Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Coronavaccins : de weigering van de overheden om ons inzage te geven is onvoldoende gemotiveerd

30 januari 2021
Covid 19 vaccins: de weigering van de overheden om ons inzage te geven in de aankoopcontracten is niet voldoende gemotiveerd

Sinds meerdere maanden klagen we het gebrek van transparantie aan rond de aankoopcontracten van de vaccins tegen COVID-19. De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten bevestigt nu onze analyse : de weigering van de overheden om ons inzage te geven in deze contracten is onvoldoende gemotiveerd. 

Burgers betalen mee aan het onderzoek, de ontwikkeling, de productie en de aankoop van deze vaccins. De bevolking heeft dan ook het recht om te weten wat er in hun naam werd onderhandeld. We vragen volledige transparantie over alle essentiële elementen (dus anders dan de gecensureerde versie van het contract met AstraZeneca dat de Europese Commissie deze vrijdag publiceerde). Want zonder transparantie, geen vertrouwen. En vertrouwen is een essentieel element om de vaccinatiestrategie van de overheid te doen slagen.  

We vroegen advies aan de commissie openbaarheid van bestuur...

Helaas botste onze vraag naar transparantie tot nog toe op een weigering. Reeds in de herfst van vorig jaar vroegen we aan de toenmalige minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en aan het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) een kopie van de aankoopcontracten die de Europese Commissie onderhandeld had. Daarnaast vroegen we ook om de adviezen te ontvangen van het comité dat in de schoot van het FAGG opgericht werd om België te adviseren over het al dan niet aankopen van een bepaald vaccin. Hetzelfde verzoek werd ingediend bij minister Vandenbroucke.

Het verzoek van Test Aankoop werd door het FAGG geweigerd met het argument dat openbaarmaking van de gevraagde documenten de internationale betrekkingen van België zou schaden. Minister Vandenbroucke van zijn kant antwoordde ons niet eens.  We hebben daarom de zaak voorgelegd aan de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten, die garant staat voor het in de Belgische grondwet verankerde beginsel van openbaarheid van bestuur. Deze heeft nu een advies uitgebracht dat positief is voor onze zaak.

... En haar advies is positief

De Commissie is van oordeel dat de weigering van het FAGG om Test Aankoop toegang te verlenen tot de gevraagde documenten, niet voldoende is gemotiveerd. Ze wijst erop dat het FAGG zijn beslissing niet kan baseren op algemene overwegingen, maar dat deze moet aantonen waarom - in dit concrete geval - de openbaarmaking van de documenten schadelijk zou kunnen zijn voor de internationale betrekkingen van België. De Commissie voegt eraan toe dat het feit dat dit schadelijk is, op zich niet betekent dat de toegang tot de documenten kan worden geweigerd. Er moet immers een belangenafweging worden gemaakt om na te gaan welk belang zwaarder weegt: het belang van de burgers bij openbaarmaking - dat volgens de Commissie in dit geval « zeer aanwezig is » - of de internationale betrekkingen van België. Tenslotte wijst de Commissie erop dat zodra een document in handen is van een Belgische overheidsadministratie, de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing is, ook al gaat het om een Europees document. 

15 dagen bedenktijd

Wij zijn verheugd over dit advies, dat onze analyse bevestigt. Wij roepen minister Vandenbroucke en het FAGG - die nu 15 dagen de tijd hebben om hun standpunt te herzien - op om de weg van transparantie te kiezen ten aanzien van de burgers, die in de eerste lijn bijdragen aan deze vaccins. Het is hoog tijd om iets te veranderen aan het gebrek aan transparantie over prijzen, over leveringsverplichtingen, over maatregelen die nodig zijn om een continue bevoorrading te waarborgen en over de aansprakelijkheid van elke partij.

