Persbericht

Al meer dan 11.000 handtekeningen tegen het verdwijnen van geldautomaten

21 maart 2023

Het is een veel gehoorde klacht bij Testaankoop, Okra en Financité: als gevolg van de dagelijkse sluitingen van bankkantoren en de geldautomaten die er te vinden zijn, wordt het steeds moeilijker aan zijn eigengeld te geraken.  Daarom lanceerden de drie organisaties een petitie om de regering te vragen het fundamentele recht van elke persoon op een gemakkelijke en vrije toegang tot zijn eigen geld te garanderen.  Vandaag onderschreven al meer dan 11.000 mensen de petitie.

Naar een gedwongen veroudering van cash

Elke dag sluit er in België minstens een bankkantoor de deuren.  De gevolgen zijn talrijk, niet in het minst voor wie nog aan zijn eigen geld wil geraken.  Opmerkelijk, zeker omdat volgens de Europese Centrale Bank, 45% van de Belgen er de voorkeur aan geeft om cash te gebruiken [1].  In 2017 telde België nog meer dan 8.000 geldautomaten, tegen eind 2024 moet het Batopin-project leiden tot een halvering ervan.

Ondanks de vele klachten van consumenten, blijft het in de bankensector, die een monopolie hebben op de deposito’s, oorverdovend stil. Maar het recht op toegang tot je eigen geld is een grondrecht.  De geleidelijke afschaffing van de geldautomaten versnelt alleen maar de gedwongen veroudering van contant geld, ten nadele van de consument.

Een petitie om druk uit te oefenen.

Omdat de onderhandelingen met de bankensector momenteel aan de gang zijn, vragen Testaankoop, Okra en Financité aan ministers Van Peteghem en Dermagne alsook staatssecretaris Bertrand:

  • dat er onmiddellijk een einde komt aan de verwijdering van geldautomaten;
  • dat we terugkeren naar het aantal automaten van 31 december 2021, gelijk verdeeld over het hele land;
  • dat de federale regering, bij gebrek aan een aanvaardbaar en bindend akkoord, overgaat tot het opstellen van een wetgeving.

Vandaag ondertekenden al meer dan 11.000 mensen de petitie.  Doe mee met de actie en steun onze eisen door de petitie op www.soscash.be te ondertekenen.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.