Nieuws

Strijd tegen overmatig antibioticagebruik werpt vruchten af

02 juli 2018

Preventief antibioticagebruik veroorzaakt nog steeds ziektes en overlijdens doordat bacteriën erdoor immuun worden aan deze middelen. Ons land formuleerde strengere doelstellingen, die ook werden gehaald, maar in andere landen gaat het allemaal nog net iets sneller.

België behoort nog steeds tot de grootverbruikers van de Europese Unie als het gaat over antibiotica bij de productie van vlees. We staan op de vijfde plaats, al onze buurlanden staan lager en doen dus beter. Het overmatig gebruik van antibiotica veroorzaakt resistentie tegen ziektes en ligt zo indirect aan de basis van naar schatting zo’n 25 000 overlijdens in Europa per jaar ten gevolge van een bacteriële infectie waartegen geen antibiotica bestand is.

Drie doelstellingen

Omdat de overheid zich bewust was van de situatie, richtte ze in 2012 het kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) op. Dit centrum formuleerde drie doelstellingen:

  1. Een daling van het algemeen antibioticagebruik met 50 % tegen 2020;
  2. Een daling van het gebruik van antibiotica die als essentieel worden gezien voor de mens met 75 %, ook tegen 2020;
  3. Een daling van dierenvoeding waarin antibiotica is gemengd met 50 % tegen 2017.

Enkel harde hand werkt

Aanvankelijk wilde men deze doelstellingen bereiken met informatie, sensibilisering en autoregulering binnen de sector. Maar toen dit amper of zelfs een tegengesteld effect had (in 2015 was er, na een daling tot 2013, een sterke toename van het antibioticagebruik), veranderde de regering het geweer van schouder en werden vanaf 2016 dwingende maatregelen opgelegd.

Met succes: in 2017 was het gebruik van antibiotica die als essentieel worden gezien voor de mens gedaald met 84% en het gebruik van dierenvoeding waarin antibiotica is vermengd gedaald met 67 % tegenover 2011.

Nog werk aan de winkel

Maar het werk is zeker nog niet af. Net nu is het hét moment om nieuwe en scherpere doelstellingen te formuleren. Het gebruik bij dieren van voor de mens essentiële antibiotica moet gewoon helemaal naar 0. Het algemeen gebruik van antibiotica daalde tussen 2011 en 2017 met "slechts" 26%. Hier blijft dus nog een belangrijk stuk van de weg af te leggen om de doelstelling van -50% tegen 2020 te bereiken. 

Bovendien zien we dat sommige van onze buurlanden het nog (veel) beter doen. Nederland, Frankrijk, maar zeker Duitsland: lag het antibioticagebruik bij onze oosterburen in 2011 nog 20 % hoger dan in België, dan was dit in 2015 al gedaald tot amper de helft van in ons land.

Wij roepen het AMCRA op om te kijken welke maatregelen in andere EU-landen met succes worden genomen en om deze indien mogelijk ook in ons land zo snel mogelijk toe te passen. 

Wil je meer weten over antibiotica in onze voeding?

In ons dossier Antibiotica in voeding geven we precies aan wat er mis is met het gebruik van antibiotica en wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid.

Naar het dossier