Antwoord van expert

Wat moet je doen als je je consumentenkrediet niet kunt terugbetalen?

08 september 2022
consumptiekrediet besparen

Wat als je de rekening niet kunt betalen? Als je er niet in slaagt je achterstallige betalingen op tijd af te lossen, zal het moeilijk zijn om aan de sancties te ontsnappen zegt Danièle Bovy, onze juridisch expert. Lees haar advies over consumentenkrediet.  
Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Danièle Bovy
Juridisch expert
Als je er niet in slaagt je achterstallige betalingen op tijd af te lossen, zal het moeilijk zijn om aan de sancties te ontsnappen.
In het huidige economische klimaat zit je tegen het einde van de maand misschien krap bij kas. Het kan dan verleidelijk zijn om een klassieke lening op afbetaling af te sluiten om over een kasreserve te beschikken. In dat geval moet je je aan een vast afbetalingsplan houden tot het krediet volledig is afbetaald. Er bestaat echter ook een formule waarbij je veel meer vrijheid hebt: een kredietopening. Deze formule kan echter ook ernstige gevolgen hebben als je niet binnen de afgesproken termijnen afbetaalt

 

Wat is het verschil tussen een kredietopening en een klassiek krediet? 

Met een lening op afbetaling leen je voor een vooraf bepaalde duur en moet je maandelijks een vast bedrag terugbetalen, dat telkens bestaat uit een deel terugbetaling van het “geleende kapitaal” en een deel intresten op het kapitaal dat nog niet is terugbetaald, tot het krediet volledig is afbetaald. Typische voorbeelden zijn een autolening, een lening voor verbouwingen of een zogenoemde persoonlijke lening (in dat geval hoef je niet te verantwoorden waarvoor je het geld wilt gebruiken).

Kredietopeningen daarentegen zijn meestal contracten van onbepaalde duur en er is geen vaste maandelijkse afbetaling

 

Kredietopeningen zijn geen extra bron van inkomsten

Het openen van een kredietrekening geeft je veel vrijheid, maar je moet natuurlijk wel bepaalde verplichtingen nakomen. Het openen van krediet kan ernstige gevolgen hebben als je je niet aan de regels houdt. Sommige mensen verzuimen bijvoorbeeld het maandelijks afgesproken bedrag te betalen, en anderen blijven maar putten in de kredietlijn en zitten uiteindelijk met een zwaardere schuld dan het maximumbedrag dat was toegestaan.

"Na een eerste aanmaning en vervolgens een aangetekende brief, wordt het contract beëindigd en zijn alle boetes van toepassing als je niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden betaalt."

Beschouw deze kredietlijn dus niet als een bijkomende bron van inkomsten, iets waar je maar uit te grabbelen hebt telkens wanneer je iets wilt kopen. Maak er bv. gebruik van wanneer je een probleem hebt aan je auto of aan je huis dat je niet verwachtte en dat dringend moet worden hersteld. Het is niet omdat de mogelijkheid bestaat om geld op te nemen dat je zelf niet hebt, dat je het ook per se moet doen.


Betaal het krediet altijd zo snel mogelijk af. Beperk je dus niet tot het verplichte minimum per maand, maar stort telkens zoveel als je kunt. Beschik je over wat spaargeld, besteed het dan meteen aan de afbetaling van de kredietopening. Het is veel voordeliger om daarmee een krediet terug te betalen dat je veel kost aan intresten (doorgaans meer dan 10%) dan om het geld te parkeren op een spaarrekening die vandaag de dag niets of nog amper iets opbrengt (minder dan 1%).

 

Wat zijn de gevolgen als je niet kunt betalen? 

De gevolgen van een laattijdige betaling van een consumentenkrediet kunnen zeer ernstig zijn. "Na een eerste aanmaning en vervolgens een aangetekende brief, wordt het contract beëindigd en zijn alle boetes van toepassing als je niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden betaalt, " legt Danièle Bovy uit. Met andere woorden: 

  • Je wordt gevraagd de uitstaande schuld in één keer terug te betalen.
  • Er worden je ook andere bedragen aangerekend: een schadebeding plus interesten voor laattijdige betaling.
  • Je wordt opgenomen in de lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, wat een serieuze belemmering zal zijn als je ergens een nieuw krediet wilt aanvragen. 
  • Mogelijke eigendomvoorbehoud clausules en mogelijk loonoverdracht.  

 

Wat zijn de mogelijke oplossingen? 

"Als je moeilijkheden ondervindt om je kredietopening terug te betalen, kan de kredietgever de maandelijkse aflossingen niet opschorten of de looptijd van het krediet verlengen zonder dat dit als een nieuwe lening wordt beschouwd. Als je er niet in slaagt je achterstallige betalingen op tijd af te lossen, zal het moeilijk zijn om aan de sancties te ontsnappen. Zelfs als je een lening aangeboden krijgt, denk dan twee keer na voor je een nieuwe lening aangaat. Het zou hetzelfde zijn als een gat graven om een ander gat te vullen, en dat is zelden de oplossing," aldus Danièle Bovy. 

 

Nog vragen? 

Als je vragen over leningen hebt, neem dan contact op met onze kredietexperts. Je kunt ze bellen op 02 542 33 44 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. 

Bel 02 542 33 44