Nieuws

Betalen voor je eigen geld ? Nee!

07 februari 2020
Petitie stop bankkosten

Wie zijn eigen zichtrekening wil gebruiken, moet daar steeds vaker voor betalen. De druk van de banken richting een cashloze en digitale maatschappij wordt alsmaar groter. Wij willen een bevriezing van de banktarieven en een uitbreiding van een basis bankdienst.

Sinds februari 2019 berichten wij in de publieke opinie en interpelleren we de autoriteiten over de problematiek van een cashloze maatschappij, de digitalisering van de bankdiensten en de verhoging van de tarieven, vooral voor de zogenaamde manuele verrichtingen. 

Alsmaar duurder, alsmaar meer kosten… 

Parallel aan de vermindering van het aantal filialen en bankautomaten, is er een nieuwe vorm van discriminatie ontstaan in verband met de digitalisering van de bankdiensten. Alle middelen worden gebruikt om klanten ervan te weerhouden zogenaamde manuele handelingen uit te voeren of te laten uitvoeren.

Zo wordt het afdrukken van rekeningafschriften bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt, wordt een prijsverhoging toegepast om ze te versturen naar de klant thuis, worden geldopnames duurder gemaakt, worden papieren overschrijvingen steeds duurder enzovoort.

Deze situatie stelt klanten voor een voldongen feit, vooral degenen die minder ervaring hebben met computer- of mobiel bankieren of die niet over de nodige apparatuur beschikken. Er zijn er een groot aantal. Voor hen lijken de banken slechts één project te hebben: het opleggen van ongebreidelde en steeds hogere kosten. 

We binden de strijd aan

Daarom zijn wij tegen deze praktijken ten strijde getrokken. In februari 2019 lanceerden we een petitie (zie hieronder) die al bijna 23 000 mensen heeft verzameld die ontevreden zijn over de neiging om bepaalde klanten te ontmoedigen of zelfs uit te sluiten. 

De problematiek is al geruime tijd aan de gang en nu kondigt Belfius aan dat ze op 1 april de kosten van de meeste van zijn rekeningen en de geldopnames met geldautomaten (bijna al zijn klanten, al dan niet digitaal, zullen worden getroffen) zullen verhogen, evenals van de prijs van papieren overschrijvingen, die zal stijgen van 1,25 tot 2 euro.

Dat is des te schokkender omdat de bank een publiek profiel heeft en aanzienlijke dividenden blijft uitkeren aan haar hoofdaandeelhouder, de Belgische Staat. Wij dringen aan bij minister Muylle om de maatregel in te trekken.

Niet zonder draagvlak

We kunnen niet aanvaarden dat de consument de dupe wordt van deze evolutie die te snel en te agressief is opgelegd door de eenzijdige maatregelen van de bankensector. Daarom hebben wij deze zes eisen opgesteld in een petitie die je hieronder kunt ondertekenen:

  • Intrekking van de verdere geplande verhoging bij Belfius en een bevriezing van de bankkosten tot een nieuwe basisbankdienst wordt toegepast (zie laatste puntje).
  • Gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken.
  • Een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen.
  • Het 10 jaar bijhouden van rekeningafschriften bij elke bank (wettelijke verjaringstermijn).
  • De oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening.
  • En vooral de aanpassing en uitbreiding van de basisbankdienstverlening om de eenzijdige en te abrupte evolutie van de digitalisering op te vangen.