Antwoord van expert

Help! Ik kan mijn hypotheek niet betalen. Wat nu?

14 september 2022
huisje op laatste dag van een kalender om betaling hypotheek te weergeven

Wat als je de rekening niet kunt betalen? Onze deskundigen geven antwoord. Deze keer geeft Yves Evenepoel, onze expert op het gebied van hypotheekleningen, advies over wat je moet doen als je de hypothecaire lening niet meer kunt betalen. 
Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Yves Evenepoel
Expert hypotheekleningen
Het belangrijkste wat je kunt doen als je een betaling hebt gemist, is zo snel mogelijk met je kredietgever praten. Stel het niet te lang uit om hulp te vragen.

Wat gebeurt er als ik mijn hypothecaire lening niet betaal?

Als je 3 keer je maandelijkse aflossingen niet (volledig) hebt betaald, dan stuurt je kredietgever je een herinnering met een aangetekende brief. Ook zullen je gegevens dan doorgestuurd worden naar een soort “zwarte lijst” voor wanbetalers, dat is de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Dan zal het zeer moeilijk worden om nog ergens anders een krediet af te sluiten. Er wordt ook een procedure opgestart waarbij je voor de beslagrechter moet komen, die zal proberen om tot een minnelijke schikking te komen (waarbij je bijvoorbeeld de schuld meer gespreid kunt terugbetalen of er een beslag op je loon wordt gelegd). Als dat mislukt, dan kan de bank na het volgen van een bepaalde procedure beslag leggen op je woning en wordt die verkocht. Vervolgens wordt die opbrengst van die verkoop gebruikt om je schuld aan de bank terug te betalen. 

Praat zo snel mogelijk met je kredietgever

Aan herinneringsbrieven en ingebrekestellingen zijn kosten verbonden. Daarnaast kan je kredietgever je ook nalatigheidsinteresten laten betalen. “Praat daarom zo snel mogelijk met je bank. Denk niet te gemakkelijk dat je nog genoeg tijd hebt, want je moet al gauw achterstallige interesten betalen”, zegt Yves Evenepoel. Deze nalatigheidsinterest is overigens niet verplicht, “misschien dat je kredietgever zegt dat dat voor een keertje niet hoeft, dat hangt een beetje af van de goodwill van de bank. Maar het is echt heel belangrijk dat je zo snel mogelijk het gesprek aangaat.” 

Vraag of je de betaling “op pauze” kan zetten

Als je financiële zorgen tijdelijk zijn, kan een tijdelijke opschorting van de terugbetaling van het kapitaal een oplossing zijn. Je betaalt in deze periode dan alleen de rente terug. Vaak kun je slechts een bepaald aantal keren tijdens het krediet van deze opschorting profiteren en de duur ervan is vaak beperkt, bijvoorbeeld tot 6 maanden.

Verleng de looptijd van je lening

Als de zorgen aanhouden, kun je het maandelijkse bedrag verminderen dankzij een verlenging van de looptijd van de lening. Dat kan via een wijziging van de bestaande lening, of via het afsluiten van een nieuwe lening (herfinanciering). “Een verlenging van de hypotheeklening kan de afbetalingslast van de kredietnemer blijvend verlichten”, bevestigt Yves Evenepoel, “maar sommige banken stellen vaker een herfinanciering voor, omdat ze dan meer kosten kunnen aanrekenen”. Zonder een herfinanciering is de verlenging bovendien vaak beperkt, bijvoorbeeld tot 5 jaar. En soms kan alleen een lening met variabele rentevoet worden verlengd.

Voor een verlenging mag je kredietgever trouwens geen wederbeleggingsvergoeding (3 maanden intrest) vragen, omdat het om een wijziging van de lening gaat en niet om een vervroegde terugbetaling, zoals bij een herfinanciering. Er mogen wel dossierkosten aangerekend worden met een maximum van € 250. 

Vraag een simulatie aan  

Onderteken in ieder geval niet te snel iets. Vraag voor elke mogelijke oplossing die je wordt voorgelegd om een schriftelijke simulatie met de nieuwe maandelijkse betaling waarin de verschillende kosten zijn opgenomen (eventuele wederbeleggingsvergoeding, dossierkosten, notariskosten, enz.).

Voor degenen die nog geen lening hebben, maar van plan zijn er een af te sluiten, kun je van onze hypotheekvergelijker gebruik maken.

Nieuwe maatregelen betalingsuitstel

Banken gaan gezinnen de mogelijkheid geven om de betaling van kapitaalaflossingen uit te stellen, belooft een persbericht van bankenfederatie Febelfin. In 2020 en 2021 mochten particulieren de betaling van kapitaalaflossingen en intrest op hun hypotheeklening al tijdelijk uitstellen als ze in financiële moeilijkheden kwamen als gevolg van de coronacrisis. Nu laten de banken opnieuw uitstel toe, deze keer omdat de energieprijzen de pan uit swingen. Het uitstel geldt alleen voor de kapitaalaflossingen, niet voor de intrest. Die moet elke maand worden gestort.

Het uitstel geldt voor maximaal 12 maanden. De looptijd van de lening wordt verlengd met het aantal maanden uitstel. De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor de verlenging. Meer weten? Bekijk alle voorwaarden voor betalingsuitstel