Nieuws

Antibiotica bij dieren: een dalende trend

08 november 2019

Tussen 2011 en 2017 werd er in Europa meer dan 32% minder antibiotica verkocht voor dieren, blijkt uit een recent artikel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Sterker zelfs, twee antibioticagroepen die ook binnen de menselijke geneeskunde een belangrijke rol spelen, worden aanzienlijk minder gebruikt bij dieren.

We weten allemaal hoe belangrijk het is om het gebruik van antibiotica terug te schroeven en antibioticaresistentie te verminderen. Antibioticaresistentie is namelijk schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Daarom heeft de EU ambitieuze doelen geformuleerd in de hoop het gebruik van antibiotica bij dieren in te perken. Zo streeft de Unie onder meer een afname van 50% van het totale antibioticagebruik na tegen eind 2020. 

Met deze maatregelen wil de Unie ervoor zorgen dat behandelingen tegen infectieziekten bij mens en dier doeltreffend blijven. En om dat te realiseren, heeft de Europese Commissie een actieplan ontwikkeld met continue inspanningen op lange termijn.

Mooie evoluties en slechte leerlingen

Om de mate te bepalen waarin het antibioticagebruik is afgenomen, heeft het EMA de gegevens van 25 EU-landen geanalyseerd. De meerderheid van deze landen is erin geslaagd om de verkoop van antibiotica voor dieren met meer dan 5% terug te dringen. Het unieke actieplan van de EU om antibioticaresistentie tegen te gaan en de vele inspanningen die de landen hebben geleverd om de doelen te behalen leveren dus zichtbare resultaten. Toch lijken niet alle landen te volgen: in drie landen is er geen significant verschil te zien en in sommige landen stelt het EMA zelfs een verhoging van meer dan 5% in de verkoop van antibiotica vast. Vooral in Griekenland en Polen is de verkoop sterk gestegen.

Het is dus heel belangrijk dat alle EU-landen hun nationale campagnes verderzetten en blijven wijzen op een doordacht gebruik van antibiotica bij dieren. Daarnaast moeten ze inspanningen blijven leveren om de verkoop en het gebruik van bepaalde antimicrobiële middelen te beperken bij dieren die etenswaren produceren. Het gebruik van informerende documenten die de EU ter beschikking stelt, kan hierbij helpen.

Hoe zit het bij ons?

Ons land doet het niet slecht in de strijd tegen een overdadig gebruik van antibiotica bij dieren. In de 31 onderzochte landen (Europese Unie en Zwitserland) krijgen dieren in gemiddeld 5,8% van de gevallen antibiotica toegediend die ook levensbelangrijk is voor mensen. Bij ons bedroeg dat cijfer slechts 2,4% in 2017, waardoor België op de zesde plaats terechtkwam. In 2010 bedroeg dat cijfer 7,2%, wat betekent dat het gebruik met 67% is afgenomen. Toch kan het beter: in de Scandinavische landen is het gebruik bij dieren van antibiotica die ook levensbelangrijk is voor mensen zo goed als verboden. Ons land kan hier een voorbeeld aan nemen.

Op andere vlakken is er nog heel wat werk: van de 31 onderzochte landen is België de zevende grootste gebruiker van antibiotica bij het fokken van dieren. We moeten dringend dus een tandje bijsteken. Een ander knelpunt: tussen 2010 en 2017 is het gebruik van antibiotica in België met 27% afgenomen, wat ons een twaalfde plaats oplevert. Maar, als we kijken naar onze buurlanden, merken we dat we toch een heel eind achterlopen. Zo is het antibioticagebruik in Frankrijk met 50% gedaald, in het Verenigd Koninkrijk met 52% en in Duitsland met 58%.

België blijft op Europees niveau dus een belangrijke gebruiker van antibiotica in de dierengeneeskunde. En ook voor antibiotica bij de mens is ons land een van de grootste gebruikers in Europa. We blijven er dan ook op aandringen dat ons land nieuwe en meer ambitieuze doelstellingen vastlegt.

In ons dossier Antibiotica in voeding vindt u meer informatie over antibiotica in onze voeding.

Naar ons dossier