Nieuws

Ook Moderna kondigt coronavaccin aan

20 november 2020

Na Pfizer kondigde ook het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna een werkend coronavaccin aan. Beide vaccins gebruiken een vergelijkbare gentechnologie en richten de pijlen op hetzelfde eiwit van het virus, en behalen vergelijkbare resultaten. Het prijskaartje van Moderna ligt wel nog hoger dan dat van Pfizer.

In de media wordt het nieuwe coronavaccin van biotechbedrijf Moderna met zijn 94,5 % efficiëntie geprezen als "nog beter" dan dat van Pfizer. Maar hoewel de cijfers - net zoals bij het vaccin van Pfizer - erg hoopgevend zijn, gaat het ook hier slechts om de resultaten van een tussentijdse analyse. Het blijft dus wachten op de complete resultaten van de volledige analyse. Moderna geeft wél iets meer informatie vrij dan BioNTech/Pfizer en heeft een belangrijk logistiek voordeel: in tegenstelling tot het vaccin van Pfizer, dat bij zo’n -70°C moet worden bewaard, kan het vaccin van Moderna wél een maand lang in een gewone koelkast worden bewaard.

Naar het dossier coronavaccins

Onvolledige analyse

De volledige analyse zal er pas komen wanneer er in de onderzoeksgroep van ruim 30 000 deelnemers 151 mensen besmet en ziek zijn geweest. Voorlopig staat de teller nog maar op 95. Een mooi vertrekpunt, maar er zijn dus meer gegevens nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken. Pas wanneer de firma haar data volledig vrijgeeft, in plaats van enkel een persbericht wereldkundig te maken, kunnen onafhankelijke experten de exacte draagwijdte van het nieuwe vaccin inschatten. 

Volledige bescherming?

Het studieprotocol van Moderna legt de focus vooral op het meten van het effect van het vaccin op milde symptomen. Wij willen echter een vaccin dat ons beschermt tegen ernstige symptomen én tegen een ziekenhuisopname. Terwijl Pfizer hierover geen gegevens vrijgaf, rapporteert Moderna wel hoopgevende cijfers. Van de 95 vastgestelde gevallen waren er 11 patiënten met ernstige symptomen, allemaal in de placebogroep (groep die geen vaccin kreeg).

Idealiter willen we zelfs een vaccin waardoor we niet meer besmet kunnen raken. Want als een vaccin ons tegen infectie beschermt, beschermen we tegelijkertijd ook onze omgeving. Of het vaccin infectie volledig kan voorkomen, weten we wellicht pas wanneer het vaccin al op de markt is.

Ook over de werkzaamheid van het vaccin bij 65-plussers en andere risicopatiënten is nog weinig geweten, Moderna bestudeert dit nog volop. Het bedrijf meldt dat het vaccin werkzaam en veilig lijkt in alle subgroepen, maar staaft dat voorlopig nog niet met concrete cijfers. Tot slot is het ook nog afwachten hoe lang het vaccin immuniteit garandeert. In het dagelijkse leven werd immers al duidelijk dat herinfectie met SARS-CoV-2 mogelijk is, er zijn al meerdere gevallen gerapporteerd.

Geen ernstige bijwerkingen

Tijdens de studie met het Moderna-vaccin werden geen ernstige bijwerkingen vastgesteld, dat wil zeggen, geen ernstige aandoeningen die worden uitgelokt door het vaccin. Goed nieuws, maar de opvolging loopt nog niet lang genoeg om daar betrouwbare uitspraken over te doen. Sowieso komen zeldzame bijwerkingen pas aan het licht wanneer een vaccin op grote schaal wordt toegediend.
 
Anders dan Pfizer geeft Moderna meer gedetailleerde info vrij over de typische bijwerkingen van vaccins die duiden op een reactie van het immuunsysteem (vermoeidheid, spierpijn, enz.). Ruim 10 % van de deelnemers had hierdoor een voorschriftplichtige pijnstiller nodig of kon zijn gewone activiteiten niet kunt uitoefenen. De firma geeft aan dat deze bijwerkingen van korte duur waren.

 

Winst gegarandeerd

Met een aangekondigd prijskaartje tussen € 58 en € 67 voor twee dosissen is het Moderna-vaccin het duurste van alle koplopers. De firma streeft dus duidelijk winst na. Schrijnend, aangezien het vaccin mee ontwikkeld werd door onderzoekers van het Amerikaanse publiekgefinancierde National Institute of Health en de studies bijna volledig gefinancierd werden door de Amerikaanse overheid. Gezien de aanzienlijke publieke investeringen en de uitzonderlijke omstandigheden hadden we toch een betaalbaarder product verwacht.
 
Meerdere farmabedrijven hebben zich namelijk wél geëngageerd om hun vaccin te verkopen voor de kostprijs. Nu is weliswaar in de media aangekondigd dat COVID 19-vaccins gratis zullen zijn in België, maar het is natuurlijk wel onze ziekteverzekering - en dus onrechtstreeks de burger - die opdraait voor de gepeperde rekening.

 

Nog geen terugkeer naar vroeger

Net zoals bij de aankondiging van het vaccin van Pfizer moeten we opnieuw benadrukken dat zo'n vaccin nog geen einde van de voorzorgsmaatregelen betekent. De studies voor beide vaccins zijn nog niet afgerond en ze zijn ook nog niet goedgekeurd.

Op korte termijn zullen Pfizer en Moderna sowieso niet tegemoet kunnen komen aan de enorme vraag, en of de vaccins ons tegen infectie zal kunnen beschermen, blijft nog afwachten.

Bovendien zijn er ook nog verschillende praktische bekommernissen qua verdeling en vaccinatie. Iedere patiënt zal twee dosissen nodig hebben, waardoor er dubbel zoveel vaccins nodig zullen zijn. In totaal wil onze regering driekwart van de Belgische bevolking laten vaccineren om voldoende groepsimmuniteit te bereiken.

De Europese Commissie heeft inmiddels een contract getekend met Pfizer/BioNTech, maar nog niet met Moderna, al zal dat waarschijnlijk wel snel gebeuren.