Dossier

Tandzorgverzekeringen

09 november 2017
tandartsverzekering

Tandzorg is duur en wordt te weinig vergoed door de verplichte verzekering geneeskundige verzorging. Is een tandzorgverzekering dan aan te raden om een terugbetaling van de grote kosten te krijgen? Dat hangt af van je gebitstoestand en de verzekeringsvoorwaarden. De contracten bevatten immers allemaal beperkingen.

Als je de brochures van tandzorgverzekeringen doorbladert, krijg je de indruk dat je tegen betaling van een bescheiden maandelijks bedrag alle grote en dus dure tandingrepen die je mogelijk nog te wachten staan, volledig terugbetaald krijgt. Niets is echter minder waar. Als je de contracten uitpluist, blijkt immers dat de terugbetaling vaak begrensd is. Bovendien bevatten de contracten verschillende beperkingen en uitsluitingen.

Premie stijgt mettertijd

Natuurlijk stijgt de premie met de leeftijd. Hoe ouder je bent op het moment van de inschrijving, hoe hoger je basispremie is. Bovendien is de premie niet vast. Enerzijds wordt ze geïndexeerd en anderzijds voorzien de meeste contracten in systematische stijgingen op basis van eigen criteria (bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe leeftijdsklasse of om de 5 jaar). Slechts enkele contracten beloven dat je je hele leven hetzelfde startbedrag betaalt, op de wettelijke toegestane verhogingen na (zoals de indexering).

Op lange termijn verbonden met je ziekenfonds

Tenzij je voor een privéverzekeraar kiest, ben je voor een tandzorgverzekering aangewezen op je eigen ziekenfonds. Je kunt immers niet alleen een tandzorgverzekering bij een ziekenfonds nemen. Maar zelfs als jouw ziekenfonds niet de beste tandzorgdekking biedt, denk je beter twee keer na voor je overstapt. Je ziekenfonds biedt immers een ruime waaier aan diensten. Net als de bijdrage verschillen die naargelang van het ziekenfonds.

Niet onmiddellijk gedekt

Zodra het contract ingaat, betaal je de volledige premie. Maar gewoonlijk kan je pas een terugbetaling krijgen na een wachttijd van 6 maanden of meer. Daarbij komen nog specifieke wachttijden voor bepaalde zorgen en ingrepen (de duurste uiteraard).  Meestal geniet je pas een maximale terugbetaling vanaf het derde jaar.

Niet alles gedekt

De enige privéverzekeraar die dit soort van verzekering aanbiedt, sluit tandzorgen uit voor problemen die al bestonden bij aanvang van het contract, zoals prothesen voor tanden die toen al ontbraken. De ziekenfondsen niet.

Ze vergoeden echter geen ingrepen die gepaard gaan met een ziekenhuisopname (met overnachting) en de meeste ook geen geneesmiddelen die tandartsen hebben voorgeschreven. Sommige contracten koppelen de terugbetaling bovendien aan die van het Riziv. Als het ziekenfonds geen vergoeding toekent, word je dus evenmin door je verzekering vergoed. En de helft van de contracten betaalt ook geen ereloonsupplementen terug.

Nooit volledig vergoed

De contracten voorzien in een maximaal terugbetalingspercentage en een jaarlijkse maximumvergoeding per type van tandverzorging. Bovendien is ook het totale jaarlijkse terugbetalingsbedrag begrensd. Je moet dus rekening houden met drie plafonds!

Geen overdracht mogelijk

Tot slot is het niet mogelijk om de ongebruikte bedragen van het ene jaar op te sparen voor het volgende. Wat dit jaar niet werd gebruikt, gaat verloren.