Dossier

Onkruid verwijderen op een natuurlijke manier

07 oktober 2022
mechanische onkruidbestrijding

Het gebruik van onkruidverdelgers wordt hoe langer hoe meer aan banden gelegd, zeker voor particulieren. Hoe moet je dan het onkruid bestrijden, zonder het milieu al te zeer te schaden? Met een onkruidborstel, een onkruidbrander, of met middeltjes uit grootmoeders tijd? In dit dossier vind je wat werkt en wat niet.

Onkruid bestrijden zonder gif

De tijd dat je chemische onkruidbestrijdingsmiddelen kon kopen in de winkel, ligt definitief achter ons.. Producten met actieve stof glyfosaat zijn sinds september 2018 verboden voor particulieren.

Wat zijn de alternatieven? Het onkruid met de hand uittrekken is de goedkoopste oplossing. Als je daar tegen opziet, bestaan er gelukkig nog heel wat alternatieven om mos, gras en paardenbloemen tussen je terrastegels, de klinkers van je oprit of de straatstenen weg te krijgen.

Algemene gouden raad: verwijder onkruid – op een ecologisch verantwoorde manier – in het voorjaar, vooraleer het zaden vormt, en laat het niet te hoog opschieten. Zo heb je minder werk en blijf je ook langer verlost van ontsierende plantengroei op jouw oprit, tuinpad of terras.