Nieuws

Nieuwe overwinning in de strijd tegen antibioticaresistentie

15 november 2018

Preventieve antibioticatoediening aan dieren en vooral aan vee moet worden verboden. Dat is het doel van een nieuwe reeks maatregelen die onlangs door het Europees Parlement zijn goedgekeurd. Dat is een grote overwinning, niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook voor het dierenwelzijn.

Overmatig gebruik van antibiotica draagt bij aan de ontwikkeling van de immuniteit van veel microben. Dat bemoeilijkt de strijd van deze geneesmiddelen tegen bacteriën, die steeds resistenter worden, en zal die strijd op de lange duur misschien zelfs onmogelijk maken. Antibiotica moeten dus als laatste redmiddel worden toegediend aan landbouwdieren.

De belangrijkste vooruitgang is dat behandeling van de hele kudde wanneer slechts één dier ziek is, wordt ingedijkt. Vanaf nu moet elk voorschrift van antibiotica gepaard gaan met een klinisch onderzoek door een dierenarts.

Goedgekeurde maatregelen

Om deze plaag te bestrijden, zal de Raad tegen het eind van het jaar een aantal regels uit trilaterale onderhandelingen tussen de drie Europese instellingen goedkeuren, die uiterlijk in 2022 van kracht zullen worden.

Alleen door het probleem van het systematische preventieve gebruik van antibiotica aan te pakken, en vooral door preventieve toediening van geneesmiddelen te verbieden, zullen we kunnen garanderen dat ze doeltreffend zijn wanneer we ze echt nodig hebben.

Zonder routinematig gebruik van antibiotica zullen de boeren in heel Europa nieuwe praktijken moeten implementeren om de levenskwaliteit van hun dieren te verbeteren. Dat is een grote overwinning, niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook voor het dierenwelzijn.

Dit geldt ook voor onze huisdieren

Dit geldt ook voor onze huisdieren. Terwijl tussen 2011 en 2017 het globale gebruik van antibiotica bij dieren met bijna 26% is gedaald, is het tijdens dezelfde periode relatief stabiel gebleven bij huisdieren (honden en katten).

Die situatie moet veranderen. Het is uiteraard eerst aan de dierenartsen, maar ook aan de honden- en kattenbaasjes om op een meer geïnformeerde manier te handelen, en om niet tot elke prijs hun dieren met antibiotica te willen behandelen.

Wil je meer weten over antibiotica in onze voeding?

In ons dossier Antibiotica in voeding gaan we dieper in op de risico's van het gebruik van antibiotica in de voedingsketen en de mogelijke gevolgen voor onze gezondheid.

Naar ons dossier antibiotica