Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Te veel geheimzinnigheid rond coronacontracten

03 december 2020

België heeft intussen al opties op vijf verschillende coronavaccins. Een goede zaak, maar over de concrete afspraken in de contracten tasten we in het duister. Onaanvaardbaar, aangezien de belastingbetaler opdraait voor de kosten. Wij vroegen inzage op basis van het principe van openbaarheid van bestuur.

Europa onderhandelt voor alle lidstaten samen met de vaccinontwikkelaars. Een goede zaak, want met grotere bestellingen kunnen betere prijzen en voorwaarden bedongen worden. Eens een contract is afgesloten, heeft elke lidstaat vijf werkdagen de tijd om te beslissen om hierin mee te gaan. België tekende zo al in op contracten met AstraZeneca, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac en Moderna. Over de inhoud van die contracten weten we vrijwel niets. 

Lees meer in ons dossier coronavaccins

Belastingbetaler sponsort

Doordat de ontwikkeling van de coronavaccins erg versneld moet gebeuren en firma’s daardoor meer risico's moeten nemen, heeft Europa stevige subsidies vrijgemaakt: maar liefst 2,7 miljard euro.

We mogen ook niet vergeten dat de kandidaat-vaccins allemaal, in verschillende mate, mede met publieke middelen werden ontwikkeld. Zo werd het vaccin van AstraZeneca ontwikkeld aan de universiteit van Oxford, hebben de vaccins van BioNTech/Pfizer en Curevac zware subsidies gekregen in Duitsland, dat van Johnson&Johnson in de Verenigde Staten en werd het vaccin van Moderna bijna integraal gefinancierd door de Amerikaanse belastingbetaler.

Wij vinden dat aan deze investeringen voorwaarden gekoppeld moeten worden. Zulke voordelen voor farmabedrijven moeten zich op zijn minst vertalen in betaalbare vaccins en transparantie over de gemaakte afspraken.

Veel rek op prijzen

Hoeveel de firma’s uiteindelijk zullen vragen voor hun vaccin, blijft een goed bewaard geheim. Er circuleerden al verschillende geruchten, gaande van zo’n € 6 voor het vaccin van Oxford University/AstraZeneca tot € 42 à 62 voor dat van Moderna, beide voor de twee dosissen die nodig zijn.

Zelf zul je bij aankoop wellicht niets moeten betalen; de vaccins worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. Dat betekent echter niet dat het coronavaccin volledig gratis is, integendeel. Met de kaarten die nu op tafel liggen, zal de belastingbetaler wellicht driemaal betalen voor de coronavaccins.

Recht op informatie

In de contracten staat bijvoorbeeld ook wie opdraait voor de kosten als er problemen ontstaan met het vaccin, nadat het op de markt komt. Overheden lijken bereid op te draaien voor de kosten van eventuele schadeclaims voor ernstige bijwerkingen die pas na langere tijd optreden, mits de firma de prijs binnen de perken houdt. Maar wat hierover precies is afgesproken is geheim.

Burgers hebben nochtans recht op deze informatie. Niet alleen wordt er in hun naam onderhandeld, er gaan ook miljarden euro’s aan overheidsgeld naar de ontwikkeling en productie van deze vaccins. Bovendien kan al deze geheimzinnigheid het vertrouwen van de bevolking in de werkzaamheid en veiligheid van huidige en toekomstige vaccins ernstig ondermijnen.

Op basis van het principe van openbaarheid van bestuur hebben wij dan ook aan het FAGG en aan minister Vandenbroucke gevraagd om een kopie van deze contracten te bekomen alsook de adviezen van het adviescomité op basis van dewelke België beslist heeft om de contracten te onderschrijven. Het FAGG antwoordde met een weigering, terwijl de minister nooit antwoordde. We onderzoeken andere opties - waaronder juridische - om de transparantie te waarborgen.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

36 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/03/2021

Beste redactie, Is er al nieuws m.b.t. de contracten? Het lijkt of er geen enkele reactie komt op uw vraag om transparante informatie en verantwoordelijkheid.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021
, Gereageerd:

Beste, neen, jammer genoeg niet. Amper een jaar na de eerste melding in Wuhan, werden de eerste landgenoten al gevaccineerd. Een ongeziene snelheid, al blijven heel wat vragen nog onbeantwoord zoals de duur van de bescherming, eventuele bijwerkingen, de werkzaamheid tegen mutanten, maar ook welke afspraken Europa gemaakt heeft met de producenten. Verder opvolging is dus vereist ! ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/02/2021

