Dossier

Als je een familielid of een vriend financieel wilt helpen

18 augustus 2022
familie of vrienden financieel helpen

Dacht je aan hulp in de vorm van een schenking? Of wil je het geld wel terug en heb je dus een lening voor ogen? Of overweeg je misschien steun in de vorm van een (voor jou fiscaal aftrekbare) onderhoudsuitkering? Lees eerst onze tips.

Diverse mogelijkheden

Als je het zelf financieel allemaal goed kunt bolwerken, maar iemand uit je naaste omgeving - je zoon of dochter, je oude vader of moeder, een goede vriend …- in geldnood zit, wil je die persoon misschien wel steunen. Die steun kan diverse vormen aannemen, de ene al geschikter dan de andere. 

Geld weggeven

Je kunt de betrokkene officieel een som geld geven. “Officieel” omdat je ondertussen aan successieplanning kunt doen en de latere rekening aan erfbelasting kunt verlagen. Of omdat je niemand van je familie wilt benadelen en je de gift gewoon als voorschot op een later erfdeel ziet. Of omdat het niet om een familielid gaat, en je open kaart wilt spelen met je verwanten.

Dat kun je via de notaris in een schenkingsakte laten vastleggen.

Maar die notaris is geen verplichting. Je kunt evengoed geld geven met een bankgift of met een handgift.

Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke formule te kennen.

Een onderhoudsuitkering toekennen

Als de persoon die je financieel wilt steunen, iemand van de naaste familie is, bestaat de mogelijkheid om geld te geven onder de noemer “onderhoudsuitkering”. Compleet buiten de context van een echtscheiding of co-ouderschap dus. Gewoon vrijwillig, op grond van de wettelijke onderhoudsplicht die bestaat tussen afstammelingen. De grote troef voor jou is dat je een deel van dat geld kunt terugkrijgen via de fiscus.

Je beseft evenwel maar beter dat het gevaar bestaat dat de persoon in kwestie door de fiscale regels uiteindelijk minder krijgt dan wat jij voor ogen had. In wat volgt, leggen wij uit hoe dit systeem werkt.

Een lening toestaan

Je hoeft niet per se geld weg te geven, je kunt ook een lening toestaan. Dan kom je overeen dat je het geld zult terugkrijgen.

Ongeacht hoeveel vertrouwen je erin hebt dat de lening zal worden afbetaald, het is aan te raden om de voorwaarden schriftelijk vast te leggen. Dat is niet alleen juridisch het zekerste, het is ook een garantie om jullie goede relatie niet in het gedrang te laten komen. Er kan immers plots een haar in de boter zitten. In wat volgt, geven we tips over het toestaan van een lening.

Je borg stellen

Stel, een van je kinderen wil een lening aangaan, maar vindt geen kredietgever die hem die wil toestaan. Je wilt helpen, en het lijkt je heel simpel om je borg te stellen voor die lening. Pas daarmee op. Want als je zoon bijvoorbeeld € 100 000 heeft geleend met jou als borg maar die lening niet meer kan afbetalen, zal de kredietgever jou zonder pardon aanspreken. Stel je dus alleen borg als je de afbetaling zult kunnen overnemen zonder zelf in de problemen te komen.

Lijkt het je eenvoudiger om gewoon zelf een lening aan te gaan in de plaats van je kind? Dat is nog gevaarlijker, want het betekent dat jij niet over de middelen beschikt om je kind te helpen. Als de afbetaling op een gegeven ogenblik een te zware last wordt voor jouw budget, zit jij dan met de gebakken peren.

Ongedwongen hulp bieden

In plaats van je eigen financiële situatie voor lange tijd te hypothekeren kun je ook overwegen om heel gericht bij te springen. Dus op het ogenblik dat je verwant of vriend absoluut een specifieke uitgave moet doen en dat niet aankan. Je kunt bijvoorbeeld af en toe wat geld toestoppen voor de boodschappen voor het huishouden. Of je stort een bijdrage wanneer er een wasmachine nodig is of een dringende herstelling aan het huis. Ook dat is solidariteit, maar zonder officieel kantje. Zo hou je te allen tijde onder controle dat je zelf nog voldoende reserve hebt.