Modeldocument

Handgeschreven schuldbekentenis

03 juni 2020
Contract lenen

Als je financieel in de problemen zit maar een familielid of een vriend je wilt bijstaan met een lening voor een niet al te groot bedrag, kun je je schuld tegenover die persoon in een eenvoudig document vastleggen. Wij stelden een voorbeeld op, waarop je je kunt inspireren.

Wanneer een lening wordt gegeven tussen familieleden of vrienden, is het cruciaal om de voorwaarden schriftelijk vast te leggen. Dat is niet alleen juridisch het zekerste, het is ook een garantie om jullie goede relatie niet in het gedrang te laten komen. Er kan immers plots een haar in de boter zitten.

Wanneer het leningsbedrag niet te groot is, kan een schuldbekentenis volstaan. Dat is een document waarin jij erkent een bepaald bedrag verschuldigd te zijn aan de persoon die het geld aan jou leent. Met de volledige identiteit van beide partijen, maar met alleen jouw handtekening.

De tekst moet normaliter volledig met de hand zijn geschreven.

Is hij toch getypt, dan moet je de volgende vermeldingen met de hand toevoegen: “goed voor het bedrag van …” met het bedrag in letters, gevolgd door de datum en de handtekening.

Er wordt het best gepreciseerd wanneer de terugbetaling is gepland of hoe de periodieke afbetaling moet verlopen.

Wij stelden een voorbeeld op dat je hieronder kunt downloaden. Je kunt je erop inspireren voor je eigen schuldbekentenis, aangepast aan jouw situatie.