceerd. Daarmee heeft het voedselagentschap het omgekeerde bereikt van wat het beoogde. In plaats dat deze crisis op een serene manier verloopt, heerst er grote verwarring en onduidelijkheid. De consumenten zitten met heel wat vragen waarop er nu eindelijk duidelijke antwoorden moeten komen.

6 vragen aan het voedselagentschap: duidelijke antwoorden gevraagd!

1. Maak de lotnummers publiek

In alle andere gevallen waarbij er problemen worden vastgesteld met voedingsproducten publiceert het FAVV de lotnummers van de betrokken producten op zijn website. Waarom wordt hier niet dezelfde politiek gevolgd? In Nederland werden de lotnummers van de gecontamineerde producten wel onmiddellijk publiek gemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor de consument is het zeer verwarrend te zien dat supermarkten producten uit hun rekken halen terwijl zij zelf niet kunnen weten of de eieren die in hun koelkast liggen al dan niet gecontamineerd zijn.

Ook al geven de analyseresultaten aan dat er geen groot risico is voor de gezondheid, toch moet de consument vrij kunnen beslissen of hij deze al dan niet wenst te consumeren. Ook voor wat betreft verwerkte producten heeft de consument meer informatie nodig. Wij vragen de bevoegde ministers Ducarme en De Block om het voedselagentschap hiertoe te verplichten.

2. Geef de exacte analyseresultaten

Het FAVV laat weten dat de resultaten waarover ze wel al beschikt allemaal onder de norm liggen die door de EU wordt opgelegd. Maar waarom weigert het agentschap de precieze resultaten van deze analyses waarover ze beschikt publiek te maken?

3. Het tijdsverloop

Reeds begin juni was het agentschap op de hoogte van de besmetting van eieren met fipronil. Waarom duurde het tot begin augustus voor het FAVV daaromtrent publiekelijk communiceerde en dan nog maar nadat er via andere bronnen informatie publiek was gemaakt? Waarom wachtte het FAVV tot 20 juli om de EU te verwittigen en hoe valt te verklaren dat Europa pas op 31 juli (11 dagen later) een alert uitstuurde naar de andere landen?

4. Tegenstrijdige boodschap

Het FAVV stuurt constant twee boodschappen uit: enerzijds dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid en anderzijds dat het nog wacht op analyseresultaten om meer gedetailleerd te communiceren. Deze boodschappen zijn tegenstrijdig. Hoe kan het agentschap met zoveel stelligheid beweren dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid als het nog niet over alle analyseresultaten beschikt?

5. En vóór juni?

De problemen met fipronil in eieren werden begin juni aan het FAVV gemeld door een bedrijf actief in de sector. Maar wat met de periode voordien? Welke garantie kan het FAVV bieden dat deze problematiek niet al lang lopende was met mogelijke hoeveelheden fipronil die wel gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid?

6. Het FAVV moet kiezen voor een andere aanpak

Telkens er zich de laatste jaren een incident voordoet omtrent voeding (EHEC in komkommers, paardenvleesfraude,…) zien wij dezelfde houding bij het FAVV. Het agentschap probeert alles stil te houden en communiceert pas wanneer het probleem via een andere bron publiek wordt gemaakt.

Waarom deze houding? Waarom wekt het FAVV steeds de indruk dat het verkiest de mogelijke negatieve economische impact voor de betrokken sector te willen beperken boven het vrijwaren van de volksgezondheid? Is de missie van het FAVV dan niet langer “te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant“, zoals te lezen staat op de website van het agentschap ?