Nieuws

Regering is niet onschuldig in fipronilschandaal

09 augustus 2017
eieren fipronil afsca

Het voedselagentschap FAVV ligt zwaar onder vuur over de met fipronil besmette eieren in ons land. Niet volledig onterecht, maar ook de regering gaat niet vrijuit. De recente besparingen hebben immers geleid tot minder controles.

Regering is niet onschuldig in fipronilschandaal

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) haalt zijn inkomsten uit de bijdragen vanuit de voedingssector én ontvangt een dotatie van de overheid.

Dat werkingsbudget is de laatste jaren behoorlijk teruggeschroefd: sinds het aantreden van de regering-Michel is het totale budget van het voedselagentschap met 11 % gedaald. Kijken we enkel naar de dotatie van de regering, dan loopt dat zelfs op tot 18 %, en dat op amper twee jaar tijd.

Het is logisch dat dat gevolgen heeft voor de concrete werking van het FAVV.

Minder geld, minder controles

Wij waarschuwden al eerder dat zulke besparingen niet zonder risico zijn. Ze kunnen immers leiden tot minder (efficiënte) controles en vergroten de kans op crisissen en fraude.

En we zien ook effectief een aanzienlijke daling in het aantal controles dat het FAVV nog uitvoert: 6 % minder in 2015 en nog eens 2,5 % minder in 2016.

Zoals het voedselagentschap het zelf verwoordt: “Ook het FAVV moet als overheidsdienst besparingsinspanningen leveren. Dit betekent onder meer dat het werk met minder mensen uitgevoerd moet worden. Het logische gevolg daarvan is dat het aantal missies wat teruggelopen is ten opzichte van 2015. Op zich geen drama, maar het duidt wel aan dat de bodem van wat met efficiëntiewinsten gecompenseerd kan worden, bereikt is.”

Ondoordachte besparingen

Op zich hebben wij niets tegen politieke besparingen, zolang dat op een doordachte manier gebeurt en niet ten koste gaat van de efficiëntie of de doeltreffendheid. Dat de regering alle overheidsbedrijven uniform doet besparen, vertaalt zich echter rechtstreeks in het aantal uitgevoerde controles en dus ook in de kwaliteit van onze voedselketen.

Op de lange termijn zouden deze besparingen wel eens hoge kosten met zich kunnen meebrengen voor de consument, de betrokken sectoren en de volksgezondheid.