Persbericht

Testaankoop, Okra en Financité lanceren een petitie tegen het verdwijnen van geldautomaten

03 maart 2023

Elke dag sluit minstens één bankkantoor in België zijn deuren. Op die manier verdwijnen ook de geldautomaten die daar stonden en wordt het voor de consument steeds moeilijker om bij zijn geld te komen. De organisaties Testaankoop, Okra en Financité krijgen er veel klachten over en hebben besloten hun krachten te bundelen. Samen lanceren ze een petitie om de regering te vragen het fundamentele recht van elke persoon op een gemakkelijke en vrije toegang tot zijn eigen geld te garanderen.

Steeds minder geldautomaten

In België is het aantal geldautomaten de laatste 5 jaar sterk afgenomen: elke dag sluit minstens één bankkantoor zijn deuren, samen met de geldautomaten die er stonden. In 2017 waren er nog meer dan 8.000 geldautomaten in België, eind 2021 nog maar 5.900. Tegen eind 2024 zouden er, door de sluiting van kantoren en de uitvoering van het Batopin-project, minder dan 4.000 automaten beschikbaar zijn, op steeds verdere afstand.

Toegang tot je eigen geld is een grondrecht

Testaankoop, Okra en Financité ontvangen veel klachten van consumenten die terug aan hun geld willen kunnen. Het gevoel heerst dat banken je beletten toegang te krijgen tot je geld wanneer je dat wilt.

Bankensector blijft zich verzetten

Ondanks de vele klachten, lokale petities, moties van gemeenteraden, resoluties van regionale parlementen en parlementaire vragen van alle politieke kleuren, blijft de bankensector doof. Maar het recht op toegang tot je eigen geld is een grondrecht.

Een petitie om druk te zetten!

We weten dat ministers Van Peteghem, Dermagne en Bertrand op dit ogenblik in gesprek zijn met de bankensector, daarom vragen wij hen:

  • dat er onmiddellijk een einde komt aan de verdwijning van geldautomaten;
  • dat we terugkeren naar het aantal automaten van 31 december 2021, gelijk verdeeld over het hele land;
  • dat de federale regering, bij gebrek aan een aanvaardbaar en bindend akkoord, overgaat tot wetgeving.

Iedereen die deze vraag steunt kan de petitie ondertekenen op www.soscash.be.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.