Nieuws

Biolabel is geen garantie op pesticidevrij fruit

24 februari 2016
présence de pesticides

Een kwart van de geteste appelen en peren bevat sporen van meer dan vier verschillende soorten pesticiden. Zelfs een biolabel biedt geen garantie op volledig pesticidevrij fruit. Nochtans blijft het effect van dergelijke cocktails op dagelijkse basis onbekend, net als de langetermijneffecten van de individuele pesticiden.

Naar aanleiding van enkele verontrustende berichten over enorme hoeveelheden pesticiden in onze voeding zochten wij uit hoe het zat met de appelen en peren in de Belgische supermarkten. We lieten 40 appelen en peren analyseren op de aanwezigheid van zo’n 500 verschillende soorten pesticiden. De resultaten waren teleurstellend: slechts zes vruchten bevatten géén sporen van pesticiden.

Bio: minder dan de helft ook effectief pesticidevrij

Zes appelen en vijf peren testten positief op de aanwezigheid van meer dan vier verschillende pesticiden. Eén appelsoort bevatte zelfs zeven verschillende pesticidenresidu’s, een ware chemische cocktail. In totaal troffen we maar liefst 27 verschillende residu’s aan.

Hoewel in de bioteelt maar een beperkt aantal chemische stoffen is toegelaten, droegen vier van de zeven biovruchten toch nog residu's. Dat hoeft niet per se op fraude te wijzen, maar is toch ontnuchterend voor wie extra betaalt voor een milieuvriendelijke aanpak. Ook wie resoluut kiest voor seizoensfruit uit de Belgische teelt krijgt evenveel pesticidenresidu’s op zijn vruchten als wie buitenlands fruit koopt.

Grotere risico’s voor kleine kinderen

Hoewel de residu's op de onderzochte vruchten wettelijk gezien de maximumlimieten niet overschrijden, blijft het effect van dergelijke cocktails op dagelijkse basis onbekend, net als de langetermijneffecten van de individuele pesticiden. Er bestaat nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek over.

Vooral over de langetermijneffecten bij kleine kinderen is nog weinig geweten, en wij betreuren dat er in de wetgeving nog geen aparte, lagere limieten voor kinderproducten zijn vastgelegd zoals voor babyvoeding in potjes al wel het geval is. Uit onze aanvullende test op kinderappelen en snoeptomaatjes bleek immers dat ook de meeste behoorlijk wat pesticideresidu’s bevatten, en wel tot vijf verschillende soorten op één product. 

Onze test toont aan dat het belangrijk blijft om vers fruit en groenten zorgvuldig te wassen of schillen voor consumptie, zelfs als het gaat om producten voor kinderen of vruchten met een biolabel.