Dossier

Wat zijn je rechten als patiënt?

12 maart 2018
Uw rechten als patiënt

De wet op patiëntenrechten geeft je een aantal rechten op medisch vlak. Zo heb je recht op inzage in je medisch dossier. Als je rechten als patiënt volgens jou niet worden nageleefd, kan je terecht bij de gratis ombudsdienst om klacht in te dienen.

Patiëntenrechten

Je gezondheid is belangrijk en iedereen zal vroeg of laat wel nood hebben aan zorg en zorgverleners. Het is dan ook erg belangrijk om te weten welke rechten je hebt als patiënt.

Zo heb je een aantal rechten ten opzichte van je arts, tandarts, apotheker, verpleger of verpleegster en andere zorgverstrekkers. Denk bijvoorbeeld aan recht op de vrije keuze van zorgverlener en recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.

Je rechten als patiënt, een overzicht

Als patiënt heb je recht op:

  • kwaliteitsvolle dienstverlening: de zorgverlener moet handelen volgens jouw behoeften, op de hoogte zijn van de geldende wetenschappelijke normen en aanbevelingen en ze toepassen, en respect hebben voor je menselijke waardigheid en je morele, culturele en religieuze waarden.
  • de vrije keuze van je zorgverlener: je mag zelf een zorgverlener kiezen, ook als je wordt doorverwezen, behalve in het kader van de arbeidsgeneeskunde of bij een gedwongen opname.
  • informatie over je gezondheidstoestand: je hebt recht op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de (vermoedelijke) evolutie. Maar je kunt ook uitdrukkelijk vragen om niet geïnformeerd te worden. 
  • geïnformeerde toestemming: je mag altijd kiezen of je wel of niet wil weten hoe het met je gezondheid is gesteld. En bij iedere tussenkomst van een zorgverlener mag je je toestemming geven of weigeren. De zorgverlener moet je vooraf alle informatie geven om een goede beslissing te kunnen nemen. Dit wordt ook wel het recht op informatie en geïnformeerde toestemming genoemd.
  • een up-to-date en veilig bewaard medisch dossier: de zorgverlener moet een medisch dossier bijhouden met al je medische informatie, zoals je onderzoeksresultaten, informatie die je geeft tijdens consultaties en zijn eigen notities. 
  • inzage in en een afschrift van je medisch dossier: je mag je eigen medisch dossier inkijken en er een kopie van vragen.
  • de bescherming van je privacy: de zorgverlener is gebonden aan het beroepsgeheim en mag dus geen informatie over je gezondheidstoestand aan anderen meedelen. Niemand kan jou of de zorgverlener dus verplichten om gezondheidsinformatie te delen met je werkgever of een verzekeraar. Je mag ook toestemming weigeren voor de aanwezigheid van studenten geneeskunde bij je consultatie, onderzoek of behandeling.
  • pijnbehandeling: de zorgverlener moet pijn voorkomen, evalueren, behandelen en verzachten. 
  • klachtbemiddeling: met eventuele klachten kan je terecht bij een ombudsdienst. Die zal niet oordelen, maar wel bemiddelen tussen jou en de persoon of de dienst waar je klacht over gaat.

Waar medische klacht indienen?

Tot slot heb je ook altijd recht op klachtenbemiddeling. Hiervoor kan je terecht bij de ombudsdienst, die ervoor zorgt dat je rechten worden nageleefd. Waar je klacht moet indienen, hangt af van de persoon of dienst waarover je een klacht hebt. Wij zetten verder in dit artikel alles voor je op een rijtje.