Dossier

Gevaarlijke stoffen migreren van de verpakking naar de voeding

14 juni 2023

Mogelijk gevaarlijke stoffen uit voedselverpakkingen kunnen migreren naar onze voeding, met mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Hoe kunnen we dit voorkomen? Beschermen de wetgeving en controles ons? In dit dossier maken we een stand van zaken. 

Wat is de “migratie” van stoffen naar voedingsmiddelen?

“Migratie” betekent dat chemische bestanddelen van verpakkingen of recipiënten naar voedingsmiddelen overgaan.

Hoe kunnen de stoffen in voedingsmiddelen terechtkomen? 

Dit is mogelijk via rechtstreeks contact (soep in blik, bijvoorbeeld) of onrechtstreeks, door verdamping in de lucht, zoals bij chips, die nauwelijks in contact komen met de verpakking. 

Het scala aan materialen waaruit deeltjes in voedsel kunnen migreren is zeer breed: plastic, lijm, papier en karton, vernislagen, aluminium, enz. Migratie is daarom een heel ruim probleem.

Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van deze migratie?

Er is geen risico op acute vergiftiging. Maar de afwezigheid van symptomen, of het feit dat ze onopgemerkt blijven, sluit een chronische vergiftiging niet uit. Met de bijhorende risico's en mogelijke langetermijneffecten, zoals de mogelijkheid om kanker te ontwikkelen of een verminderde vruchtbaarheid te veroorzaken. 

Hoe kun je migratie naar voeding vermijden? 

Welke factoren beïnvloeden de mogelijke migratie van stoffen?

Het soort voedsel, de temperatuur, de duur van de aanwezigheid in de verpakking en de samenstelling hebben allemaal invloed op de mogelijke migratie van stoffen in voedsel. Lees meer over de omstandigheden waarin het risico op migratie toeneemt.

Onze 12 tips om te voorkomen dat stoffen in voedingsmiddelen terechtkomen

We kunnen het niet helemaal voorkomen, maar we kunnen de migratie van stoffen wel zoveel mogelijk beperken. Door inerte materialen te kiezen, door verpakkingen voor eenmalig gebruik niet te hergebruiken, ... Lees hier onze andere tips.

Regelgeving rond en controles op deze migraties

Zijn de regelgeving en controles van de overheid doeltreffend?

Er gaapt een kloof tussen wat de wetgeving belooft en hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Lees hier waarom de overgrote meerderheid van de stoffen die migreren niet getest zijn of ze niet schadelijk zijn.

Testaankoop onderneemt actie op Europees niveau

We pleiten al lang voor betere informatie voor de consumenten om risicovolle praktijken te bannen. We pleiten ook voor een strengere regelgeving voor de industrie die de veiligheid van wat ze produceert, moet garanderen. Bekijk hier de producten die een probleem vormen bij onze analyses.