Nieuws

Neen aan wijdverspreid antibioticagebruik bij dieren

18 november 2014
non aux antibiotiques

Samen met de Europese overkoepelende consumentenorganisatie BEUC dringen we via een campagne bij Europa aan op een beperkter antibioticagebruik in de dierenteelt, om zo resistentie te beperken. Dit naar aanleiding van de European Antibiotic Awareness Day vandaag.

Jaarlijks sterven er in Europa zo’n 25 000 mensen ten gevolge van antibioticaresistentie. Wij blijven dan ook herhalen dat antibiotica bedachtzaam moeten worden gebruikt, bij mens én dier.

Resistente bacteriën in uw vlees

Onze campagne vloeit voort uit tests die werden gedaan op rauw vlees uit 9 Europese landen. In Italië, Spanje, België, Duitsland, Portugal en Nederland bevatte tussen 72% en 98% van de gevogeltestalen bacteriën die bestand zijn tegen verscheidene antibiotica. Belgische tests toonden dat 16% van de stalen varkensvlees en 8% van de stalen rundvlees zulke resistente bacteriën bevat.

Wanneer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica, worden infecties erg moeilijk te behandelen en te genezen. En chirurgische ingrepen en chemotherapie brengen dan meer risico's met zich mee.

Hoe meer antibiotica we gebruiken, hoe meer bacteriën dreigen resistent te worden. Misbruik van antibiotica bij dieren leidt mede tot resistentie. Doordat wij het vlees consumeren heeft dat niet alleen gevolgen voor de dieren, maar ook voor de mens.

Nood aan Europese actie!

Sinds 2006 is het in Europa verboden om met antibiotica de groei te stimuleren. Telers gebruiken echter wel nog antibiotica om ziektes te voorkomen, ook wanneer de kudde kerngezond is. Het nieuwe voorstel moet een duidelijk verbod opleggen voor dat soort antibioticagebruik.

De lidstaten zijn gemachtigd om eigen regels in te stellen. Toch pleiten wij voor een Europese regelgeving. Daarom lanceren wij deze campagne en vragen wij Europa om:

  • het antibioticagebruik te beperken tot de zieke dieren;
  • de doeltreffendheid van de belangrijkste antibiotica voor mensen te garanderen door het gebruik van fluoroquinolones en céphalosporines van de laatste generaties in de dierenteelt te verbieden. Maar ook door het gebruik van andere antibiotica te beperken;
  • de nood aan antibiotica terug te dringen door teeltwijzen te verbeteren, vooral inzake de hygiëne en de dierenzorg.

Meer informatie over onze campagne vindt u hieronder.