Persbericht

Testaankoop, Okra en Financité: "De regering en de bankensector slagen er niet in om de toegang tot cash geld te waarborgen."

31 maart 2023

De federale regering en Febelfin hebben een minimaal akkoord bereikt over de toegankelijkheid van geldautomaten.

Al meer dan 2 jaar vragen OKRA, Financité en Test-aankoop en verschillende andere middenveldorganisaties een (wetgevend) initiatief van de federale regering om de toegang tot cash geld te waarborgen. Het akkoord dat vandaag (31 maart 2023) werd meegedeeld, waarbij de bankensector er zich ertoe verbindt 287 extra geldautomaten extra te installeren, beantwoordt niet aan de eisen die onze organisaties hebben geformuleerd.

Het protocol houdt in dat er op 207 locaties een extra geldautomaat zal worden geïnstalleerd. Dit om de afstand tot een geldautomaat te verkleinen. Bovendien zullen er ook 80 extra geldautomaten komen die de wachttijd bij een geldautomaat moeten beperken. De belofte van 4000 geldautomaten verspreid over het land, ligt in feite dicht bij de oorspronkelijke prognoses van de financiële sector. 

Financité, Testaankoop en OKRA hebben begin maart de petitie SOSCASH opgestart. Hierbij vroegen de drie organisatie de federale regering om bindend akkoord te sluiten waarbij er minstens het aantal geldautomaten van eind 2021 zou worden opgenomen (meer dan 5900 geldautomaten) en aan twee doelstellingen zou voldoen:

- ten minste 95% van de bevolking moet binnen een straal van 2,5 kilometer (werkelijk aantal kilometers) toegang hebben tot een bankautomaat met een basisdienstverlening (geldopname, storting, …) en ten minste 98% van de bevolking binnen een straal van 5 kilometer

- elke gemeente moet beschikken over een aantal automaten dat overeenkomt met ten minste één automaat per 1500 inwoners (bevolkingsdichtheid).

Het akkoord zou als doel hebben om een betere spreiding van geldautomaten te bekomen (minder dan 2 km werkelijke afstand in stedelijke gebieden, minder dan 3 km in zogenaamde tussengebieden en minder dan 5 km op het platteland). Het bijhorend percentage voor hoeveel percentage van de bevolking dat deze quota moeten worden gehaald, is niet opgenomen in het akkoord. 

Door dit akkoord zal de situatie verder verslechteren”, zegt Anne Fily, onderzoekster financiële inclusie bij Financité.

Bovendien is het akkoord ook niet bindend en te vrijblijvend van karakter. Er worden geen sancties voorzien als het akkoord niet wordt nageleefd”, zegt Delphine Schedin, belangenbehartigster bij de ouderenorganisatie OKRA. 

Onze organisaties betreuren ten zeerste dat er niet wordt geluisterd naar de noden, behoeften en rechten van de consumenten. Onze petitie SOSCASH die sinds begin maart meer dan 17 500 handtekeningen heeft verzameld, bewijst dat de toegang tot cash geld een prangend probleem is waarover veel mensen zich zorgen maken.

We vragen inzage over de details van het akkoord waarbij het aantal locaties en geldautomaten per gemeente worden meegedeeld. Zo kan elke gemeente de situatie analyseren. We vragen de federale regering ook om de Kamer de kans te geven zich uit te spreken over dit protocol.

Voor Laura Clays van Testaankoop, "is het hoog tijd dat over deze kwestie een democratisch debat wordt gevoerd, en indien nodig, een wettelijk kader wordt gecreëerd om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking die cash geld wil blijven gebruiken.”

De Belgische mededingingsautoriteit moet zich ook nog uitspreken over de wettelijkheid van de overeenkomst inzake het Batopin-project tussen de vier grootbanken van het land.