Nieuws

Overlijden na vaccinatie bij oudere kwetsbare patiënten

15 januari 2021

Het geneesmiddelenagentschap FAGG voert een onderzoek naar het overlijden van een 82-jarige enkele dagen nadat deze gevaccineerd werd tegen COVID-19. Ook Noorwegen onderzocht verschillende overlijdens bij de meest kwetsbare ouderen.

Er is niet noodzakelijk een verband tussen een inenting en ernstige gezondheidsproblemen die zich enkele dagen later voordoen. Het kan gewoon toeval zijn. Elke dag krijgen mensen te kampen met gezondheidsproblemen en soms leiden die tot hun dood, vooral onder de oudere en kwetsbare bevolking die nu gevaccineerd wordt. Of het vaccin aan de basis van het overlijden lag, moet uiteraard wel onderzocht worden. Het geneesmiddelenagentschap FAGG is daar nu mee bezig.

Ook het geneesmiddelenagentschap in Noorwegen onderzocht de afgelopen weken verschillende overlijdens bij kwetsbare 80-plussers na inenting met het BioNTech/Pfizer vaccin. Volgens hun analyse kunnen courante bijwerkingen van dit vaccin, zoals koorts en misselijkheid, bij patiënten met een ernstige onderliggende aandoening, bijgedragen hebben aan de dodelijke afloop van de onderliggende aandoening. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier over een zeer specifieke kleine groep van patiënten.

Meld bijwerkingen

Wanneer nieuwe geneesmiddelen en vaccins op de markt komen, is de kennis over hun veiligheid nog lang niet volledig. Dat is ook het geval bij de coronavaccins. Het aantal deelnemers aan de studies is wel bijzonder groot, maar toch te beperkt om zeldzame neveneffecten op te sporen. Aan deze studies nemen weinig 80-plussers deel en geen patiënten die een lijden aan een acute of onstabiele aandoeningOok was de opvolging van het proefvaccin korter dan gewoonlijk, zodat bijwerkingen die pas na langere tijd optreden nog niet bekend zijn. Bijwerkingen op lange termijn zijn meestal zeldzaam.

Overheden houden de veiligheid van de coronavaccins nauwlettend in het oog. Een goede detectie en grondig onderzoek naar gezondheidsproblemen die optreden na de vaccinatie is daarom essentieel. Er wordt gerekend op meldingen van zorgverleners en burgers. Hoe meer meldingen, hoe vlugger een probleem wordt ontdekt en hoe sneller er kan worden ingegrepen. De lopende onderzoeken tonen aan dat de overheden wereldwijd kort op de bal spelen. Noorwegen paste zijn richtlijnen voor vaccinatie van de meest kwetsbare ouderen ondertussen aan. 

Als je het vaccin hebt gekregen en last krijgt van een mogelijke bijwerking, bespreek die dan met je arts of meld haar zelf aan het FAGG. Doe dat zeker als de bijwerking niet in de bijsluiter staat of anders verloopt dan je had verwacht. Om bijwerkingen van een coronavaccin rechtstreeks te melden bij het FAGG kun je terecht op www.eenbijwerkingmelden.be.

Databank van ongewenste effecten

Het FAGG communiceert elke week over meldingen van bijwerkingen die ze binnenkrijgt over coronavaccins. Dat is positief. Heb je bezorgdheden over mogelijke neveneffecten of blijf je graag op de hoogte, raadpleeg dan deze pagina op de website van het FAGG.

Bijwerkingen die werden vastgesteld tijdens de klinische studies van de goedgekeurde vaccins kun je lezen in de bijsluiters. Tot nog toe is alleen de bijsluiter van het vaccin van BioNTech/Pfizer (pdf-bestand) beschikbaar.

Meer info?

Heb je nog vragen over coronavaccins, raadpleeg dan ons uitgebreide dossier.