Nieuws

Consumentenkrediet: wat het je maximaal mag kosten

01 juni 2023
consumentenkrediet maximum JKP

Ontdek de nieuwe maximale JKP's voor consumentenkredieten! Vanaf 1 juni 2023 zijn er belangrijke wijzigingen. Leer hoe deze veranderingen van invloed zijn op jouw bestaande en toekomstige contracten. Blijf op de hoogte om je geld beter te beheren en kostelijke verrassingen te voorkomen.

Verhoging maximale jaarlijkse kostenpercentage vanaf 1 juni 2023

De wet beperkt de kosten en rente voor consumentenkrediet

De wet beperkt de kosten en de rente die een kredietgever mag aanrekenen voor de verschillende vormen van consumentenkrediet. Het maximale jaarlijkse kostenpercentage (JKP) mag tweemaal per jaar worden herzien, op 1 juni en 1 december, afhankelijk van de evolutie van bepaalde referentie-indexen.

Maximale JKP's vanaf 1 juni 2023

Bedrag

Lening/verkoop
op afbetaling

Kredietopening
met kaart

Kredietopening
zonder kaart

Leasing

Tot
€ 1 250

21,50 %

17 %

13 %

15,50 %

€ 1 251 tot
€ 5 000

16 %

15 %

12 %

12 %

Meer dan
€ 5 000

13 %

14 %

12 %

11 %

Nieuwe en lopende contracten

De nieuwe maximumtarieven gelden voor nieuwe kredieten die vanaf 1 juni 2023 worden afgesloten en op bestaande kredieten als die een variabele rente hebben. Bestaande contracten met een vaste rente worden door deze verhoging niet beïnvloed.

Verhoging van het JKP voor alle soorten kredieten

Verschillende verhogingen afhankelijk van het type krediet

Het JKP stijgt voor alle soorten kredieten: tussen 1,5 (voor kredietopeningen) en 2,5 procentpunten (voor kleinere kredieten tot € 1 250, zowel voor lening op afbetaling als voor verkoop op afbetaling of leasing).

Wat is een kredietopening?

Beschrijving van een kredietopening

Een kredietopening is een krediet waarbij je over een geldreserve beschikt waaruit je mag putten en waarbij je, anders dan bij een "gewoon" krediet waar je aan een vaste afbetaling vastzit, veel vrijheid hebt om terug te betalen. Het gaat onder meer over het krediet dat is gekoppeld aan de kredietkaarten die bepaalde winkelketens aanbieden, maar de formule bestaat ook bij de banken en andere kredietinstellingen. Het gaat ook over de mogelijkheid om onder nul te gaan op je zichtrekening.

Onder nul gaan op je zichtrekening

De impact van de verhoging van het maximale JKP

Een kredietopening is echter altijd een dure aangelegenheid. Het JKP ligt dikwijls dicht bij het wettelijke maximum. Een verhoging van het maximale JKP is dus slecht nieuws voor de consument.