Nieuws

Fipronil in eieren: nog steeds is niet alles duidelijk

11 augustus 2017
Scandaal eieren terugroeping Fipronil

De saga rond de fipronil eieren kent geen einde. Iedere dag duikt er nieuwe en soms tegenstrijdige informatie op. Wij eisen dat er duidelijkheid wordt gecreëerd op alle fundamentele punten.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) houdt pertinent vol dat ze pas op 2 juni 2017 op de hoogte was van een mogelijke besmetting van eieren met fipronil.

Help, hoe zit het nu?

Gisterenavond echter verklaarde de Franse minister van landbouw, Stéphane Travert dat er 196 000 met fipronil besmette eieren afkomstig uit België aan Frankrijk werden geleverd, en dit tussen 16 april en 2 mei 2017. Navraag bij het FAVV leert dat zij niet weten waar deze cijfers en data vandaan komen. Minister Ducarme zegt “verwonderd” te zijn over deze informatie. Help, kan iemand zeggen hoe het nu juist zit?

Foute conclusie in rapport

Aandachtige lezing van het rapport dat het FAVV dinsdag uitdeelde bij het begin van de speciale zitting van de parlementscommissies volksgezondheid en landbouw, leert dat het agentschap op 2 juni (resultaat autocontrole van een eierbrekerij), 9 juni en 14 juni over niet-conforme analyseresultaten beschikte.

In het rapport staat te lezen dat er 2 pistes worden weerhouden om deze niet conforme resultaten te verklaren : "contaminatie van het voeder van de kippen en de behandeling tegen bloedluis in de verdachte stallen. Beide pistes hadden betrekking op Nederlandse operatoren. (…)". Er wordt besloten "dat er op 15 juni enkel sprake was van een contaminatie beperkt tot één bedrijf en dat er geen enkele indicatie was dat er in België een breed probleem met fipronil aan de gang was".

Hallo? Voor ons lijkt het veel logischer dat als de contaminatie voortkomt uit de voeding of uit een behandelingsproduct tegen bloedluis, beiden geleverd door een Nederlands bedrijf, deze leveringen niet beperkt zullen gebleven zijn tot één bedrijf. Een impact op een (belangrijk) deel van de sector is waarschijnlijker.

Voorzorgsprincipe!

Het voorzorgsprincipe had het FAVV er dus moeten toe aanzetten om de bevoegde ministers en de andere EU-lidstaten te informeren. Aangewezen was ook de sector te waarschuwen zodat de eierboeren zelf konden overgaan tot het uitvoeren van controles.

Toevallige ontdekking

De ontdekking van deze besmetting is een puur toevallige zaak. Enkel omdat het betrokken bedrijf voor haar autocontroles overschakelde van een Belgisch labo naar een Duits labo kwam dit aan het licht.

Wij vragen ons ook af waarom een Duits laboratorium wel controleert op de aanwezigheid van fipronil, terwijl dit helemaal niet gebeurt in België… Deze stof is gekend voor het gebruik ervan in de strijd tegen vlooien. Het is dan toch verwonderlijk dat de risicoanalyse die het FAVV uitvoert om te beslissen waarop zal worden gecontroleerd fipronil uitsluit.

“Mirakelproduct” nooit onderzocht

Ten slotte roept het ook vragen op hoe het kan dat een product dat gepromoot werd als een “mirakelproduct”, zolang op de markt kon zijn zonder te worden getest op zijn samenstelling.

Wij blijven de zaak volgen!

Wij willen duidelijke antwoorden op deze vragen. Maandag jongstleden verspreidden wij reeds een lijst met 6 vragen die de consument zich stelde. Een aantal van deze vragen zijn nog steeds onbeantwoord. Woensdag werd erop gewezen dat de besparingen die de regering Michel oplegde aan het FAVV gezorgd hebben voor een daling van het aantal uitgevoerde controles.

Wij blijven dit dossier uiteraard van zéér dichtbij volgen.