Meer nieuws omtrent verantwoordelijkheid inzake bijwerkingen vaccin ? Heeft Vandenbroucke nu reeds gereageerd ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/02/2021
, Gereageerd:

Zodra we nieuws hebben zal dit ook op onze website gepubliceerd worden. Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/01/2021

Test aankoop eist info ivm de contracten, terwijl andere partijen zelfs geen inzage
krijgen.
In de "afspraak" heeft de heer Schols de juiste conclusie getrokken.
Uit zijn uitleg bleek het idd. over een "middelenverbintenis" te gaan en niet over
een "resultaatsverbintenis".
Van transparantie gesproken.

Men dient ook de werking ban de "aanbestedingen " te weten.
Ik heb 30 jaar in die wereld gewerkt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/12/2020

Ik zou er toch ook even willen aan toevoegen dat de verantwoordelijkheid voor de vaccins volledig wordt overgenomen door de overheden een serieuze grap en misleiding is. Al eens een proces gewonnen tegen de staat als burger ?
Maar enkelen krijgen gelijk, de overigen 99% zijn ofwel blut van het procederen ofwel overleden.
Overheid (politiek), virologen, pharma: veel bla bla, mooie praat, geen transparantie, nooit verantwoordelijk voor wat ze doen of zeggen, alles is de schuld van de burger (die gewoon moet zorgen voor hun glorieus inkomen en verder zwijgen)

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/12/2020

Hallo iedereen, Ik sta helemaal achter Test-Aankoop en ben het roerend eens met Ronny Bogaert. Want in mijn perceptie houdt onze regering verborgen dat we zeer ernstig gemanipuleerd worden door 'Big Pharma' en 'Big Tech' om grof geld te verdienen aan de coronacrisis en dat onze regering het spelletje meespeelt. Bill Gates van Microsoft bezit immers de helft van de Amerikaanse farmaceutische industrie en 'sponsort' met zijn 'Bill & Melinda Foundation' een flink deel van de Vlaamse medische sector, waaronder het instituut van Mark Van Ranst. Eerst hebben ze ons flink bang gemaakt met gemanipuleerde coronacijfers (bv. bejaarden die van ouderdom of aan een andere ziekte gestorven zijn, meetellen bij de coronadoden). Nu brengen ze supersnel coronavaccins op de markt zonder dat dokters hierover de nodige medische informatie krijgen of wij, die ze betalen, mogen weten hoeveel ze kosten en wie de verantwoordelijkheid draagt als blijkt dat deze vaccins niet werken of - erger nog - ernstige bijwerkingen hebben met mogelijk de dood tot gevolg. Persoonlijk vertrouw ik onze eerste minister Alexander De Croo die, als verliezer van de verkiezingen, de macht naar zich toe getrokken heeft, en onze minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, die wegens corruptie in het Agusta-schandaal ontslag nam als minister en na elke zin grijnslacht, voor geen cent. Ik ben dan ook niet verbaasd dat hij Test-Aankoop geen antwoord geeft en dat het FAGG weigert Test-Aankoop de informatie waarop we recht hebben, te verstrekken. Het is nodig dat we allemaal samen deze machtsspelletjes stoppen en opkomen voor onze democratische rechten en vrijheden!

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/12/2020
, Gereageerd:

Beste, bedankt voor je steun aan onze organisatie. We hopen in elk geval om transparantie te bekomen van de betrokken partijen en zullen hierover berichten zodra we meer weten. Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/12/2020

Hallo iedereen, daar dit duidelijk een staatsuitgave is, zou normaliter het rekenhof de instantie moeten zijn als controleorgaan, of zie ik dit verkeerd ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/12/2020

Wie voor Belgiê heeft ingetekend voor de aankoop van vaccins bij een producent kent toch de prijs. TA heeft gevraagd om die te kennen. Totdaar OK. Als die prijs binnen de maand niet bekend wordt gemaakt stel ik voor dat TA een petitie opstart die naar de Eerste Minister van België wordt gestuurd en in de media bekend wordt gemaakt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/12/2020
, Gereageerd:

Beste, bedankt voor jullie bijdragen en jullie steun aan onze actie. Voor de duidelijkheid herhaal ik nog even dat we op basis van het principe van openbaarheid van bestuur hebben aan het FAGG en aan minister Vandenbroucke gevraagd hebben om een kopie van deze coronacontracten te bekomen alsook de adviezen van het adviescomité op basis van dewelke België beslist heeft om de contracten te onderschrijven. Het FAGG antwoordde met een weigering, terwijl de minister nooit antwoordde. We onderzoeken momenteel andere opties - waaronder juridische - om de transparantie te waarborgen. ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/12/2020

TA moet volhouden en zicht niet laten afwimpelen door de weigering van het FAGG.

