Dossier

Bloedonderzoeken

19 november 2013
analyses de sang

Ons bloed speelt een essentiële rol in verschillende lichaamsprocessen, maar bevat ook heel wat verborgen informatie over onze gezondheid. Een bloedanalyse kan zaken aan het licht brengen, maar zonder bijkomende klachten of andere symptomen heeft zo’n analyse vaak weinig tot geen nut. Een dokter zal een bloedonderzoek voornamelijk gebruiken om zijn diagnose te bevestigen.

Niet blindelings te vertrouwen

Bloedtesten zijn immers ook niet feilloos en daarom kan een dokter niet enkel vertrouwen op zo’n test. De resultaten kunnen immers ook vals positief of vals negatief zijn. Hoe meer tests men uitvoert op een bloedstaal, hoe groter het risico op onnauwkeurigheden.
Vals positieve resultaten, die verkeerdelijk aangeven dat de patiënt een bepaalde ziekte heeft, kunnen leiden tot onnodige behandeling en medicatie. Vals negatieve resultaten daarentegen kunnen ervoor zorgen dat een (mogelijk ernstige) ziekte onbehandeld blijft. Maar een bloedanalyse kan ook de vermoedens van uw arts bevestigen.

 

Leverschade

Wanneer een patiënt symptomen vertoont van geelzucht (gelige schijn op huid en oogwit) en bij meer algemene klachten zoals vermoeidheid of verlies van eetlust, kan dit wijzen op hepatitis of andere leverproblemen. Aan de hand van de indicatoren ALT (GPT) en gamma-GT, die beide maximaal 45U/l mogen bedragen, kunnen bijvoorbeeld acute leverziekten zoals hepatitis of de gevolgen van overmatig alcoholverbruik worden bevestigd.

 

Nierproblemen

Onze nieren filteren ons bloed, waarbij afvalproducten worden weggefilterd, terwijl nuttige stoffen worden bewaard. Met de leeftijd kunnen de nieren dit steeds minder goed bolwerken, waardoor afvalstoffen zich kunnen opstapelen in het bloed. Hoge gehaltes van creatinine en ureum wijzen dan ook op een probleem.

 

Routineonderzoeken: niet voor iedereen

Een bloedanalyse is enkel nodig wanneer daar aanleiding voor is. Wanneer u gezond bent en geen klachten of specifieke symptomen hebt, zijn routinebloedonderzoeken doorgaans onnodig. In sommige gevallen zijn ze echter wél aangewezen.
Voor 65-plussers bijvoorbeeld, omdat zij een verhoogd risico lopen op diabetes. Bovendien zouden personen ouder dan 50 jaar elke vijf jaar hun bloed moeten laten testen op HDL ( ‘goede’ cholesterol) en het totale cholesterolgehalte. Dit zijn namelijk indicatoren van hart- en vaatziekten.