Dossier

Hoe gevaarlijke stoffen uit verpakkingen in onze voeding kunnen terechtkomen

21 juni 2021

Hoe kun je voorkomen dat mogelijk gevaarlijke stoffen uit de verpakking in onze voeding terechtkomen? Welke recipiënt gebruik je het best om iets in de microgolf op te warmen? Ontdek hier het antwoord.  

Wat bedoelt men met "migratie" uit verpakkingen, en hoe groot is het reële risico op gezondheidsproblemen?

We vroegen het aan Koni Grob, de Zwitserse migratie-expert: We hebben het daarbij over alle materialen die in contact komen met etenswaren en deels kunnen afbreken, waardoor chemische componenten in onze voeding terechtkomen. Dat kan via rechtstreeks contact zoals bij soep in blik, of onrechtstreeks via verdamping in de lucht zoals bij chips die de folie amper aanraken of zelfs muurverf in een bakkerij. Het gamma materialen waarbij mogelijk deeltjes kunnen migreren, is groot: plastic, lijm, papier en karton, vernislagen, aluminium enz. Een erg brede problematiek dus.

Voorlopig is echter een 1 500-tal mogelijk migrerende stoffen onderzocht en goedgekeurd door nationale of Europese experts, over alle andere bestaat er alleen nog maar onzekerheid. Bovendien is een deel van die evaluaties, en dan vooral van de stoffen die het meest worden gebruikt, inmiddels hopeloos verouderd. Ze zijn dringend toe aan herziening, maar daar is geen budget voor. Zodra wij als controleorgaan een gevaarlijke stof opmerken, weren we die uit voedselverpakkingen. We kennen dus geen migrerende stoffen die zeker gevaarlijk zijn, maar de meeste kennen we gewoon niet.

Zo’n 50 000 à 100 000 stoffen kunnen in mogelijk gevaarlijke hoeveelheden naar onze voeding migreren en giftig zijn. De meerderheid is wellicht niet zo gevaarlijk, maar het is wel plausibel dat er een aantal van hen gezondheidsrisico’s inhouden. Zelfs als we uitgaan van een voorzichtige schatting van 0,1 % zijn dat nog steeds 50 tot 100 schadelijke stoffen.

Migratie in voeding is een moeilijk te beheersen probleem. De wetgeving eist immers dat voedselverpakkingen geen gevaar vormen voor de gezondheid, maar van de meeste migrerende stoffen is de veiligheid niet gecontroleerd. Migrerende stoffen zijn vanuit dit oogpunt een prangender probleem dan pakweg pesticiden in onze voeding, die in veel kleinere concentraties voorkomen én veel beter onderzocht zijn.