Persbericht

Tweedeverblijfstaks van kustgemeente Knokke onwettig verklaard

16 mei 2023

Veel kustgemeenten trekken hun tweedeverblijfstaks op voor 2023. Wie dus een tweede verblijf heeft in De Panne, Koksijde en Knokke betaalt dit jaar fors meer. Nochtans is de tweedeverblijfstaks in die drie kustgemeenten niet wettig volgens Testaankoop, en ze wordt daarin nu ook gesteund door het Hof van Beroep van Gent. Het Hof besliste in een rechtszaak van de consumentenorganisatie namelijk dat de taks discriminatoir is ten opzichte van mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente, want zij betalen geen aanvullende gemeentebelasting.

Een discriminatoire belasting

Sinds 2021 helpt Testaankoop de eigenaars van een tweede woning in de gemeenten Koksijde, De Panne en Knokke om de belasting die ze jaarlijks moeten betalen aan te vechten, omdat ze volgens de organisatie discriminatoir is. De tweedeverblijfstaks (die in 2023 schommelt tussen 645 en 1.239 euro per woning) is voor die gemeentes namelijk zo’n grote bron van inkomsten dat ze geen aanvullende gemeentebelasting meer moeten heffen. Geen enkele andere Belgische gemeente heeft deze luxe.

Een lange en ingewikkelde procedure

Helaas was het onmogelijk om in deze zaak een groepsvordering in te stellen. Daarom moeten de getroffen belastingplichtigen elk jaar een nieuw bezwaarschrift indienen bij de gemeente vooraleer ze gerechtelijke stappen kunnen nemen Testaankoop besliste dan ook om voor enkele honderden van haar leden voor 2021 en 2022 de taks te innen.

Tot nu toe werden alle bezwaarschriften tegen de taks door de gemeenten systematisch verworpen en de eerste dossiers van Testaankoop-leden werden pas in februari 2023 behandeld voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. De rechtbank had zich echter toen al ongunstig uitgesproken over beroepsprocedures van andere belastingbetalers die zich individueel of met de hulp van advocaten hadden verdedigd. De rechtbank van eerste aanleg veranderde niet van mening wat betrof de eerste dossiers van Testaankoop-leden.

Een gunstige uitspraak van het Hof van Beroep te Gent

In maart 2023 bepleitte het advocatenkantoor Meritius Brussels (Mr. Marcus en Mr. Vandevoorde) de zaak van een dame met een tweede verblijf in Knokke voor het Hof van Beroep in Gent. Zij had zelf het bezwaarschrift bij de gemeente ingediend en daarna beroep bij de rechtbank van eerste aanleg ingesteld, maar die had haar in het ongelijk gesteld.

Het Hof van Beroep heeft nu beslist dat de belasting discriminatoir en dus onwettig is, omdat ze enkel verschuldigd is door de eigenaars van een tweede verblijf. Volgens het Hof is de uitleg van de gemeente dat de belasting bedoeld is om de sociale cohesie te versterken, residentieel wonen te beschermen, extra kosten te dekken veroorzaakt door eigenaars van tweede woningen, enz. of zelfs een vorm van weeldebelasting niet overtuigend. Hoewel dit een enkele beslissing is in een geïsoleerde zaak, is de boodschap duidelijk.

Eind mei worden andere zaken van leden van Testaankoop m.b.t. Knokke en Koksijde door dezelfde advocaten gepleit voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Testaankoop hoopt dat de rechtbank anders zal oordelen na de beslissing van het Hof van Beroep.

De belasting van 2023?

Het arrest van het Hof van Beroep is gebaseerd op het belastingreglement van de gemeente Knokke, van 28 november 2019, dat betrekking heeft op de belastingen van de jaren 2020 tot 2025. Tenzij het Hof van mening zou veranderen, zal ze dus ook alle tweedeverblijfstaksen van 2021 en 2022 (waarvoor al in beroep werd gegaan) nietig verklaren en de taksen van 2023 tot 2025 waar beroep zal worden aangetekend.

Op dit moment worden de belastingbrieven voor 2023 verstuurd. Het is het opnieuw mogelijk een bezwaarschrift in te dienen tegen de tweedeverblijfstaks bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Dit kan via de modelbrief die te vinden is op de website van Testaankoop.

Hoewel het enkel om de gemeente Knokke gaat, is de uitspraak ook zeer bemoedigend voor wie belasting betaalt in de gemeenten Koksijde en De Panne, aangezien het probleem zeer gelijkaardig is.

Volgens Testaankoop worden de belastingen voor 2023 op dit moment verstuurd.

Ter herinnering, om de belasting te betwisten, is de eerste stap een beroep indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen en dit binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet (waarschuwing rol uittreksel).

Hiervoor, kunnen consumenten de modelbrief voor een standaardberoep 2023 gebruiken die beschikbaar is op website van Testaankoop of door hier te klikken. 

Zoals eerder gemeld, is het niet noodzakelijk om de belasting in voorgaande jaren te hebben aangevochten om die voor 2023 aan te vechten. Ook het feit dat je de belasting al hebt betaald, weerhoudt jou er niet van om deze aan te vechten om een terugbetaling te krijgen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze administratieve betwisting, behalve de kosten van de aangetekende brief.

Tot slot, als de gemeente het beroep verwerpt, moet de zaak binnen 3 maanden na kennisgeving van de beslissing worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg.