Nieuws

Antibioticaresistentie: een jaar van vooruitgang en achteruitgang

23 juni 2020

In 2019 kenden we een verdere daling van het antibioticagebruik bij dieren, maar bij onder meer braadkippen, melkvee en huisdieren is er nog werk aan de winkel.

Preventief antibioticagebruik bij dieren blijft een groot probleem in ons land; deze strijd is dus nog niet ten einde. Want: hoe meer antibiotica, hoe sneller bacteriën resistentie ontwikkelen. Antibioticaresistentie gaat over van dier op mens, en in België zijn er naar schatting jaarlijks 530 overlijdens hieraan toe te schrijven. Om die reden klagen we al jaren het overdreven gebruik aan bij dieren. 

Antibioticaresistentie rukt weliswaar trager op dan het coronavirus, maar zonder actie zullen er tegen 2050 volgens huidige schattingen wereldwijd 10 miljoen mensen per jaar aan resistente bacteriën sterven.

Zal de doelstelling van 2020 bereikt worden?

In 2019 lag het antibioticagebruik bij dieren 7,6% lager dan in 2018, wat zich ook vertaalt in een lagere antibioticaresistentie.

Sinds 2011 gaat het om een daling van het antibioticagebruik met 40,3%. De in een Conventie vastgelegde doelstelling (uit 2016) is om het totale antibioticagebruik in 2020 met de helft te verminderen ten opzichte van 2011. We moeten dus nog maar een kleine 10% overbruggen om deze ambitie voor eind 2020 te verwezenlijken.

De Conventie legde destijds ook nog twee andere grote doelstellingen vast: 

  • een halvering van het gebruik van antibioticahoudende diervoeders met medicinale werking
  • en een daling van kritisch belangrijke antibiotica met 75%. 

Beide doelstellingen werden verwezenlijkt en in 2017 zelfs overschreden. 

Sinds 2011 is het totale gebruik van kritisch belangrijke antibiotica gedaald met 77,3%. 

Achteruitgang sinds twee jaar

Toch gaan deze mooie ontwikkelingen ook gepaard met een aantal negatieve punten. Na de sterke daling van 2016 en 2017 zien we de voorbije twee jaar namelijk een stijging van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica. Deze evolutie verdient de nodige aandacht en moet zo snel mogelijk gestopt worden.

Andere vaststellingen: de voorbije twee jaar zagen we een stijging van het antibioticagebruik bij huisdieren en ook in melkveebedrijven. België kent in vergelijking met zijn buurlanden trouwens nog steeds het hoogste antibioticagebruik.

Horizon 2024

Na de voor 2020 vastgelegde doelstellingen ontwikkelde het AMCRA, het in 2012 door de overheid opgerichte kenniscentrum rond het gebruik van antibiotica en rond antibioticaresistentie bij dieren, een nieuw plan uit om het antibioticagebruik tegen 2024 verder te doen afnemen. 

Dit plan moet het diergeneeskundig antibioticagebruik in België terugdringen tot het gemiddelde Europese niveau, een daling van ruim 65% tegen 2024. Daarnaast wil AMCRA meer inzetten op datacollectie en monitoring van antibioticagebruik op bedrijfsniveau, niet alleen bij landbouwdieren maar ook bij gezelschapsdieren en paarden. Er is dan ook een koninklijk besluit in de maak om het gebruik van kritische antibiotica bij kleinere huisdieren terug te dringen.

De inspanningen in de verschillende betrokken sectoren moeten dus actief worden voortgezet, wil ons land deze doelstellingen tegen 2024 bereiken. 

In ons dossier vind je meer informatie over antibiotica in onze voeding.

ONS DOSSIER