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/12/2020

Er zijn aanwijzingen dar de fabrikanten hun verantwoordelijk zouden afwimpelen op de overheden van de landen die hun vaccins gebruiken. Dit lijkt me onaanvaardbaar. TA zou dit ook kunnen uitspitten.

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/12/2020
, Gereageerd:

Beste, we vinden uiteraard dat deze zaak volledige transparantie moet hebben, daarom blijven we erop hameren dat hier zo snel als mogelijk duidelijkheid in komt. ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/12/2020

Ik wil deze actie zeker steunen om te weten wat hier allemaal achter zit. Overheden hebben veel te veel geheime agenda's en afspraken. Als een democratisch land hebben we recht om te weten hoe alles er aan toe gaat, beslist wordt.
Als ze recht in hun schoenen staan, hebben ze niets te verbergen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

Wie vertelt ons wat het echte kostenplaatje is van farma bedrijven om dergelijk vaccin te produceren. Is het een verantwoorde uitgave van Europa of zal men kunnen achterhalen dat steun aan deze producerende bedrijven er ver over is. Waarom bestaan er niet meer organismen of bestaan deze wel die controles op budgetten uitvoeren. Natuurlijk moet er meer transparantie zijn en hoe komt het dat deze er niet is , misschien omdat men niet weet wat de wetenschapper wel weet en misschien halen bepaalde personen er een machtspositie uit en maken ze bedrijven rijker .Maar dat is natuurlijk misbruik maken van de dwingendheid mensenlevens te moeten redden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

Ik word graag op de hoogte gehouden van de transparante informatie; dan is er nog tijd genoeg om te beslissen. Er is ook melding van een burgerinitiatief om ervoor te zorgen dat ook financieel minder sterke landen het vaccin krijgen.. Iemand die er meer van weet????

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

Als ik goed kan lezen, dan gaat deze discussie/reflectie over het gebrek aan transparantie rond de reële kosten van de productie van de vaccins en de prijs die de burger uiteindelijk zal mogen betalen. Daar wil ik wel aan meedoen, maar niet aan allerlei complottheorieën of ongegronde verdachtmakingen van virologen en andere wetenschappers. Als ik mag, dan ga ik van voor in de rij staan voor mijn vaccin. Maar ik doe zeker mee aan een campagne om klare wijn te schenken over de centen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020
, Gereageerd:

Toch iemand die de discussie gelezen heeft en zich aansluit bij de campagne en dit in tegenstelling tot vele andere reacties welke men kan klasseren als prietpraat.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

concrete planning van toediening vaccin

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

Ik vertrouw het nog niet om het nu te laten doen,en zeker niet zolang er geen betrouwbare info ter beschikking van de bevolking word gesteld.Er is teveel geld mee gemoeid in deze ratrace.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

De aandelen zullen reeds in de dossiers zitten als pasmunt. De resultaten qua effectiviteit zullen blijken na twee drie jaar. De medische wetenschap is geen exacte wetenschap en zal bij ernstige bijwerkingen de joker doorschuiven naar derden.
Ik twijfel zeer hard en ga zeker nog niet in de rij staan.

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

Een genetisch vaccin zonder voldoende ervaring en veel te weinig tijd om de mogelijke bijwerkingen op lange termijn te kunne evalueren. Niet voor mij!

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

Men mag de voltallige regering eerst inenten van mij , ik zal dan pas na een tijd van min enkele jaren overwegen om dit ook te ondergaan . ( eerst de consequenties opvolgen bij hen ) .

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/12/2020
, Gereageerd:

hier ben ik heb volledig mee eens. Als het veilig is zullen onze leiders zeker het voorbeeld willenbgeven. Indien niet zeker... dan hoeven wij toch ook niet... Ben benieuwd

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

er mag meer duidelijkheid zijn

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/12/2020

Ik ben 68 heb nog tijd om bijverschijnselen te ontvangen