Dossier

Wat je moet weten over pesticiden in voeding

28 april 2021

Pesticiden worden sinds lange tijd ingezet in de landbouw. Vaak blijven er restanten over op onze voeding. Hoeveel daarvan belanden op je bord? Wat is het effect op je lichaam? Wat zegt de wetgeving? En wat kun je zelf doen? Deze en andere vragen beantwoord.

Wat zijn pesticiden?

Pesticiden en in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om oogstverliezen die het gevolg kunnen zijn van schimmels, ziektes, plagen en onkruid tegen te gaan. Indien ze in overmaat worden gebruikt, kunnen ze echter negatieve effecten hebben op de menselijke gezondheid en op het milieu.

Pesticiden is de groepsnaam voor scheikundige stoffen die gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddelen (actieve stoffen en toevoegingsstoffen) en biociden.

  • Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt voor de bescherming van planten en onkruidbestrijding. De groep omvat de funcigiciden, insecticiden, herbiciden en de groeiregulatoren. Aan deze actieve stoffen worden vaak nog toevoegingsmiddelen toegevoegd om het product effectiever te maken tijdens het gebruik.
    Gewasbeschermingsmiddelen worden vooral gebruikt in de landbouw, maar ook in tuinen.
  • Biociden zijn stoffen die worden gebruikt om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of het op andere wijze te bestrijden. Dit zijn insectendodende middelen en knaagdierbestrijdingsmiddelen voor huishoudelijk of industrieel gebruik, houtbeschermingsproducten, ontsmettingsmiddelen,... Deze producten hebben dus een groot toepassingsgebied, het is niet gemakkelijk voor de gebruiker om ze te herkennen. Het verschil met gewasbeschermingsmiddelen is dat een biocide geen betrekking heeft op levende planten.