Nieuws

Nieuwe tariefverhogingen benadelen digitaal zwakke consumenten

13 november 2019

De meerderheid van de banken kondigt voor 2020 tariefstijgingen aan, vooral voor de toegang tot contant geld, handmatige verrichtingen en papieren rekeninguittreksels. Om te voorkomen dat een deel van de bevolking – die nog niet op de digitale trein is gesprongen – wordt gestraft, stellen we voor om de zogenaamde basisbankdienst uit te breiden naar deze mensen.

De meeste banken kondigen een stijging van de bankkosten aan voor 2020. En ook nu zijn het de mensen die de digitale trein niet kunnen (of willen) volgen, die worden gestraft. De trend is al enkele jaren duidelijk: met tariefverhogingen worden klanten aangespoord om steeds meer zelf te doen en ze moeten dit bovendien digitaal doen.

Enkele verhogingen:

  • Klanten van BNP Paribas Fortis die geld afhalen bij een andere geldautomaat dan die van hun eigen bank, zullen € 0,70 in plaats van € 0,10 per transactie moeten betalen. Bij Fintro betaalde je niets, maar moet je vanaf 2020 € 0,70 ophoesten. Zo ook bij st@rtbank van Axa Bank, die nu € 0,50 aanrekent voor geldafhalingen aan een andere geldautomaat. Als een klant van Deutsche Bank in de toekomst via zijn kredietkaart geld wil opnemen, zal hem hiervoor € 5 per transactie worden aangerekend in plaats van de huidige € 2,50.
  • Ook de tarieven voor manuele verrichtingen stijgen. Van € 0,70 tot € 1,50 voor een papieren overschrijving van Crelan, van € 1,50 tot € 2 bij Fintro en BNP Paribas Fortis.
  • Wie er als klant bij Bpostbank voor kiest om zijn papieren rekeningafschriften toegestuurd te krijgen, betaalt nu € 1,17 per zending in plaats van € 0,97. Hoewel in het verleden bij de rekening Hello4You van Hello Bank alleen de portkosten dienden te worden vergoed, komt daar nu een forfaitair bedrag van € 5 bovenop.

Zorgwekkende evolutie

De banken verhogen de kosten van een papieren overschrijving, verminderen het aantal kantoren, krimpen het netwerk van geldautomaten en printers in … Op die manier dringen ze de digitalisering van hun diensten op aan hun klanten. Ze gaan er voor het gemak van uit dat iedereen een performante en beschermde pc bezit, een internetverbinding, printer, smartphone met betaalapps, externe harde schijf om digitale informatie te bewaren …

Dat is natuurlijk ver van de realiteit. Voor veel consumenten is de digitalisering inderdaad een praktische oplossing. Maar anderen zijn minder behendig of hebben niet de middelen om de nodige toestellen in huis te halen.

Wij pleiten voor nieuwe basisbankdienst

Wij pleiten daarom voor een uitbreiding van de basisbankdienst. De basisbankdienst biedt tegen een redelijke prijs een zichtrekening, een debetkaart en verrichtingen zoals geldafhalingen en doorlopende opdrachten.

Sinds 2003 hebben alle banken deze basisbankdienst in hun aanbod. Nu pleiten wij ervoor dat deze dienst beschikbaar is voor alle klanten die dat wensen, ook al voldoen ze niet aan de voorwaarden om van de dienst te kunnen genieten (ze mogen bijvoorbeeld niet al een zichtrekening bij een bank hebben). Op die manier kunnen mensen voor wie de digitalisering te snel gaat, zich geleidelijk aanpassen en hun geldzaken autonoom blijven beheren.

Teken de petitie

Behalve de uitgebreide basisbankdienst vraagt Test Aankoop ook:

  • gratis geldafhalingen aan de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand aan de automaten van concurrerende banken
  • een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen
  • het bijhouden van rekeningafschriften gedurende tien jaar (wettelijke verjaringstermijn)
  • de oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening.

Ben je het eens met onze eisen? Volg het voorbeeld van bijna 19 000 andere mensen en teken onze petitie Stop bankkosten.