 
User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

21 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/03/2021

Waarom is dit medicijn niet verder gebruikt? ... had vele mensenlevens kunnen redden en de maatschappij al lang uit de lockdown kunnen halen.

www.sciensano.be/.../associatie-tussen-hydroxychloroquine-en-mortaliteit-van-covid-19-patienten-die-belgie

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Weet er iemand waar ik terecht kan als ik specifiek het vaccin van Johnson & Johnson ( Jansen Farmaceutica ) wil toegediend krijgen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Er zijn inderdaad twee verschillende meningen over de corona vaccins. Volgens mij is het soms onbewust dat politici en anderen iets vertellen dat niet volledig juist is omdat zij zelf alleen maar van 1 richting inlichtingen krijgen. De andere meningen worden dood gezwegen. Op de Belgische TV omroep beseffen zij dit ook niet : Lieven Annemans heeft maar 1 keer de kans gehad om een andere mening te verkondigen en wordt sinds dien dood gezwegen. Misschien is hij uit de adviesraad gestapt onder hoge druk of is hij er zelf buiten gepest : dat weten wij niet.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021

Ik heb de presentatie van dr. Gaublomme bekeken: interessant en aansluitend bij het onthutsende boek (+ de updaterapporten) “Wat artsen je niet vertellen”, gemaakt door een grote groep bezorgde artsen en gezondheidswerkers.
Als je het nut van vaccinaties zou laten bekijken door artificiële intelligentie, zouden zij meteen verboden worden. Erger nog, het mensdom zou als schadelijk ervaren worden voor de natuur/het milieu. Dus: weg ermee!? Jaja, mezelf inbegrepen.
Wij wanen ons nog altijd superieur en denken voor alles een oplossing te vinden.
Het geloof (ook in niet-religieuze betekenis) speelt in genezingsprocessen evenwel een niet te onderschatten rol. Meermaals blijkt, dat placebo’s hetzelfde effect kunnen hebben als de echte medicatie, juist vanwege het (onterechte) geloof hierin. Het is altijd ons eigen lichaam (inclusief onze hersenen), dat zichzelf moet genezen, eventueel begeleid door een arts, bijgestaan door een al dan niet werkend vaccin.
Mijn huisarts staat wat huiverachtig tegenover het gloednieuwe fenomeen van mRNA-vaccins.
Nochtans zou ik als 60-plusser deze wel verkiezen boven de klassieke vaccins, omdat de bewaring bij die eersten gebeurt door koeling en minder door nefaste bewaarmiddelen. Bovendien heeft een Leuvense professor de ouderen jaren geleden reeds gewaarschuwd voor gelekoortsvaccins (elementen ook te vinden in Astra-Zeneca), omdat dit voor onze leeftijdscategorie meer (ernstige) nadelen dan voordelen teweegbrengt.
En, waarom niet, het nieuwe kankermedicijn uit Israël gebruiken bij Covid19 ziekenhuisopnames? Het heeft ongetwijfeld ook zware bijwerkingen, maar de patiënt zou wat blij zijn als hij daarmee aan de dood onstnapt. De vaccinatiedruk op de grote mensenmassa zou kunnen weggenomen worden en de meeste coronabeperkingen niet meer broodnodig zijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021

Ik ben allergisch voor penicilline - mag ik mij laten vaccineren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/02/2021

Mocht het vaccin tot bijwerkingen, neveneffecten leiden, wie draait dan op voor eventuele ziekenhuiskosten, behandelingen, werkongeschiktheid, ...
Alvast bedankt voor jullie reactie

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2021
, Gereageerd:

... Het vaccin heeft geen enkele bijwerking op lange termijn, dat staat zwart op wit vast. Alle bijwerkingen die de mensen zouden kunnen krijgen op termijn,kunnen "nooit" veroorzaakt zijn door het vaccin wat impliceert dat de burger de rekening zal betalen! Voor de farmaceutische industrie is dit twee keer langs de kassa gaan zonder enig financiëel risico: eerst bied je de zogenaamde oplossing voor een probleem en op termijn komen er misschien tientallen bij. De burger draait er dus voor op, zowel fysiek als financiëel. Iedereen beslist voor zichzelf of hij/zij wilt
"geleefd" worden door moeder natuur of de farmacie. De farmacie doet dus juist hetzelfde als de natuur, alleen doet de natuur het gratis en op een manier die perfect
uitgedokterd is om de toekomst tegemoet te gaan zonder dat iedereen van ons binnenkort elke dag een doos vol pillen en zalfjes moet pakken. Wat is er nu eigenlijk "humaan" verantwoord?

