Nieuws

Je centen gegijzeld door de bank

11 december 2019
digitalisering banken gijzelt consument

De digitalisering van de bankdiensten biedt ongetwijfeld voordelen. Maar de manier waarop ze ons in de maag wordt gesplitst, heeft gevolgen die niet door de beugel kunnen.

De digitale trein die door de bankwereld snelt, heeft niet alleen voordelen voor de consument. Wij trokken bij de banken zelf aan de alarmbel over de nadelen én drongen er bij de wetgever op aan om in te grijpen.

De pers focust de jongste tijd erg op een probleem dat wij al lang aanklagen. Het is namelijk al een hele tijd dat de banken maatregelen nemen waarmee ze hun klanten in de praktijk de toegang tot hun tegoeden bemoeilijken. De laatste maanden gebeurt dat in versneld tempo. 

Het is wellicht in het voordeel van de banken om de hoeveelheid cash te zien verminderen of zelfs verdwijnen, maar dat is niet wat hun klanten willen! Alle onderzoeken, ook die van ons, wijzen erop dat de consumenten niet bereid zijn om cash volledig op te geven. Zelfs niet wie echt fan is van elektronisch betalen. Cash geld is ook nog altijd heel erg aanwezig in de economie en bij het gebruik onder particulieren. Maar toch zien we dat je vandaag de dag veel moet betalen als je geld opneemt aan het loket (soms kun je dat zelfs niet meer doen), dat het aantal geldautomaten drastisch afneemt en dat er almaar vaker zelfs kosten worden aangerekend wanneer je geld afhaalt aan een automaat.

Het is dan ook niet te verwonderen dat de consumenten het gevoel hebben dat hun centen gegijzeld zitten bij de bank. Ze kunnen immers alleen bij een bank terecht als ze hun geld willen laten bewaren. Het is dan ook onaanvaardbaar dat de banken eenzijdig kunnen beslissen over de voorwaarden waaronder de consument aan zijn eigen geld kan.

Dat is een basisrecht dat bij wet moet worden vastgelegd. Anders zullen de consumenten nog minder vertrouwen hebben in de banken. Wij zullen er bij de volgende regering op aandringen om dat probleem aan te pakken.

Ook jij kunt iets doen …

… door onze petitie Stop bankkosten te tekenen. Ruim 19 000 mensen deden het al vóór jou!

Daarin doen we onder meer deze voorstellen:

  • Geen kosten voor afhalingen van cash aan de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand aan de automaten van de concurrerende banken.
  • Een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen.
  • Rekeningafschriften die bij elke bank 10 jaar ter beschikking blijven.
  • De oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening.
  • De uitbreiding van de basisbankdienst.

TEKEN ONZE PETITIE