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021

Voor de mensen die het nog niet willen geloven, een Vlaamse hoorzitting over het gevaar van vaccinatie, van voor de coronacrisis:

www.youtube.com/watch

... De natuur kent vele vragen waar we geen antwoord op kunnen geven. Laat ons dan ook toe om antwoorden in vraag te stellen van zij die vele
vragen van deze natuur ook niet kunnen beantwoorden! Kleine manipulaties op grote schaal, kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst. Kijk maar gewoon naar de bacteriële resistentie tegen antibiotica die er staat aan te komen door het onnodig preventief gebruik
van antibiotica.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/02/2021
, Gereageerd:

Proficiat met het kijken van een YouTube filmpje! Uw diploma gezondheidsexpert is onderweg per post! Premier De Croo contacteert u straks om deze hele crisis op te lossen! Dank u!

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/02/2021
, Gereageerd:

Graag gedaan! ... maar ik denk dat je de hoorzitting niet helemaal hebt begrepen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/02/2021

Ik heb heel veel twijfels over er de huidige vaccins en toen ik deze info bekeek via deze link : www.waarheid.tv/62-zijn-wij-proefkonijnen heb ik ook geen goed gevoel met de huidige gang van zaken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/01/2021

Kan iemand deze info factchecken: m.youtube.com/watch

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/02/2021
, Gereageerd:

na het filmpje ook best dit eens lezen : www.volkskrant.nl/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/02/2021
, Gereageerd:

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/01/2021
, Gereageerd:

Bedankt voor deze interessante link! ... immunoloog/vaccinexpert die een halfuur zijn ding zegt op wetenschappelijke basis. Worden we dan met z'n allen weeral belazerd? ... auto-immuunziekte! Hier mag toch niet licht overgegaan worden denk ik. Zo'n typische ziekte die
pas na jaren zijn kop opsteekt! Voor niks gaat de zon op zeggen ze altijd. ... maar bij deze ik heb niets gezien en gehoord.

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/01/2021

Ik begin te twijfelen voor vaccinatie. Nieuwe vaccin met veel vragen voor 65+ . België is positief. Ik ben niet overtuigd van hun argumentatie. Ik heb de indruk dat vaccineren belangijker is als de werking.

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021

Zijn onze beleidsmakers wel goed geïnformeerd? Daarbij komt nog dat een experimenteel vaccin op zo'n grote schaal uitrollen potentieel zeer gevaarlijk kan zijn! Een steeds groter wordende groep dokters zowel in Amerika als dichter bij huis NL stellen dat het veiliger is in te zetten op de ondertussen met succes geteste en veilige geneesmiddelen die er zijn. Bron USA www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html en een groep dokter specialisten, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) ,met spreekvoerder dr. Pierre Kory die in het Amerikaanse parlement van Amerika met tranen in de ogen getuigd en gesmeekt heeft opdat de studies en conclusies zouden bestudeerd en toegepast worden bron in NL = zelfzorgcovid19.nl/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021

Hoe langer alles blijft duren, des te groter zal het wantrouwen van de bevolking worden en des te kleiner het effect op de gezondheid !

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/01/2021

Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd ,en al de discussies van de politiek geeft ons nog steeds geen antwoord. Wij zijn de laatsten die maar iets zullen weten want als burger ben je een nummer.

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/01/2021

Het is hoogtijd dat de bevolking ernstig wordt genomen. Stop met het welles nietes spelletje en stop met het rookgordijn.